Ideme s dobou, ponúkame JavaScript knižnicu pre vývojárov tretích strán

Zverejněno 29. 5. 2020

Uľahčiť zákazníkom prepojenie účtovných systémov, webov a ďalších aplikácií s eWay-CRM je jednou z priorít našich vývojárov. Preto sme teraz rozšírili API eWay-CRM o JavaScript knižnicu, vďaka ktorej bude prepojenie pre vývojárov tretích strán ešte jednoduchšie. Požiadali sme nášho vývojára Štefana Havránka a riaditeľa vývoja Romana Štefka, aby nám k tomu povedali viac.

 

Predstavte si, že som riaditeľ alebo manažér spoločnosti, a programovaniu nerozumiem. Viem len, že JavaScript je nejaký programovací jazyk, ale napriek tomu sa chcem potešiť z tejto novinky. Skúste mi priblížiť, z čoho sa vlastne radujem?

Roman: Náš produkt rastie a čoraz viac firiem sa snaží integrovať si ho po vlastnej osi s inými softvérmi. Môže sa jednať o napojenie na škatuľové produkty tretích strán. alebo na nástroje, ktoré si nechali od niekoho naprogramovať na mieru. A takáto spojenie dvoch softwareov sa robí cez niečo, čomu sa hovorí API.

Štěpán: Vždy, keď ale dve aplikácie prepojujete, začínate ako autor na zelenej lúke a veľa kódu píšete vlastne zbytočne. Rovnaký kód totiž písal aj človek v inej firme, ktorý eWay-CRM s niečím spájal. A ďalší človek zasa z tretej firmy. Všetci musia napísať určité penzum kódu, bez ktorého napojenia neurobíte. A my sme s Romanom pripravili knižnicu v JavaScripte, ktorá časť tohto "stále sa opakujúceho" kódu obsahuje a uľahčí ľuďom prácu.

 

A prečo práve JavaScript?

R: My už nejaké knižnice máme, a to pre jazyky C # a PHP. Vývoj webových technológií však ukazuje, že sa väčšina vecí píše už v Node.js, ktorý vychádza z JavaScriptu. A tak sme sa rozhodli ísť s dobou a pripraviť JavaScript knižnicu zadarmo vývojárom tretích strán, pre ktorých bude integrácia s eWay-CRM ešte jednoduchšia.

V čom bude podľa vás výhoda JavaScriptu v porovnaní s ďalšími programovacími jazykmi?

Š: JavaScript je veľmi jednoduchý, pretože vznikol ako rýchly nástroj pre drobné programovanie. Vďaka tejto jednoduchosti sa ho ale naučilo veľa ľudí. Vzostup internetu a webových aplikácií ho ešte viac rozšíril. Neskôr sa JavaScript čoraz častejšie začal používať aj na strane servera. Vďaka jednotnejšiemu a čitateľnejšiemu kódu je potom integrácia pre vývojárov oveľa jednoduchšia. Programátori vďaka tomu potrebujú vedieť aj menej programovacích jazykov. Ďalej je to taká špirála. Čím viac ľudí ho používa, tým viac ďalších ľudí mu začne venovať pozornosť. A to je aj náš prípad.

Vývojár Štěpán Havránek

Čo prináša API samotnej eWay-CRM?

Š: API je univerzálna brána do eWay-CRM, na ktorú sa dá napojiť z akýchkoľvek technológií - z webu, Androidu, Windows aj iOS. A vzhľadom k tomu, že eWay-CRM už dávno nie je iba Windows desktopová aplikácia, umožňuje nám API prepojiť aj všetky aplikácie eWay-CRM.
R: Zároveň nám dáva konkurenčnú výhodu v porovnaní so systémami, ktoré API k dispozícii nemajú. Firmy, ktoré si takýto softvér vyberú, si do budúcnosti zatvárajú dvere k ďalšiemu vývoju, pretože ho nemôžu prepájať s ďalšími systémami. Niektorí naši zákazníci z radov e-shopov napríklad získali vďaka eWay-CRM mostík medzi e-shopom a účtovným systémom Pohoda, ktorý by inak museli zložito programovať, ak by chceli automaticky získavať dáta z jedného systému do druhého.

 

Sú si klienti zvyčajne vedomí výhod, ktoré im využitie eWay-CRM API prináša?

R: Väčšinou to vyplýva až z komunikácie nášho obchodníka so zákazníkom, ktorý potrebuje integrovať eWay-CRM s nejakým systémom tretej strany. My sa snažíme klientom integráciu čo najviac zjednodušiť práve poskytnutím API, resp. predpripravených knižníc, ktoré si vývojári vezmú a môžu voľne používať. Pri výbere softvéru sa dnes firmy o to, či dodávateľ softvéru dáva k dispozícii API, bežne zaujímajú. Väčšinou vedia, že vďaka API môžu prepojiť softvéry, ktoré používajú vo firme. Aj keď napríklad nevie, ako to funguje.
Š: Máme aj klientov, prevažne z oblasti IT, ktorí zamestnávajú vlastných programátorov. Tí väčšinou využívajú naše API sami.

 

Myslíte si, že budú v možnej blížiacej sa kríze kvôli úspore času a peňazí klienti vyhľadávať možnosti integrácie svojpomocne?

R: Predpokladám, že áno. Možnosti integrácie s eWay-CRM sú široké, pre väčšinu programátorov to rozhodne nie je nadľudská úloha, a hlavne je to pri využití vlastných vývojárov oveľa menej nákladné.
Š: Firmy by sa mali snažiť optimalizovať svoje podnikanie. Verím, že v tom je práve prosperita firiem. Prepájanie systémov skrz API je dobrá investícia. Jednorazovým zásahom možno často zmysluplne nahradiť zamestnanca, ktorý len napr. prepisuje dáta. To možno automatizovať. Uvoľnenú pracovnú silu môže manažér potom presmerovať niekam, kde generuje vyššiu pridanú hodnotu.

 

V čom je pre firmu výhodnejšie, keď má vlastných vývojárov?

R: Otázka, či firma potrebuje vlastných vývojárov, je veľmi individuálna. Ak firma pre vlastných vývojárov naozaj nájde využitie, má v ňom spravidla výhodu úspory nákladov. Nielen pri integrácii eWay-CRM s ďalšími systémami.
Š: Firmy majú vďaka vlastným vývojárom instantný support. Ďalšia výhoda vlastného vývojárov spočíva v internom know-how, vďaka ktorému vie predchádzať niektorým problémom. Keď integráciu rieši tretia strana, tak urobí len to, čo je v zadaní, pretože nepozná procesy danej firmy. Ak teda nie je zadanie presné, musí sa často vykonávať nákladné opravy

 

 

Riaditeľ vývoja eWay-CRM - Roman Štefko

 

Ponúka eWay-CRM integráciu so systémami tretích strán na mieru?

R: Custom development aktívne určite neponúkame. Našou prioritou je využívať kapacity našich vývojárov práve na vývoj eWay-CRM vrátane API, ktoré naši klienti úspešne využívajú pre integráciu so systémami tretích strán aj v prípade, že si na integráciu najmú druhú firmu.
Š: Vďaka API sme rozšírili našu expertnú činnosť smerom k integraciám. To znamená, že práve vďaka vývoju API je integrácia eWay-CRM s ďalšími systémami intuitívnejšia, menej náročná na kvalifikáciu programátorov a tým pádom aj menej nákladná. V API sú funkcie, ktoré dáta z eWay-CRM transformujú, spracúvajú a pre integrujúcich programátorov zjednodušujú. Snažíme sa im ísť naproti tiež vydávaním knižníc k API v rôznych programovacích jazykoch.

 

V ponuke eWay-CRM sú okrem Pohody aj ďalšie predpripravené integrácie s vybranými systémami tretích strán. Podľa čoho sa rozhodujete, s akou ďalšou aplikáciou začnete eWay-CRM integrovať?

R: Potrebujeme potenciálnym zákazníkom ukázať, že API funguje. Preto vyberáme najpoužívanejšie systémy v danom odvetví. Keď sme chceli ukázať integráciu webov s eWay-CRM, vybrali sme redakčný systém WordPress. Keď sme chceli ukázať synchronizáciu s účtovným systémom, vybrali sme Pohodu.