Prehlbujúci sa odklon Microsoftu od OpenAI: čo je za tým?

Zverejněno 20. 10. 2023

Teraz však prichádza zvrat – Microsoft začína upevňovať vzťahy s OpenAI, čo naznačuje, že toto partnerstvo môže skončiť. Namiesto toho Microsoft investuje svoje zdroje do začlenenia AI do vlastného cloudu Azure.

Otázkou teda je, čo zmenilo názor Microsoftu?

 

Vedeli ste, že...? Microsoft nie je jedinou spoločnosťou, ktorá sa dištancuje od OpenAI. Mnoho technologických gigantov sa obáva potenciálneho ohrozenia svojich údajov v dôsledku používania ChatGPT.

 

Vyjadrujú obavy o bezpečnosť svojich údajov a stávajú sa opatrnejšími pri používaní tejto platformy, ktorá bola predtým podporovaná.

Tieto obavy nie sú neopodstatnené.

V tomto článku sa pozrieme na faktory, ktoré viedli k odklonu Microsoftu od OpenAI, ako aj na dôsledky tejto zmeny pre priestor AI.

 

Obsah:

Microsoft chce mať všetko pod kontrolou
ChatGPT a obavy o bezpečnosť
Predstavujeme Azure ChatGPT
Dlhodobá stratégia umelej inteligencie spoločnosti Microsoft
Záver

 

Microsoft chce mať všetko pod kontrolou

Cloudová platforma spoločnosti Microsoft je rozhodujúca pre budúcnosť spoločnosti Microsoft. Ich projekty umelej inteligencie sú veľkým prísľubom do budúcnosti. Príliš veľa zákazníkov sa však spolieha na služby spoločnosti Microsoft a spoločnosť si nemôže dovoliť brať zabezpečenie údajov na ľahkú váhu. Kvôli obavám o bezpečnosť údajov svojich klientov sa preto spoločnosť Microsoft rozhodla vziať veci do vlastných rúk.

 

ChatGPT a obavy o bezpečnosť

Nedávne incidenty týkajúce sa ChatGPT spoločnosti OpenAI vyvolali obavy medzi podnikmi o bezpečnosť údajov. Viac ako 200 000 prihlasovacích údajov OpenAI bolo ukradnutých a nájdených na predaj na dark webe.

Veľké korporácie ako Apple, Spotify a Wells Fargo zakázali svojim zamestnancom používať ChatGPT kvôli obavám z neúmyselného zdieľania dôverných informácií. Taliansko z rovnakého dôvodu zakázalo aj ChatGPT. Okrem Talianska je zakázaný aj v ďalších 14 krajinách.

 

major corporations that banned ChatGPT's use

 

Napriek tvrdeniam, že sa nepoužíva na zlepšenie modelu, prax OpenAI ukladať údaje odoslané prostredníctvom jej API na školiace účely ďalej podkopáva dôveru. Spoločnosti sa obávajú, že by mohlo byť ohrozené ich duševné vlastníctvo, čo ich viedlo k hľadaniu alternatívnych riešení.

Spoločnosti ako Microsoft môžu pri používaní OpenAI a ChatGPT čeliť niekoľkým bezpečnostným rizikám. Niektoré z týchto rizík zahŕňajú:

  • Porušenie ochrany údajov: Spoločnosti sa môžu obávať úniku údajov, ktoré zadávajú do modelov AI, ako je ChatGPT. Ak sa citlivé alebo dôverné informácie neúmyselne zdieľajú počas interakcií s umelou inteligenciou, mohlo by dôjsť k narušeniu súkromia s právnymi dôsledkami.
  • Obavy týkajúce sa duševného vlastníctva: Spoločnosti by mohli mať obavy zo zdieľania vlastného alebo dôverného materiálu s modelmi umelej inteligencie, pretože duševné vlastníctvo by mohlo byť odcudzené, ak umelá inteligencia generuje obsah, ktorý sa podobá citlivým obchodným informáciám alebo ich sprístupňuje.
  • Súlad s právnymi predpismi: Pri používaní modelov umelej inteligencie musia podniky dodržiavať všetky platné zákony a normy vrátane pravidiel ochrany súkromia a ďalších etických zásad pre umelú inteligenciu. Ak nebudete dodržiavať pravidlá, môžete sa dostať do právnych a finančných problémov.
  • Kybernetické hrozby: Nasadenie modelov umelej inteligencie ako súčasti infraštruktúry spoločnosti otvára nový potenciálny priestor pre kybernetické útoky. Hackeri by sa mohli zamerať na systémy AI, aby získali neoprávnený prístup alebo narušili prevádzku spoločnosti.

Na zmiernenie týchto rizík by spoločnosti mali zvážiť využívanie služieb umelej inteligencie, zaviesť spoľahlivé bezpečnostné opatrenia, pravidelne monitorovať a auditovať a úzko spolupracovať s poskytovateľmi umelej inteligencie s cieľom riešiť obavy týkajúce sa ochrany údajov a iných aspektov bezpečnosti.

 

Predstavujeme Azure ChatGPT

Na riešenie obáv týkajúcich sa dôvery a bezpečnosti údajov spoločnosť Microsoft predstavila Azure ChatGPT a ponúkla ju ako bezpečnejšiu alternatívu. Microsoft izoluje údaje o zákazníkoch od operácií OpenAI, čo by malo obnoviť dôveru a prilákať viac podnikových zákazníkov.

 

key security features of Azure ChatGPT

 

Týmto krokom Microsoft signalizuje, že Azure Cloud bude na prvom mieste a že sa pokúša riešiť obavy o bezpečnosť údajov spojené so službami OpenAI.

Azure ChatGPT prináša množstvo funkcií, ako napríklad:

  • Izolácia údajov: Jednou z hlavných obáv ChatGPT bolo vystavenie zákazníckych údajov operáciám OpenAI. Azure ChatGPT rieši tento problém izolovaním údajov o zákazníkoch od OpenAI a vytvorením kontrolovaného prostredia, v ktorom údaje zostávajú súkromné a bezpečné. Táto izolácia zabezpečuje, že citlivé informácie nie sú prístupné externým stranám a znižuje riziko neúmyselného úniku údajov.
  • Súkromné prostredie ChatGPT: Vďaka službe Azure ChatGPT môžu podniky využívať výhody súkromného a kontrolovaného prostredia na interakcie s umelou inteligenciou. Táto súkromná skúsenosť odstraňuje obavy z prístupu tretích strán k citlivým informáciám a poskytuje zamestnancom bezpečnú platformu na interakciu s modelmi umelej inteligencie.
  • Zvýšená dôvera používateľov: Spoločnosť Microsoft kladie dôraz na zabezpečenie údajov a ochranu osobných údajov, aby zvýšila dôveru používateľov. Ponúkaním riešenia umelej inteligencie, ktoré kladie zabezpečenie údajov na prvé miesto, sa spoločnosť Microsoft snaží posilniť dôveru medzi podnikmi a umožniť im využiť potenciál umelej inteligencie bez ohrozenia citlivých informácií.
  • Podnikové prispôsobenie: Azure ChatGPT je možné prispôsobiť tak, aby vyhovoval rôznym potrebám rôznych podnikov. Toto prispôsobenie umožňuje organizáciám zosúladiť interakcie AI s ich špecifickými požiadavkami a normami v súlade s ich politikami ochrany údajov.
  • Integrácia so službami Azure: Integrácia Azure ChatGPT s celkovým balíkom služieb Azure od spoločnosti Microsoft poskytuje zákazníkom možnosť využívať možnosti umelej inteligencie v rámci komplexného cloudového ekosystému, čím sa ďalej zvyšuje praktickosť a hodnotová ponuka Azure ChatGPT.

 

training chatbots

 

Otázka bezpečnosti dát a jej potenciálne zneužitie na modelový tréning je hlavnou motiváciou rozkolu medzi Microsoftom a OpenAI. Zatiaľ čo prax OpenAI vyvolala obavy, zdá sa, že model Azure ChatGPT vyhovuje týmto obavám tým, že poskytuje izolovanú skúsenosť s údajmi o zákazníkoch. Záväzok spoločnosti Microsoft chrániť a oddeľovať informácie o zákazníkoch od operácií OpenAI odráža jej záväzok udržiavať dôveru zákazníkov.

 

Dlhodobá stratégia umelej inteligencie spoločnosti Microsoft

Budúce plány Microsoftu naznačujú dlhodobý záujem o využívanie umelej inteligencie. Investícia do OpenAI znamenala záväzok firmy podporovať pokrok v oblasti umelej inteligencie.

Spoločnosť bude do svojich ponúk naďalej začleňovať možnosti umelej inteligencie, ako sú Azure a Microsoft 365. Tento krok pomôže Microsoftu udržať si pozíciu lídra v inováciách AI a využiť rastúci dopyt po riešeniach AI vo všetkých odvetviach.

 

Časová os zobrazujúca vývoj spoločnosti Microsoft v oblasti umelej inteligencie, od investícií do OpenAI až po integráciu umelej inteligencie do služieb Microsoft 365 a Azure.

 

Začlenenie umelej inteligencie do produktov a služieb spoločnosti Microsoft môže tiež zvýšiť príjmy spoločnosti. Predstavenie Microsoft 365 Copilot, nástroja na zvýšenie produktivity využívajúceho umelú inteligenciu, ukazuje záväzok spoločnosti speňažiť svoje aplikácie umelej inteligencie.

 

Záver

Keďže spolupráca medzi Microsoftom a OpenAI sa blíži ku koncu a záujem Microsoftu o začlenenie AI do svojich vlastných produktov rastie, je jasné, že spoločnosť má veľké vízie.

Zameranie spoločnosti na obchodné potreby a bezpečnosť údajov viedlo k rastúcemu oddeleniu od OpenAI. Zavedenie Azure ChatGPT jasne odráža záväzok spoločnosti Microsoft obnoviť dôveru a riešiť obavy zákazníkov.

Zatiaľ čo budúcnosť umelej inteligencie je plná výziev a ťažko predvídateľná, strategický postoj a záväzok spoločnosti Microsoft k inováciám ju stavia do skvelej pozície.