Zvýšte produktivitu svojho tímu: Praktické tipy, ako používať Outlook ako systém CRM

Zverejněno 24. 8. 2023

Vedeli ste, že široko používaný a známy program Microsoft Outlook je možné transformovať do CRM, aby vám pomohol dosiahnuť požadovanú produktivitu? Dni, kedy ste museli prepínať medzi viacerými aplikáciami a zaoberať sa rôznorodými systémami, môžu byť zrátané.

S riešením Outlook, ktoré sa ľahko integruje s vaším CRM, môžete konsolidovať svoje úsilie a zároveň zlepšiť služby zákazníkom a celkovú efektivitu tímu.

Aby sme vám ukázali, ako používať Outlook ako CRM, poďme diskutovať o nasledujúcich témach:

Ako pracovať inteligentnejšie, nie ťažšie

Výhody používania programu Outlook ako systému CRM

Tipy na optimalizáciu CRM v programe Outlook

A nakoniec, ako eWay-CRM prispieva k vyššej produktivite

Vedeli ste, že...?

Štúdia platformy kariérového poradenstva Zippia ukazuje, že spoločnosti môžu pomocou CRM dosiahnuť v priemere 50% zvýšenie produktivity predaja.

 

Pracujte inteligentnejšie, nie ťažšie

Produktivita nie je dar, ktorý sa automaticky udeľuje niektorým tímom a iným nie. Na jej dosiahnutie je potrebná solídna stratégia a dobré plánovanie.

Je výsledkom množstva spoločných komponentov, ako sú jasne definované pracovné ciele, dynamické riadenie a v neposlednom rade výber správnych nástrojov pre danú prácu.

Produktívne tímy majú nielen zručnosti a hlboké znalosti o svojej práci, ale sú tiež vyškolené a nastavené na efektívne pracovné postupy. Pridaním správnych nástrojov na zjednodušenie pracovných procesov, ako sú CRM alebo ERP, je ich produktivita ešte vyššia.

 

Produktivita je niečo, čo nemôžete nariadiť. Musíte len dať ľuďom nástroje, aby sa stali najlepšími.

– Steve Jobs, zakladateľ a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Apple

 

Stručne povedané, kombináciou osvedčených postupov riadenia a školení s nástrojmi, ako je systém CRM integrovaný s programom Outlook, sú tímy lepšie pripravené čeliť pracovným výzvam.

 

Nástroje na zvýšenie produktivity: Používajte Outlook ako komplexný systém CRM

Používanie end-to-end CRM v programe Outlook môže priniesť množstvo výhod tímom, ktoré chcú zvýšiť efektivitu, bez toho, aby trvalo dlho, kým sa naučia pracovať s novým systémom.

 

how to use outlook as a crm

 

Pri zvažovaní integrácie CRM s vaším programom Outlook vás môžu presvedčiť nasledujúce výhody:

 

Centralizovaná správa informácií

Používanie Outlooku ako CRM znamená, že všetky relevantné údaje o zákazníkoch, komunikácia, úlohy a plánované činnosti sú na jednom mieste. Vďaka tomu má každý jednoduchý prístup k informáciám a ich aktualizácia, aby k nim mali prístup všetci ostatní v reálnom čase.

Kontakty je možné ľahko nahrať z programu Outlook do systému CRM a synchronizácia týchto informácií v rámci vášho tímu je jednoduchá. Každá nová e-mailová správa, ktorá príde do programu Outlook, môže byť okamžite uložená do systému CRM. To znamená, že každá e-mailová správa prináša novú príležitosť na budovanie vzťahov so zákazníkmi.

V databáze CRM môže tím rýchlo sledovať preferencie zákazníkov, históriu nákupov a komunikačné preferencie. To umožňuje personalizovanú a cielenú komunikáciu, čo v konečnom dôsledku vedie k silnejším vzťahom so zákazníkmi.

 

Jednoduchšia spolupráca

Kľúčovou výhodou používania CRM integrovaného s programom Outlook je možnosť zdieľať informácie o zákazníkoch a históriu komunikácie v rámci celého tímu. To výrazne zjednodušuje tímovú prácu.

Okrem toho je možné priraďovať zodpovednosti, monitorovať priebeh úloh a stav, čo je tiež viditeľné pre všetkých v reálnom čase. To zaisťuje, že všetci sú v úplnej harmónii a pracujú ako súdržný celok.

Takáto transparentná spolupráca uľahčuje výmenu informácií, eliminuje potrebu neustále žiadať kolegov o individuálne informácie a zároveň znižuje riziko nedorozumení.

 

Jednoduchšie riešenie problémov

Vždy budú existovať problémy súvisiace so zákazníkmi, ktoré je potrebné riešiť. Avšak s CRM integrovaným do vášho programu Outlook, keď sa vyskytnú problémy, členovia tímu môžu prepojiť so zdieľanou históriou zákazníkov, takže kolegovia, ktorí riešia problém, majú vždy okamžitý kontext a pochopenie problému.

To umožňuje oveľa rýchlejšie a efektívnejšie riešenie problémov, čo samozrejme znižuje frustráciu zákazníkov.

 

Silnejšie vzťahy so zákazníkmi

CRM integrované s Outlookom umožňuje tímom udržiavať komplexný prehľad o interakciách so zákazníkmi vrátane e-mailov, hovorov a schôdzí.

Môžete tiež sledovať preferencie zákazníkov, históriu nákupov a preferovaný štýl komunikácie. To vedie k personalizovanejšej a cielenejšej komunikácii, ktorá prispieva k budovaniu pevnejších vzťahov so zákazníkmi.

 

Zjednodušený pracovný postup

Automatizácia opakujúcich sa úloh a pripomenutí prostredníctvom systému CRM pomáha tímom vyhnúť sa bežným chybám, ktoré môžu viesť k zmeškaným termínom, nedorozumeniam v tíme a plytvaniu časom vo všeobecnosti.

Riadenie obchodných príležitostí a následné pracovné postupy môžu zabezpečiť konzistentné a efektívne vykonávanie úloh. Pri výbere CRM sa nezabudnite zamerať na túto funkciu.

 

Integrácia s inými nástrojmi

Integrácia vášho CRM systému s inými nástrojmi je ďalším efektívnym spôsobom, ako zvýšiť produktivitu. Kombináciou výkonu vášho CRM v programe Outlook s inými nástrojmi môžu tímy odomknúť ešte viac výhod a optimalizovať svoje operácie.

Napríklad integrácia so službou Microsoft Teams umožňuje členom tímu pristupovať k informáciám a diskutovať o nich v reálnom čase. Môžu vytvárať kanály venované konkrétnym klientom alebo projektom, kde môžu zdieľať aktualizácie, dokumenty a spolupracovať na úlohách priamo v CRM systéme.

Alebo integrácie môžu pomôcť s informovaným rozhodovaním založeným na údajoch. Napríklad integrácia so službou PowerBI umožňuje tímom získať oveľa praktickejší pohľad na údaje CRM a oveľa rýchlejšie. Vytvárajte interaktívne tabule, grafy a zostavy, ktoré ponúkajú komplexný pohľad na interakcie so zákazníkmi, výkonnosť predaja a ďalšie kľúčové metriky.

 

Vedeli ste, že...?

Trh CRM je na vzostupe a očakáva sa, že do roku 2027 porastie o 10,16%.

 

Praktické tipy, ako používať Outlook ako CRM systém

Ak chcete zmeniť svoj Microsoft Outlook na komplexný CRM systém, ktorý môže výrazne zvýšiť produktivitu vášho tímu, tento článok obsahuje niekoľko tipov, ako čo najlepšie využiť Outlook:

 

Začnite nastavením Outlooku

Pred integráciou programu Outlook so systémom CRM je dôležité, aby bol program Outlook správne nastavený. Ak chcete optimalizovať prácu s Outlookom a zvýšiť efektivitu, zvážte, či ste vykonali nasledujúce kroky:

Zdieľajte kalendár programu Outlook so svojimi kolegami, aby ste mohli jednoducho plánovať schôdze.

 

 • Usporiadajte svoje e-maily do priečinkov pre jednoduchšiu navigáciu a rýchle vyhľadávanie.
 • Naučte sa dôležité klávesové skratky v Outlooku, ktoré vám ušetria čas a zjednodušia prácu.
 • Vytvorte profesionálny podpis v Outlooku pre odchádzajúce e-maily.
 • Nastavte automatickú odpoveď, aby ostatní vedeli, že ste na dovolenke alebo chýbate.
 • Zdieľajte kalendár programu Outlook so svojimi kolegami, aby ste mohli jednoducho plánovať schôdze.
 • Použite e-mailové vzory a rýchle časti, aby ste svoje e-maily pripravili okamžite.
 • Upozornenia používajte selektívne pre dôležité e-maily. Nenechajte sa zahltiť neustálymi e-mailovými upozorneniami a zamerajte sa na to, čo je najdôležitejšie.
 • Nastavte načasovanie doručovania e-mailov. Môžete napríklad naplánovať narodeninové pohľadnice, aby ste nezabudli na svojich kolegov v deň ich narodenín.
 • Naučte sa používať rýchly krok na praktické skratky a opakujúce sa úlohy.

 

Prispôsobte si svoje CRM

Keď nájdete systém CRM, ktorý sa integruje s programom Outlook, môžete začať prispôsobovať. Prispôsobte CRM v programe Outlook tak, aby vyhovoval potrebám vášho tímu. Vyberte si funkcie a moduly, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie.

Vytvorte vlastné polia na zaznamenanie konkrétnych údajov, ktoré sú relevantné pre vašu firmu. Toto prispôsobenie umožňuje sledovať a organizovať informácie spôsobom, ktorý vyhovuje vášmu pracovnému postupu.

Môžete tiež nastaviť zobrazenia a filtre na vizualizáciu dôležitých informácií. To vám uľahčí prístup k relevantným údajom a ich sledovanie.

 

Používanie kategórií a štítkov

Kategorizácia kontaktov, úloh a schôdzí uľahčuje organizáciu a vyhľadávanie informácií. Priraďte relevantné štítky na rýchlu identifikáciu rôznych typov záznamov, ako sú príležitosti, klienti alebo úlohy s vysokou prioritou. Tieto rozlišovacie funkcie vám uľahčia navigáciu v údajoch CRM a oveľa efektívnejšie nájdu konkrétne informácie.

 

Využite integráciu e-mailu s CRM

Integráciou vášho Outlooku s CRM systémom získate plynulejšiu komunikáciu a prehľadnejšiu evidenciu komunikácie so zákazníkmi.

Sledujte e-mailové konverzácie a prepojte ich s relevantnými kontaktmi alebo príležitosťami, aby ste získali úplný prehľad o svojich interakciách so zákazníkmi.

Ďalšou cennou vlastnosťou je použitie e-mailových šablón v CRM pre konzistentnú komunikáciu a úsporu času, čím sa zabezpečí efektívnejšia komunikácia dôležitých informácií.

 

Nastavenie pripomenutí a následných akcií

Využite pripomienky a funkcie plánovania vo vašom CRM integrovanom s programom Outlook. To vám pomôže sledovať dôležité úlohy a schôdze. Môžete nastaviť pripomenutia nadchádzajúcich termínov alebo iných následných udalostí s klientmi, aby ste sa uistili, že budú splnené včas.

Pripomienky vám pomôžu nielen efektívne riadiť vaše pracovné zaťaženie, ale aj zlepšiť starostlivosť o dôležité vzťahy so zákazníkmi, pretože nezabudnete na žiadne dôležité termíny.

 

Efektívna spolupráca

Používanie Outlooku ako CRM môže tiež významne prispieť k tímovej spolupráci. Úlohy a informácie môžete jednoducho zdieľať so svojím tímom, aby ste sa uistili, že všetci sú v obraze.

Zdieľané kalendáre môžete použiť aj na koordináciu rozvrhu a plánovaných činností. Okrem toho môžete pomocou funkcií priraďovania a delegovania úloh efektívne rozdeľovať úlohy a zároveň podporovať zmysel pre zodpovednosť vo svojom tíme.

 

Synchronizácia so smartfónom

Pomocou systému CRM, ktorý sa synchronizuje nielen s programom Outlook, ale aj so smartfónmi, môžete zvýšiť svoju produktivitu na ďalšiu úroveň tým, že členom tímu umožníte prístup k systému CRM na cestách.

Či už sú v kancelárii, pracujú z domu alebo na cestách, možnosť prístupu k údajom o zákazníkoch z mobilného telefónu zaručuje, že dôležité informácie máte vždy po ruke.

 

Vedeli ste, že...?

Štúdia spoločnosti Nucleus Research zistila, že prístup k mobilnému CRM zvyšuje produktivitu o významných 26,4%.

 

Ako eWay-CRM zvyšuje produktivitu podnikania

eWay-CRM je český CRM systém, ktorý používa viac ako 1500 firiem po celom svete. Vďaka širokej škále funkcií, od riadenia podniku až po e-mailový marketing, všetko ovládané zo známeho rozhrania Outlook, je eWay-CRM skvelým pomocníkom pri zvyšovaní produktivity spoločností.

Okrem obvyklých výhod CRM (uvedených v tomto článku) vám eWay-CRM pomôže zvýšiť efektivitu aj inými spôsobmi:

 

Riadenie obchodu

eWay-CRM ponúka množstvo funkcií riadenia podniku, ktoré umožňujú tímom zjednodušiť procesy a zvýšiť produktivitu predaja:

 

 • Lepšia organizácia obchodov a potenciálnych zákazníkov: S eWay-CRM sú všetky obchody a potenciálni zákazníci centralizovaní na jednom mieste. To eliminuje informácie v aplikáciách alebo tabuľkách a poskytuje predajným tímom úplný prehľad o ich predajnom kanáli.
 • Užitočná integrácia s webovými formulármi a nástrojmi na generovanie potenciálnych zákazníkov: eWay-CRM sa bezproblémovo integruje s webovými formulármi a nástrojmi na generovanie potenciálnych zákazníkov, čo uľahčuje zachytenie a import potenciálnych zákazníkov priamo do CRM systému. Táto integrácia eliminuje potrebu manuálneho zadávania údajov, šetrí čas a znižuje počet chýb.
 • Všetko, čo predajný tím potrebuje na jednom mieste: eWay-CRM umožňuje predajným tímom ukladať a spravovať všetku relevantnú komunikáciu na jednom mieste. E-maily, poznámky a dokumenty môžu byť prepojené priamo s kontaktmi alebo obchodnými príležitosťami, čo poskytuje holistický pohľad na cestu zákazníka.
 • Pripomenutie úloh: eWay-CRM obsahuje funkciu pripomienky, ktorá pomáha celému tímu tým, že nezabudne na dôležité úlohy a termíny. Pripomenutia je možné nastaviť pre hovory, stretnutia alebo akúkoľvek inú predajnú aktivitu.
 • Automatizované pracovné postupy: Automatizované pracovné postupy sú tiež veľkou pomocou pre mnohé spoločnosti, pretože zjednodušujú opakujúce sa procesy predaja. Pracovný postup môže byť nakonfigurovaný tak, aby automaticky spúšťal akcie na základe preddefinovaných podmienok, čo šetrí čas a manuálne úsilie.
 • Dashbordy Power BI: eWay-CRM sa integruje so službou Power BI a získava vizuálne pútavé a prispôsobiteľné tabule na analýzu predaja. Tímy môžu získať cenný prehľad o výkonnosti predaja sledovaním kľúčových metrík.

 

successful sales person

 

Ako eWay-CRM zjednodušuje e-mailový marketing

Okrem tradičných CRM funkcií ponúka eWay-CRM aj silné možnosti e-mailového marketingu:

 

 • Posielajte marketingové e-maily z vášho CRM: Môžete vytvárať a odosielať marketingové e-maily priamo z vášho CRM. To eliminuje potrebu samostatných nástrojov e-mailového marketingu, zjednodušuje váš pracovný tok a udržiava všetky interakcie so zákazníkmi na jednom mieste.
 • Osvedčené šablóny: eWay-CRM poskytuje množstvo profesionálne navrhnutých e-mailových šablón, ktoré boli vyskúšané a otestované tak, aby viedli k úspešnejšiemu marketingovému úsiliu. Tieto šablóny vám ušetria čas a námahu a zároveň zabezpečia, aby vaše e-maily urobili pozitívny dojem na vaše cieľové publikum.
 • Sledujte odpovede na svoje e-maily: Sledujte a analyzujte správanie používateľov pomocou podrobných štatistík. Môžete si pozrieť, kto otvoril vaše správy, na ktoré odkazy príjemcovia klikli a ako interagovali s vaším obsahom.

 

Efektívne riadenie projektov s eWay-CRM

eWay-CRM rozširuje možnosti Outlooku o funkcie projektového riadenia a poskytuje spoločnostiam nástroje, ktoré potrebujú na efektívne riadenie projektov:

 

 • Majte prehľad o záväzkoch: eWay-CRM vám umožňuje sledovať a monitorovať plnenie projektových záväzkov a zabezpečiť, aby boli úlohy dokončené včas. To uľahčuje správu plánov projektov a dosahovanie úspešných výsledkov.
 • Vytváranie úloh a čiastkových úloh: eWay-CRM umožňuje rozdeliť projekty na zrozumiteľné úlohy a čiastkové úlohy. Priraďte zodpovednosti, stanovte termíny a sledujte priebeh projektu, aby každý poznal svoju úlohu a robil veci efektívne.
 • Centralizovaná komunikácia projektu: Všetka komunikácia súvisiaca s projektom je uložená na jednom mieste - na karte projektu. Môžete ľahko pristupovať k e-mailom, poznámkam a dokumentom súvisiacim s konkrétnym projektom.
 • Sledovanie času je zjednodušené: eWay-CRM zjednodušuje sledovanie času stráveného prácou na projektoch pomocou funkcie Dochádzka. Členovia tímu môžu zaznamenávať svoje odpracované hodiny pre konkrétne projekty a poskytovať presné údaje o nákladoch na projekt, alokácii zdrojov a fakturácii klientov.

 

collaborative and winning team

 

Riešenia na maximalizáciu produktivity vášho tímu

Produktivita alebo nedostatok produktivity je bežným problémom mnohých spoločností. Ako však všetci vieme, produktivita je nevyhnutná pre úspech a spoločnosti by mali neustále inovovať, aby dosiahli najlepšie výsledky.

Keď máte po ruke správne nástroje, dosiahnutie zvýšenej produktivity je oveľa jednoduchšie. Pre každého, kto sa zaujíma o to, ako používať Outlook ako CRM, by mal tento článok uľahčiť rozhodovanie.

Stručne povedané, používanie CRM integrovaného do Outlooku, ako je eWay-CRM, je skvelý spôsob, ako maximalizovať produktivitu tímu a dosiahnuť výnimočné výsledky.

 

Preskúmajte výhody užívateľsky prívetivého CRM priamo vo svojom Outlooku. Začnite s eWay-CRM zadarmo ešte dnes.