Ako zvýrazniť bunky v zoznamoch eWay-CRM

Zverejněno 17. 2. 2021

VEDELI STE, ...

... že v eWay-CRM môžete zvýrazniť bunky, ktoré si zvolíte? Je to ľahké. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

  1. Pravým tlačidlom kliknite na názov stĺpca, podľa ktorého chcete bunky zvýrazniť.
  2. Vyberte možnosť Podmienené formátovanie.
  3. Prejdite do sekcie Pravidlá zvýraznenia buniek a tu vyberte napríklad Menšie než.
  4. Zadáme podmienku – napríklad sme na poli Pravdepodobnosť a chceme zvýrazniť všetky položky, ktoré majú pravdepodobnosť menšiu než 10%. Ako hodnotu teda zvolíme 10%, bunky budú zvýraznené červenou výplňou a formátovanie bude použité pre celý riadok. Otvorte položku, ktorej vlastníka chcete zmeniť.
  5. Podmienku stačí potvrdiť a v zozname vidíte zvýraznené všetky položky, ktoré podmienku spĺňajú.

Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.

Buďte efektívni! S eWay-CRM.