5 dôvodov, prečo používať program Outlook ako CRM

Zverejněno 5. 10. 2023

Čo keby existoval jednoduchší spôsob? Čo keby sme vám povedali, že niečo, čo už pravdepodobne používate každý deň, by vám mohlo pomôcť?

Hovoríme o programe Microsoft Outlook. Je to nástroj, ktorý používate na zobrazenie a odosielanie e-mailov, nastavenie plánovaných činností a sledovanie úloh. A táto známa aplikácia sa môže ľahko stať vaším CRM systémom. Ako?

Odpoveď je celkom jednoduchá.

Zatiaľ čo CRM a Outlook majú rôzne funkcie, softvér CRM, ktorý sa integruje s programom Outlook, ich spája do jedného celku. Vďaka väčšiemu prispôsobeniu a správnym integráciám sa Outlook môže zmeniť na univerzálny CRM systém.

 

Vedeli ste, že...? Podľa Grand View Research sa očakáva, že podiel malých a stredných podnikov na trhu CRM vzrastie medzi rokmi 2023 a 2030 o 15,5% (CAGR).

 

Ako môže Outlook fungovať ako CRM?

CRM systém hrá významnú úlohu v úspešnej obchodnej stratégii. Nie je to len nástroj, ale filozofia, ktorá vám pomôže riadiť, analyzovať a zlepšovať všetky vaše interakcie so zákazníkmi.

Ale teraz sa zamerajme na Microsoft Outlook. Pre mnohé podniky je to oveľa viac než len e-mailový klient. Je to viacúčelový nástroj na správu kontaktov, plánovanie schôdzok a sledovanie úloh. Dokáže sa však integrovať s plnohodnotnou platformou CRM a poskytnúť komplexné riešenie riadenia vzťahov so zákazníkmi?

Odpoveď je áno.

Outlook integrovaný so systémom CRM sa rozširuje o funkcie nad rámec jednoduchého spracovania e-mailov. Poskytuje komplexný systém správy kontaktov, ktorý vám umožňuje uchovávať podrobné informácie o každom zákazníkovi alebo potenciálnom potenciálnom zákazníkovi.

Vďaka integrovanému CRM sa Outlook stáva výkonnou platformou na sledovanie úloh, poznámok a plánovania, všetko spojené s konkrétnym kontaktom. To vytvára dobre organizovaný a súdržný pohľad na vaše vzťahy s každým zákazníkom.

Ďalšou výhodou kombinácie programov Outlook a CRM je možnosť segmentovať kontakty, ktoré prichádzajú prostredníctvom e-mailu, do kategórií. Môžete vytvárať skupiny na základe konkrétnych parametrov, ako je priemysel, geografia alebo dokonca rôzne prispôsobené kategórie.

Stručne povedané, keď je Outlook pripojený k CRM, získate plnohodnotný CRM systém v prostredí Outlook, v ktorom každý trávi každý deň veľa času a nemusíte prepínať medzi viacerými aplikáciami. Okrem toho je toto riešenie cenovo dostupné a jednoduché.

Poďme sa pozrieť na to, prečo je integrácia Outlooku a CRM vhodná aj pre malé a stredné podniky.

 

Prečo si vybrať CRM integrované s programom Outlook?

 

1. Nízke náklady

sad man vs happy man

Menšie podniky sa často zaoberajú nákladmi pri výbere riešenia riadenia vzťahov so zákazníkmi. Tradičné CRM systémy, aj keď sú bohaté na funkcie, môžu byť pre nich príliš drahé. Ale čo pomer cena/výkon integrácie CRM s Outlookom, napríklad v prípade eWay-CRM?

Integráciou eWay-CRM s Outlookom získate kombináciu známeho rozhrania Outlooku a prístupu k funkciám CRM.

CRM systémy často prichádzajú s rozsiahlymi funkciami, z ktorých niektoré nemusia byť potrebné pre vaše podnikanie, čo vedie k zbytočným výdavkom. Integrácia Outlooku a eWay-CRM však ponúka optimalizovanú sadu nástrojov zameraných na potreby malých a stredných firiem.

 

Vedeli ste, že...? Jednou z výhod eWay-CRM je flexibilná cenová politika. Ponúka rôzne plány prispôsobené rozpočtom rôznych veľkostí. To vám umožní vybrať si riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje potrebám vášho podnikania. Môžete začať zadarmo a upgradovať na platenú verziu, keď budete pripravení, čo ponúka jednoduchú cestu postupného rastu.

 

Integrácia navyše odomkne komplexnú funkciu správy obchodu, ktorá vám umožní efektívne spravovať vašich potenciálnych zákazníkov a ponuky. Zjednodušuje tiež riadenie projektov pomocou funkcií, ako sú úlohy, čiastkové úlohy a dochádzka.

Nástroje eWay-CRM e-CRM e-CRM navyše umožňujú spúšťať cielené kampane a sledovať ich úspešnosť.

Integrácia eWay-CRM s Outlookom prináša hodnotné a cenovo dostupné CRM riešenie. Ide o zjednodušený, ale komplexný prístup, ktorý obzvlášť vyhovuje potrebám MSP.

 

2. Jednoduchosť práce so systémom

eWay-CRM in Outlook

Pri zavádzaní nového softvéru do firemného prostredia je jednou z hlavných výziev, aby zamestnanci prijali nový systém a naučili sa s ním pracovať. Zamestnanci musia často venovať značné množstvo času a úsilia pochopeniu a zvyknutiu si na nový systém. To môže viesť k čiastočnému poklesu produktivity.

Pri integrácii CRM systému ako je eWay-CRM s programom Microsoft Outlook je tento problém výrazne zmiernený. Väčšina zamestnancov už pozná program Microsoft Outlook. Existuje už mnoho rokov a jeho užívateľsky prívetivé rozhranie je pevne zakotvené v každodennom mnohých podnikov.

Integráciou eWay-CRM s Outlookom v podstate vylepšujete platformu, ktorú váš tím už pozná, pridaním funkcií CRM do známeho prostredia. To výrazne urýchľuje proces adaptácie.

Okrem toho bola integrácia eWay-CRM navrhnutá s ohľadom na užívateľskú prívetivosť. Aj keď pridáva funkcie CRM do programu Outlook, zachováva jednoduchosť používateľského rozhrania. To uľahčuje zamestnancom prácu s novými funkciami, vďaka čomu je prechod plynulejší.

Vďaka integrovanému systému CRM môžu zamestnanci spravovať kontakty, potenciálnych zákazníkov a obchody priamo v programe Outlook bez toho, aby museli prepínať medzi rôznymi platformami.

Môžu spravovať projekty, priraďovať úlohy a čiastkové úlohy a sledovať dochádzku na jednom mieste, kde spracovávajú aj svoje e-maily.

Nástroje e-mailového marketingu, ktoré eWay-CRM ponúka, sú navyše navrhnuté tak, aby boli jednoduché a intuitívne. Používatelia môžu vytvárať kampane, používať vopred vytvorené šablóny a sledovať štatistiky kampaní bez toho, aby opustili rozhranie Outlooku.

 

3. Integrácia a kompatibilita

happy couple using CRM

V modernom podnikateľskom prostredí je integrácia rôznych softvérových riešení kľúčová. To nielen zvyšuje efektivitu, ale tiež umožňuje podnikom prispôsobiť svoje systémy svojim jedinečným potrebám.

Schopnosť integrácie je dôležitým parametrom pri výbere CRM systému v kombinácii s programom Microsoft Outlook. To vám dáva CRM riešenie, ktoré je nielen ľahko použiteľné, ale aj škálovateľné a prispôsobiteľné meniacim sa obchodným potrebám.

CRM systémy sú určené na riadenie a zlepšovanie interakcií klientov od prvého kontaktu až po dokončenie nákupu alebo objednávky. Napríklad eWay-CRM sa integruje nielen s programom Microsoft Outlook, ale využíva aj kompatibilitu s inými bežne používanými aplikáciami balíka Microsoft Office. Umožňuje tiež prispôsobiť systém na základe špecifických potrieb každej spoločnosti.

To znamená, že podnik môže začať s jednoduchým základným nastavením systému a ako rastú potreby spoločnosti, môžu ďalej zlepšovať funkčnosť CRM pomocou integrácií. To vám dáva CRM riešenie, ktoré je nielen ľahko použiteľné, ale aj škálovateľné a prispôsobiteľné meniacim sa obchodným potrebám.

V eWay-CRM môžete využiť jeho kompatibilitu so Zapierom, ktorý dokáže prepojiť systém s viac ako 2000 ďalšími aplikáciami.

Podľa definície integrácia CRM a kompatibilita s programom Outlook, najmä v kombinácii s nástrojmi ako Zapier, ponúkajú prispôsobiteľné, flexibilné a efektívne riešenie. To z neho robí atraktívnu voľbu CRM pre malé a stredné podniky.

 

4. Škálovateľnosť

man dreaming about growing his business

Pri výbere CRM systému je dôležité brať do úvahy nielen aktuálne potreby vašej spoločnosti, ale aj jej budúci rast. Inými slovami, zvolený CRM systém by mal byť škálovateľný. Mal by sa prispôsobiť a rásť s vašou firmou bez nutnosti ho výrazne preprogramovať a podobne.

Škálovateľnosť CRM znamená schopnosť CRM pridávať nové funkcie, možnosti a integrácie na uspokojenie rastúcich požiadaviek používateľov.

To je obzvlášť dôležité pre malé a stredné podniky, ktoré môžu začať s menšími požiadavkami a potrebami, ale s rastom podnikov potrebujú pokročilejšie schopnosti CRM.

Ako vaše podnikanie rastie a vaše potreby sa stávajú zložitejšími, CRM je možné vylepšiť a začleniť pokročilé funkcie. Môžete napríklad začať používať CRM na správu kontaktov a potenciálnych zákazníkov a ako vaša zákaznícka základňa rastie, môžete ju neskôr rozšíriť o modul na správu svojho podnikania alebo vytváranie marketingových kampaní.

 

5. Možnosti prispôsobenia

crm customizability

Každá spoločnosť má svoje vlastné pracovné postupy a potreby. Preto je možnosť prispôsobenia CRM systému taká dôležitá. Keď je možné CRM systém prispôsobiť tak, aby vyhovoval špecifickým potrebám vášho podnikania, môžete výrazne zvýšiť jeho užitočnosť pre váš tím.

Pri integrácii CRM s programom Microsoft Outlook je možné možnosti prispôsobenia využiť ešte viac. Keďže Outlook ponúka celý rad funkcií, ako sú e-maily, kalendáre a úlohy, integrácia so systémom CRM vám umožňuje prispôsobiť tieto funkcie tak, aby vyhovovali potrebám vášho podniku.

Môžete napríklad upraviť polia v kontaktoch, vytvoriť prispôsobené šablóny pre e-mailový marketing alebo prispôsobiť prehľady tak, aby sa zamerali na metriky, ktoré sú pre vašu firmu najdôležitejšie.

Veľmi prispôsobiteľným CRM systémom je eWay-CRM. Umožňuje vám napríklad vykonať menšie úpravy systému, aby sa lepšie zosúladil s procesom predaja, alebo možno vytvoriť vlastné kategórie pre segmentáciu kontaktov. Možností je veľa. Osobný prístup vám skutočne pomôže pri riadení vzťahov so zákazníkmi.

 

Sila integrovaných CRM riešení

Preskúmali sme, ako môže kombinácia systému CRM a programu Microsoft Outlook vytvoriť silné, nákladovo efektívne a efektívne riešenie riadenia vzťahov so zákazníkmi. Platí to najmä pre malé a stredné podniky, kde zohráva dôležitú úlohu pomer ceny a výkonu.

Ako sme však videli, nejde len o pridanie funkcií CRM do známeho prostredia programu Outlook. Je to riešenie, ktoré je prispôsobiteľné a škálovateľné – riešenie, ktoré môže rásť a vyvíjať sa spolu s vašou firmou.

eWay-CRM je dobrým príkladom toho, ako môže CRM systém rozšíriť funkcionalitu Outlooku a ponúknuť komplexné riešenie, ktoré vyhovuje vašej spoločnosti ako oblek na mieru.

Takže pre malé a stredné podniky je určite dobré zvážiť integráciu vášho systému CRM s programom Outlook. Je to veľký krok smerom k efektívnejšiemu a efektívnejšiemu riadeniu vzťahov so zákazníkmi.

 

Chcete si vyskúšať efektívny eWay-CRM systém v Outlooku?