Outlook CRM Background

Automatické pripojenie e-mailov k spoločnostiam (video vnútri)

Pre tých, ktorí majú radšej písomný návod

Nastavte si podmienky pre automatické ukladanie e-mailov do spoločností v eWay-CRM pod tlačidlom Nastavenie eWay-CRM > E-maily.

Nastavenie eWay-CRM

Sledovať e-maily podľa spoločnosti

 
Teraz, keď kliknete na Odoslať vo vašej aplikácií Outlook, eWay-CRM bude vyhľadávať spoločnosť v databáze. Ak spoločnosť vyhľadá, eWay-CRM k nej pripojí tento e-mail. Všetky e-maily potom nájdete pod záložkou E-maily na karte danej spoločnosti.

Záložka e-maily na spoločnosti

Odosielané e-maily tiež môžete pripojiť k Nadradeným položkám, ako sú: príležitosť alebo projekt, v ktorých je táto spoločnosť nastavená ako zákazník.

Pripojiť nadradenú položku

 
Kliknite na Otvoriť nadradenú položku a v samostatnom okne sa vám otvorí príležitosť/projekt. Pokiaľ kliknete na Vybrať inú nadradenú položku zobrazí sa zoznam pre vyhľadanie príležitosti/projektu alebo môžete kliknúť na Odberať nadradenú položku k vyprázdneniu poľa.

Kliknite na OK a e-mail sa vám uloží do eWay-CRM alebo pokiaľ e-mail uložiť nechcete, kliknite na Storno.