Outlook CRM Background

Integrácia GPS Commander s eWay-CRM

Záznamy z jázd prehľadne v eWay-CRM.

GPS Commander vie veľa o vašich jazdách, eWay-CRM o vašich schôdzkach

  • Zatiaľ čo GPS Commander vie zaznamenať všetky jazdy vašich ľudí, prínosom jeho prepojenia s eWayCRM je automatické vytváranie záznamov o všetkých zastávkach vašich vozidiel.
Data v GPS Commander

 

Kompletný záznam o všetkých schôdzkach

  • eWay-CRM sám zisťuje, kde vaše vozidlá zastavili na dlhší úsek a prebehla tam teda schôdzka.
  • V eWay-CRM si namiesto Knihy jázd jednotlivých ľudí prejdete schôdzky všetkých vašich zamestnancov.
  • Prehľadne a naraz!
Seznam deníků v eWay-CRM

 

Každá schôdzka má vytvorený svoj denník

 

  • eWay-CRM vytvorí ku každej schôdzke automaticky záznam – Denník. K tomu potom daný človek dopíše záznam z rokovania či pripojí dokument.
  • Žiadna schôdzka vám tak ako šéfovi ani spätne neutečie!
Ukázkový deník

 

CO O PRÍNOSE INTEGRÁCIE HOVORÍ Dalibor Durmis, jednateľ spoločnosti Bavaris.Sme slovenské upratovacia firma. GPS Commander využívame pre ľahkú evidenciu ciest našich zamestnancov ku klientom. Z jázd následne vytvárame v eWayCRM záznamy v module Denníky a s dátami potom ďalej pracujeme. Zo zaznamenaných informácií o cestách vytvárame pravidelne reporty. Ľahko tak zistíme napríklad ich počet a dĺžku. Integrácia nám veľmi uľahčuje prácu, všetko máme pohromade.“

Dalibor Durmis, konateľ spoločnosti Bavaris

Máte záujem o integráciu eWay-CRM
so systémom GPS Commander?

Pošlite nám e-mail. Radi vám všetko predvedieme.