Outlook CRM Background

Prepojenie, ktoré vám uľahčuje prácu

 • Či už potrebujete dať obchodníkom k dispozícii základné finančné informácie o klientoch alebo chcete sledovať v eWay-CRM reálne náklady na projektoch, napojte eWay-CRM na účtovný systém MoneyS3!

Okno kontaktov v eWay-CRM

Adresár

 • Obojsmerná synchronizácia
 • Koniec prepisovania informácií
 • Spoločnosti a kontakty
 • Všetky dôležité informácie po ruke

Okno spoločnosti v eWay-CRM

Faktúry

 • Synchronizácia faktúr z MoneyS3 do eWay-CRM
 • Prehľad fakturácie priamo na karte klienta v eWay-CRM
 • Možnosť rozkliknúť detail faktúry vrátane položiek
 • Prehľad pohľadávok
 • Automatické počítanie financií projektu z faktúr priamo v eWay-CRM

Cena na projekte počítaná dokladmi

Zásoby

 • Synchronizácia skladových zásob z Money S3 do eWay-CRM
 • Rýchla tvorba ponuky priamo v eWay-CRM

Okno tovarov v eWay-CRM

Reporting a notifikácie

 • Prehľad predajov po zákazníkoch
 • Prehľad predajov po obchodných zástupcoch
 • Prehľad predajov po produktoch
 • Notifikácie o nezaplatených faktúrach
 • Prehlaď platieb

Notifikácie o faktúrach po splatnosti

Máte záujem o integráciu eWay-CRM s Money S3?

Pošlite nám e-mail. Radi vám všetko predvedieme.