Outlook CRM Background

Naše produkty a služby

Pozrite sa, s čím vám môžeme pomôcť.

Licencie a podpora k eWay-CRM®

Variant 1 – Jednorazové zakúpenie licencie eWay-CRM®

 1. Informačný systém eWay-CRM® je dodávaný na základe jednorazového licenčného poplatku.
 2. Zákazník získava licenciu pre vybraný počet používateľov na neobmedzený čas.
 3. V rámci licencie eWay-CRM® má zákazník nárok na nasledujúce služby:
  1. eWay-CRM® licencia pre vybrané moduly, plán a počet používateľov.
  2. Vzdialená inštalácia eWay-CRM® na server klienta. Inštaláciu klientskych dielov riadi zákazník.
  3. Predvolené nastavenia pracovného postupu a povolení, ktoré sa dodávajú so systémom. Toto je rovnaké nastavenie, aké je k dispozícii v eWay-CRM® Free.
 4. Zmeny v nastaveniach a ďalších operáciách sú riadené zákazníkom alebo účtované podľa aktuálneho cenníka.

Variant 2 – Prenájom licencie k eWay-CRM®

 1. Zákazník prenajíma informačný systém eWay-CRM® pre vybraný počet používateľov na predplatené obdobie.
 2. V rámci lízingu eWay-CRM® má zákazník nárok na nasledujúce služby:
  1. eWay-CRM® licencia pre vybrané moduly, plán a počet používateľov na predplatené obdobie.
  2. Inštaláciu klientskych dielov riadi zákazník.
  3. Predvolené nastavenie pracovného postupu a povolení.
  4. Systémová podpora počas doby prenájmu.
  5. eWay-Cloud.

Systémová podpora

 1. Systémová podpora obsahuje:
  1. Nové verzie a opravy eWay-CRM® vydané počas obdobia, v ktorom má zákazník predplatenú systémovú podporu.
  2. Bezplatné riešenie softvérových chýb.
  3. Mobilná licencia eWay-CRM® v počte zakúpených licencií eWay-CRM®(1 licencia eWay-CRM® Mobile na 1 zakúpenú licenciu eWay-CRM®).
 2. Služby nad rámec riešenia chýb, sa účtujú podľa aktuálneho cenníka. V prípade jednorazového nadobudnutia licencie eWay-CRM® vrátane systémovej podpory sa vzťahuje na všetky doplnkové služby (poradenstvo, import dát, školenia alebo vývoj na mieru) za výhodnejšiu hodinovú sadzbu.

Dodatočné služby

eWay-Cloud

 1. Serverovú časť informačného systému eWay-CRM® môže prevádzkovať partner eWay System.
 2. Poskytované sú tieto služby:
  1. Hosting serverovej časti eWay-CRM®.
  2. Databáza Microsoft SQL Server s 10 GB úložného miesta pre eWay-CRM® Basic a Premium, 25 GB pre eWay-CRM® Professional a 50 GB pre eWay-CRM® Enterprise.
  3. Pravidelné zálohovanie na konci každého dňa(uchovávame  2 týždne).
 3. Hosting je poskytovaný automatický pri prenájmu licencií eWay-CRM®.

Implementácia

 1. Nastavenie informačného systému eWay-CRM® podľa individuálnych potrieb zákazníka.
 2. Zahrňuje nasledujúce úkony:
  1. Úvodné sedenie so zákazníkom, na ktorom sú zisťované informácie k nastaveniu. Obvykle sa jedná o tieto údaje:
   1. Užívateľské účty.
   2. Skupiny užívateľov.
   3. Práva pre zvolené skupiny užívateľov.
   4. Pracovné postupy pre príležitosti, projekty, dokumenty.
  2. Nastavenie údajov.
  3. Overenie správnosti u zákazníka a odovzdanie.

Integrácia s POHODOU

 1. Pre správnu funkčnosť integrácie s ekonomickým systémom POHODA je potrebné, aby zákazník na svojom serveri zabezpečil nasledovné podmienky:
  1. Serverová časť eWay-CRM® musí byť prevádzkovaná na rovnakom serveri, kde sa nachádza systém POHODA (Pohoda.exe).
  2. V systéme POHODA musí byť užívateľský účet, prostredníctvom ktorého bude synchronizačný mechanizmus eWay-CRM® zapisovať dáta (práva na čítanie, zápis a úpravu) do systému POHODA.
 2. Zosynchronizujú sa tieto agendy:
  1. Adresár systému POHODA v oboch smeroch s eWay-CRM® firmami a kontaktmi.
  2. Faktúry (prijaté, vystavené, preddavkové, prijaté a vydané opravné daňové doklady) a objednávky (prijaté, vydané) jednosmerne zo systému POHODA do eWay-CRM®. Taktiež je možné vytvoriť dokument v eWay-CRM® s jednorazovým vložením do POHODY (bez možnosti ďalšej aktualizácie cez eWay-CRM®).
  3. Ponuky od POHODY do eWay-CRM®.
  4. Projekty z eWay-CRM® do POHODA.
  5. Zásoby z POHODA do eWay-CRM®.
  6. Individuálne ceny z POHODA do eWay-CRM®.
  7. Cenové skupiny z POHODA do eWay-CRM®.
  8. Podrobný popis synchronizovaných polí je k dispozícií v dokumentaci eWay-CRM®.
 3. Synchronizácia dát z eWay-CRM® do systému POHODA prebieha v momente vytvorenia alebo úpravy položky na eWay-CRM® serveri.
 4. Synchronizácia dát zo systému POHODA do eWay-CRM® prebieha vo vopred určených intervaloch (predvolené nastavenie je 1x za hodinu).
 5. Zároveň sa uvedú do prevádzky tieto mechanizmy:
  1. Informácie o nezaplatených faktúrach (všetky vystavené faktúry) a aktuálnych dlhoch po lehote splatnosti (všetky vystavené faktúry po splatnosti) budú k dispozícii na firemnej karte.
  2. Informácie o obrate spoločnosti za tento a minulý rok budú k dispozícii na firemnej karte.
 6. Synchronizačný mechanizmus je prispôsobený aktuálnej verzii systému POHODA. Systém eWay nezaručuje jeho funkčnosť po aktualizácii systému POHODA.

Import dát

 1. Import dát zo štruktúrovaného zdroja (SQL, Excel) do databázy eWay-CRM®.
 2. Ak chcete importovať údaje, postupujte takto:
  1. Revízia prijatých údajov.
  2. Prenos údajov.
  3. Autentifikácia s klientom.

Školenie

 1. Spolu s eWay-CRM® sú ponúkané dva typy školení:
  1. Školenie používateľov.
  2. Školenie administrátorov.

Neváhajte a vyskúšajte!

Stlačte tlačidlo a stiahnite si eWay-CRM zadarmo.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Prejdeme si to všetko spolu.