Outlook CRM Background
  1. V eWay-CRM Outlook kliknite v páse kariet na Centrum pre správu.

Centrum pro správu

  1. Prejdite do sekcie  Používatelia.

Uživatelé

 

  1. Kliknite na používateľa, ktorého agendu chcete delegovať na iného zamestnanca. Vo chvíli, keď vyberiete používateľa, aktivuje sa možnosť  Previesť. Kliknite na ňu.

Delegování

  1. V dialógovom okne môžete vybrať, ktorú agendu chcete delegovať. Možno budete chcieť delegovať nielen úlohy, ale aj zložitejšie záznamy, ako sú spoločnosti, kontakty atď.

Vybrat jakou agendu delegovat

  1. Potom stačí vybrať používateľa, na ktorého bude agenda prenesená, a potvrdiť svoju voľbu cez OK.

Na koho se bude delegovat

 1. V tom okamihu sa novo zodpovedný používateľ stáva vlastníkom všetkých vybraných položiek.

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.