Outlook CRM Background

Automatické pripojenie mailov ku kontaktom (video vo vnútri)

Pre tých, ktorí majú radšej písaný návod

Nastavte si podmienky pre automatické ukladanie mailov do kontaktov v eWay-CRM pod tlačidlom Nastavenie eWay-CRM > E-maily.

Nastavenie eWay-CRM

Sledovanie e-mailov

Teraz, keď kliknete na Odoslať vo vašej aplikácii Outlook, eWay-CRM bude vyhľadávať kontakt v databáze. Ak kontakt vyhľadá, eWay-CRM k nemu pripojí tento mail. Všetky maily potom nájdete pod záložkou E-maily na karte daného kontaktu.

Záložka E-maily na kontakte

Odosielané maily tiež môžete pripojiť k Nadradeným položkám ako sú: príležitosť alebo projekt, v ktorých je táto osoba nastavená ako kontakt.

Pripojiť nadradenú položku

Kliknite na Otvoriť detail nadradenej položky a v samostatnom okne sa vám otvorí príležitosť/projekt. Ak kliknete na Vybrať inú nadradenú položku, zobrazí sa zoznam pre vyhľadanie príležitosti/projektu alebo môžete kliknutí na Odobrať nadradenú položku pre vyprázdnenie poľa.

Kliknite na OK a mail sa vám uloží do eWay-CRM alebo ak mail uložiť nechcete, kliknite na Storno.

Máte otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte a kontaktujte nás.