Outlook CRM Background

Integrácia Pohoda s eWay-CRM

Získajte komplexný pohľad na zákazníka vrátane prehľadu predajov a platobnej disciplíny.

Synchronizačný mostík medzi Pohoda a eWay-CRM®

 

 • Nastavte si synchronizáciu eWay-CRM s Pohodou. Prinesie vám automatickú synchronizáciu adresára, faktúr, objednávok, skladových kariet. Všetky dáta navyše budete mať v eWay-CRM k dispozícii aj v offline.
 • Nie je potrebné viesť manuálne 2 databázy. Mostík sa sám postará o to, že dáta v oboch systémoch budú aktuálne.
 • V eWay-CRM majú obchodníci okamžitý prehľad o fakturácii a stavu úhrad.
 • Projektoví manažéri vidia náklady a výnosy svojich zákaziek. Všetko sa počíta automaticky na základe finančných údajov z Pohody.
 • Prehľad stavu zásob a cenníky sú k dispozícii v eWay-CRM. Na karte klienta je tak ihneď vidieť jeho cenník. Všetko si načítame z aktuálnych dát v Pohode.
 • Jednoduchá tvorba ponúk v CRM – i offline. Viete, že eWay-CRM vie pracovať bez internetu? Vďaka tomu, že má obchodník dáta vždy pri sebe, je schopný urobiť na pár kliknutí ponuku, či už je potrebné vo vlaku či na parkovisku v aute.
Okno kontaktu v eWay-CRM

Adresár

 

 • Databáza klientov sa automaticky synchronizuje medzi oboma systémami
 • Nie je potrebné firmu zakladať na dvoch miestach
 • Pri aktualizácii záznamu o spoločnosti sa informácie prepíšu aj do druhého softvéru
 • Veľká časová úspora a minimalizácia chybovosti pri prepisovaní dát
Seznam společností v eWay-CRM

Faktúry, objednávky, ponuky aj predajky

 

 • Možnosť vystavenia faktúry / objednávky v eWay-CRM
 • Prehľad fakturácie / objednávok priamo na karte klienta v eWay-CRM
 • Možnosť rozkliknúť detail faktúry / objednávky vrátane položiek
 • Aktualizácia stavu dokladov v eWay-CRM na základe spracovania v Pohode
 • Prehľad pohľadávok
 • Automatické počítanie financií projektu z faktúr priamo v eWay-CR
Cena na projektu počítaná doklady

Zásoby a cenníky

 

 • Synchronizácia skladových zásob z Pohody do eWay-CRM
 • Cenovej skupiny a individuálne ceny
 • Súpravy, komplety, zviazané položky
 • Rýchla tvorba ponuky priamo v eWay-CRM
Okno zboží v eWay-CRM

Reporting a notifikácia

 

 • Prehľad predajov po zákazníkoch
 • Prehľad predajov po obchodných zástupcoch
 • Prehľad predajov po produktoch
 • Notifikácia o nezaplatených faktúrach
 • Prehľad platieb
Notifikace o fakturách po splatnosti

ČO O PRÍNOSE INTEGRÁCIA HOVORÍ Ing. Dana Nečásková, obchodná riaditeľka spoločnosti Brilon.„U predchádzajúceho CRM, ktoré sme pôvodne mali, nám asi najviac vadilo, že CRM nešlo prepojiť s naším účtovným systémom Pohoda. Preto sme museli stále vkladať ručne adresy, cenníky, zľavy a ďalšie. Po zavedení systému eWay-CRM už máme v tomto smere po starostiach, pretože tento systém je schopný prepojiť dáta s naším informačno účtovným systémom Pohoda a na druhej strane využívať všetky funkcionalít Microsoft Outlook.
V systému eWay-CRM teraz môžeme vytvárať ponuky v teréne (aj vtedy, keď je obchodník offline) podľa aktuálneho cenníka, spravovaného v účtovníctve Pohoda a tlačiť ich do preddefinované šablóny. A nakoniec pre faktúry a pohľadávky máme možnosť vidieť na karte spoločnosti i prehľad fakturácie danému klientovi. „Ing. Dana Nečásková, Obchodná riaditeľka spoločnosti Brilon
Dana Nečásková

Máte záujem o integráciu eWay-CRM s Pohodou?

Pošlite nám e-mail. Radi Vám všetko predvedieme.