Ako porovnať hodnoty dvoch stĺpcov priamo v zozname

Zverejněno 12. 5. 2021

VEDELI STE,...

 

...že si v eWay-CRM môžete porovnať hodnoty dvoch stĺpcov priamo na zozname projektov, príležitostí a podobne? Jednoducho tak porovnáte napríklad plánovaný a skutočný zisk projektov. Projekty si tak môžete vyfiltrovať a zobraziť si tak iba tie, pri ktorých plánovaný zisk nezodpovedá tomu skutočnému. Alebo si tiež projekty môžete farebne zvýrazniť pomocou podmieneného formátovania.

 

Možnosť 1 - Filtrovanie

  1. V zozname projektov kliknite pravým tlačidlom na stĺpec Plánovaný zisk a vyberte Editor filtra.
  2. V editore vyberte Skutočný zisk ako druhú hodnotu pre porovnanie a operátor Je väčší ako alebo Je menší ako.
  3. Potvrďte tlačidlom OK. Na zozname projektov uvidíte iba tie s vyšším alebo nižším skutočným ziskom než je plánovaný (podľa toho, aký operátor ste vybrali).

Možnosť 2 - Podmienené formátovanie

  1. V zozname projektov kliknite pravým tlačidlom na stĺpec Plánovaný zisk, prejdite kurzorom na ponuku Podmienené formátovanie a vyberte Spravovať pravidlá.
  2. V správcovi pravidiel kliknite na Nové pravidlo. V okne pre vytvorenie nového pravidla vyberte možnosť Určiť bunky pre formátovanie pomocou vzorca.
  3. V editore vyberte Skutočný zisk ako druhú hodnotu pre porovnanie a operátor Je väčší ako alebo Je menší ako.
  4. Kliknite na tlačidlo Formát pre nastavenie formátu buniek. Nastavte si vlastný vzhľad alebo si vyberte z ponuky pod záložkou Preddefinovaný vzhľad. Nastavenie formátu buniek potvrďte tlačidlom OK, a následne kliknite na OK aj v okne pre vytvorenie nového pravidla formátovania.
  5. Nové pravidlo aktivujte zaškrtnutím check-boxu pod stĺpcom Aplikovať pre riadok a opäť potvrďte kliknutím na OK.

 

Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.

Buďte efektívni! S eWay-CRM.