Ako vrátiť zmeny, ktoré ste urobili pri vytváraní newsletteru

Zverejněno 24. 3. 2021

VEDELI STE,...

 

...že pri príprave rozosielania Profesionálnych emailov v eWay-CRM môžete ľahko vrátiť vykonané zmeny? Editor marketingových kampaní v eWay-CRM ukladá automatické zálohy. Pokiaľ ste vo vašom newsletteri zmazali napríklad celý blok textu, nemusíte ho písať znovu.

  1. Otvorte novú kampaň v module Marketing.
  2. Kliknite na tlačidlo Akcie pod záložkou Marketing a zvoľte Poslať hromadný e-mail.
  3. Začnite s tvorbou newsletteru tak, ako ste zvyknutí.
  4. Ak chcete vrátiť vykonané zmeny, kliknite na záložku História v pravom hornom rohu editora a vyberte niektorú z automaticky uložených záloh.
  5. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom je potrebné obnovenie obsahu z histórie potvrdiť. Pokiaľ si ste istí, kliknite na Áno.

 

Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.

Buďte efektívni! S eWay-CRM.