Outlook CRM Background

Integrácia Pohoda s eWay-CRM

Získajte komplexný pohľad na zákazníka vrátane prehľadu predajov a platobnej disciplíny.

 

Synchronizačný mostík medzi POHODA a eWay-CRM®

 

 • Nastavte si synchronizáciu eWay-CRM s Pohodou. Prinesie vám automatickú synchronizáciu adresára, faktúr, objednávok, skladových kariet. Všetky dáta navyše budete mať v eWay-CRM k dispozícii aj v offline.
 • Nie je potrebné viesť manuálne 2 databázy. Mostík sa sám postará o to, že dáta v oboch systémoch budú aktuálne.
 • V eWay-CRM majú obchodníci okamžitý prehľad o fakturácii a stave úhrad.
 • Projektoví manažéri vidia náklady a výnosy svojich zákaziek. Všetko sa počíta automaticky na základe finančných údajov z Pohody.
 • Prehľad stavu zásob a cenníky sú k dispozícii v eWay-CRM. Na karte klienta je tak ihneď vidieť jeho cenník. Všetko si načítame z aktuálnych dát v Pohode.
 • Jednoduchá tvorba ponúk v CRM – i offline. Viete, že eWay-CRM vie pracovať bez internetu? Vďaka tomu, že má obchodník dáta vždy pri sebe, je schopný urobiť na pár kliknutí ponuku, či už vo vlaku či na parkovisku v aute.

Okno kontaktu v eWay-CRM

Adresár

 

 • Databáza klientov sa automaticky synchronizuje medzi oboma systémami
 • Nie je potrebné firmu zakladať na dvoch miestach
 • Pri aktualizácii záznamu o spoločnosti sa informácie prepíšu aj do druhého softvéru
 • Veľká časová úspora a minimalizácia chybovosti pri prepisovaní dát

Seznam společností v eWay-CRM

Faktúry, objednávky, ponuky aj predajky

 

 • Možnosť vystavenia faktúry / objednávky v eWay-CRM
 • Prehľad fakturácie / objednávok priamo na karte klienta v eWay-CRM
 • Možnosť rozkliknúť detail faktúry / objednávky vrátane položiek
 • Aktualizácia stavu dokladov v eWay-CRM na základe spracovania v Pohode
 • Prehľad pohľadávok
 • Automatické počítanie financií projektu z faktúr priamo v eWay-CRM

Cena na projektu počítaná doklady

Zásoby a cenníky

 

 • Synchronizácia skladových zásob z Pohody do eWay-CRM
 • Cenovej skupiny a individuálne ceny
 • Súpravy, komplety, zviazané položky
 • Rýchla tvorba ponuky priamo v eWay-CRM

Okno zboží v eWay-CRM

Reporting a notifikácie

 

 • Prehľad predajov po zákazníkoch
 • Prehľad predajov po obchodných zástupcoch
 • Prehľad predajov po produktoch
 • Notifikácia o nezaplatených faktúrach
 • Prehľad platieb

Notifikace o fakturách po splatnosti

ČO O PRÍNOSE INTEGRÁCIA HOVORÍ ING. DANA NEČÁSKOVÁ, OBCHODNÁ RIADITEĽKA SPOLOČNOSTI BRILON.„U předchozího CRM, které jsme původně měli, nám asi nejvíc vadilo, že CRM nešlo propojit s naším účetním systémem Pohoda. Proto jsme museli pořád vkládat ručně adresy, ceníky, slevy a další. Po zavedení systému eWay–CRM už máme v tomto směru po starostech, protože tento systém je schopen propojit data s naším informačně účetním systémem Pohoda a na druhé straně využívat všech funkcionalit Microsoft Outlook.


V systému eWay–CRM nyní můžeme vytvářet nabídky v terénu (i tehdy, když je obchodník offline) dle aktuálního ceníku, spravovaného v účetnictví Pohoda a tisknout je do předdefinované šablony.


A nakonec pro faktury a pohledávky máme možnost vidět na kartě společnosti i přehled fakturace danému klientovi.“

Ing. Dana Nečásková, Obchodní ředitelka společnosti Brilon

Dana Nečásková

Máte záujem o integráciu eWay-CRM s Pohodou?

Pošlite nám e-mail. Radi Vám všetko predvedieme.