Outlook CRM Background

Integrácia s Leady.cz

Nenechajte si ujsť obchodné príležitosti.

Návštevníci vašeho webu v eWay-CRM

 

  • Integrácia medzi Imper.sk a eWay-CRM automaticky vytvára v eWay-CRM záznamy o všetkých firmách, ktoré navštívili váš web. Vďaka tomu majú obchodníci prehľad o tom, akí potenciálni i súčasní klienti uvažujú o vašich produktoch a službách a môžu tak proaktívne reagovať.
  • V eWay-CRM tak nájdete nielen zoznam spoločností, ale i záznamy o tom, kedy a na ako dlho váš web navštívili a na aké webové stránky sa pozerali.
Příležitost v Leady.cz

Ako to funguje technicky?

 

  • Integráciu vykonáva nezávislá tretia aplikácia, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi eWayCRM a Imper.sk. Vo vami definovaných časových intervaloch sťahuje dáta z Imper.sk a ukladá ich do eWayCRM.
  • eWay-CRM potom vytvára nové záznamy o návšteve.
  • Aplikáciu pre vás radi zaktivujeme.
Integrace s Leady.cz

Záznamy z návštev

 

  • V eWay-CRM sa po zadanom intervale objavia:
  • 1. Nové spoločnosti, pokiaľ ešte neboli v eWayCRM evidované. To vrátane všetkých dostupných údajov z obchodného registra.
  • 2. Denníky s detailmi návštev zviazané so zodpovedajúcimi spoločnosťami. Okrem toho v poznámke denníku nájdete čas strávený na vašom webe a zoznam stránok, ktoré osoba navštívila.
Okno deníku v eWay-CRM

Integrácia s Leady.cz

Pošlite nám e-mail. Radi vám všetko predvedieme.