Umenie produktivity: Základný sprievodca riadením úloh v CRM

Zverejněno 17. 10. 2023

Tento chaos môže byť odrazom zle riadeného tímu, ale aj výsledkom nedostatočného systému riadenia úloh. Možno to naznačuje potrebu využívať pokročilé nástroje, ako sú systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), ktoré sú špeciálne navrhnuté na zefektívnenie vzťahov so zákazníkmi a organizáciu úloh.

Efektívnosť riadenia úloh sa dnes stáva kľúčovou otázkou. Poďme sa teda pozrieť na to, ako vyriešiť túto otázku pomocou systému CRM s bezproblémovou integráciou nástrojov, ako je Microsoft Outlook.

Pomáha vám centralizovať úlohy a spolupracovať ako tím v reálnom čase, čím poskytuje organizovaný a intuitívny prístup k správe úloh.

Pozrieme sa aj na reálny príklad z praxe, ako eWay-CRM pomáha firmám.

 

"Spojenie je začiatok, udržiavanie spojenia je pokrok a spolupráca je úspech."

Henry Ford, americký priemyselník a podnikateľ

 

Obsah:

Vývoj riadenia úloh v digitálnom veku
Základy softvéru CRM a správy úloh
Praktické aplikácie riadenia úloh v CRM
Spolupráca a kontrola v rôznych oblastiach
Skok vpred: Integrácia s Outlookom
Využite správu úloh na strategické rozhodovanie
Globálna spolupráca s eWay-CRM v spoločnosti POYNTING
Neoddeliteľná súčasť stratégie úspechu

 

Vývoj riadenia úloh v digitálnom veku

chaos on the desk

Tradičná správa úloh: Pohľad do minulosti

V nedávnej minulosti bolo riadenie úloh manuálnym procesom. Lepiace štítky, fyzické plánovače, tabule a nekonečné e-mailové vlákna boli celkom bežné. Tieto tradičné metódy však mali svoje obmedzenia, ktoré často viedli k dezorganizácii a zmeškaným termínom.

Vzostup digitálnych platforiem a softvéru spôsobil revolúciu v riadení úloh. Okrem toho špecializovaný softvér na riadenie projektov poskytuje najefektívnejší spôsob vytvárania, priraďovania, sledovania a dokončovania úloh.

 

Správa úloh v CRM systémoch

CRM systémy boli pôvodne navrhnuté na riadenie vzťahov so zákazníkmi a predajných kanálov.

Správa úloh je však samozrejme aj sprostredkovateľom medzi vzťahmi so zákazníkmi, takže integrácia oboch bola možnosťou a CRM systémy sa vyvinuli tak, aby často zahŕňali funkcie sledovania a organizovania úloh.

Integrácia správy úloh do CRM systémov prináša:

 

 • Centralizácia: Všetky úlohy súvisiace so zákazníkmi, predajom alebo projektmi sú centralizované na jednej platforme, ktorá poskytuje úplný prehľad.
 • Spolupráca v reálnom čase: Všetci členovia tímu môžu kedykoľvek a kdekoľvek zobrazovať a upravovať úlohy, čím sa zlepšuje spolupráca a efektivita.
 • Prispôsobenie: Úlohy je možné prispôsobiť vytvorením vlastných polí alebo vlastných pracovných postupov tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám rôznych projektov a tímov.
 • Analýzy a prehľady: Manažéri môžu sledovať pokrok, analyzovať výkonnosť a generovať prehľady na posúdenie celkovej produktivity.

 

Digitálna transformácia riadenia úloh, najmä jeho integrácia do CRM systémov, predstavuje zásadný posun v tom, ako spoločnosti pristupujú k svojim každodenným činnostiam.

Centralizáciou úloh, podporou spolupráce v reálnom čase a zlepšením dostupnosti môžu podniky teraz dosiahnuť lepšiu organizáciu a produktivitu.

Ďalšie časti tohto článku ďalej preskúmajú metódy, výhody a osvedčené postupy riadenia úloh.

 

Vedeli ste, že...? Priemerný zamestnanec strávi približne 51% každého pracovného dňa úlohami, ktoré majú malú alebo žiadnu hodnotu.

 

Základy softvéru CRM a správy úloh

 

Princípy spravovania úloh

Task Management module

Správa úloh je viac než len zapisovanie vecí, ktoré je potrebné urobiť.

V prostredí CRM je možné využiť množstvo ďalších funkcií:

 

 • Vytvorenie úlohy: Schopnosť vytvárať individuálne alebo tímové úlohy a čiastkové úlohy s konkrétnymi podrobnosťami, termínmi a prioritami.
 • Priraďte úlohy: Priraďte úlohy správnym členom tímu na základe zručností, pracovného zaťaženia a požiadaviek projektu.
 • Sledovanie úloh: Sledujte priebeh úloh od začiatku až po dokončenie.
 • Spolupracujte na úlohách: Komunikujte spolu, zdieľajte súbory a aktualizujte úlohy v reálnom čase v rámci tímu.
 • Analýza úloh: Analýza výkonnosti úloh zabezpečuje súlad so stanovenými cieľmi a identifikáciu oblastí na zlepšenie.

 

Techniky efektívneho riadenia úloh

Efektívne riadenie úloh v CRM systémoch vyžaduje strategické plánovanie a ich správnu realizáciu.

Tu je niekoľko osvedčených techník:

 

 • Stanovte si jasné ciele: Definovanie účelu a požadovaného výsledku úloh zabezpečí zameranie a smerovanie – či už ide o interné projekty, e-mailový marketing alebo predaj.
 • Využitie pracovného postupu: Vytvorenie alebo prispôsobenie vlastných pracovných postupov vám umožňuje sledovať rôzne fázy úloh, čo poskytuje lepší prehľad.
 • Vytvorenie vlastných polí: Pridajte vlastné polia a poskytnite podrobnejšie popisy úloh, ktoré sú prispôsobené vašim špecifickým potrebám.
 • Stanovenie priorít a plánovanie: Stanovte priority úloh na základe dôležitosti a plánovania s realistickými termínmi, aby ste zaistili včasné dokončenie.
 • Mobilná dostupnosť: Používanie mobilných aplikácií na správu úloh poskytuje flexibilitu v tom, že úlohy je možné sledovať a aktualizovať kedykoľvek a kdekoľvek.

Najvhodnejšie postupy delegovania úloh a spolupráce

Moderné CRM systémy uľahčujú delegovanie úloh a spoluprácu, ale znalosť osvedčených postupov je rovnako dôležitá:

 

 • Jasná komunikácia: Poskytnutím jasných pokynov na dokončenie úlohy sa vyhnete nejasnostiam.
 • Pravidelné aktualizácie: Informovanie všetkých členov tímu o zmenách a pokroku v úlohe im tiež pomáha lepšie spolupracovať.
 • Zodpovednosť za pridelené úlohy: Priradenie konkrétnych rolí a zodpovedností poskytuje zamestnancom lepší prehľad a prístup.
 • Spätná väzba: Nepretržitá spätná väzba a schopnosť prispôsobiť roly a termíny vedú k efektívnemu dokončeniu úloh.

 

Pochopenie základov riadenia úloh CRM a dodržiavanie osvedčených postupov je kľúčom k naplneniu potenciálu riadenia digitálnych úloh. V ďalšej časti sa pozrieme na príklady zo skutočného sveta. Ukážeme, ako sa tieto princípy uplatňujú v rôznych priemyselných odvetviach na dosiahnutie pozoruhodných výsledkov.

 

Praktické aplikácie riadenia úloh v CRM

 

Integrácia s každodennými nástrojmi

Outlook with CRM

Správa úloh v systéme CRM, najmä ak je integrovaná s populárnymi e-mailovými platformami, ako je Outlook, poskytuje jednotný zážitok. Pozrite sa, ako z toho môžu ťažiť rôzne tímy:

 

 • Obchodné oddelenia: Premenou e-mailových otázok na úlohy môžu tímy naplánovať následné kroky, nastaviť pripomenutia a efektívne spravovať potenciálnych zákazníkov.
 • Projektový manažment: Integrácia správy úloh do vašej e-mailovej platformy umožňuje bezproblémové prideľovanie a sledovanie úloh.
 • Zákaznícka podpora: E-maily od zákazníkov môžu byť konvertované na požiadavky a zaradené do frontov zákazníckej podpory, čím sa zabezpečí efektívny prístup k riešeniu problémov.

 

Spolupráca a kontrola v rôznych oblastiach

Moderné systémy riadenia úloh umožňujú prijať organizovanejší prístup v rôznych odvetviach.

 

Ako rôzne odvetvia používajú správu úloh:

 

 • Zdravotná starostlivosť: Lekárske tímy môžu používať riadenie úloh na koordináciu starostlivosti o pacienta, nastavenie pripomenutí návštev, sledovanie liečebných plánov a monitorovanie pokroku pacienta. To umožňuje okamžitú komunikáciu medzi rôznymi oddeleniami a odborníkmi, čím sa zabezpečí včasná a personalizovaná starostlivosť.
 • Nábor ľudských zdrojov: Riadenie úloh pomáha pri delegovaní zodpovedností, sledovaní kandidátov a správe žiadostí o zamestnanie. Náboroví pracovníci môžu zostať v kontakte s kandidátmi, členmi tímu a manažérmi prijímania zamestnancov, čo vedie k efektívnejšiemu procesu prijímania zamestnancov.
 • Potravinársky priemysel: Správa úloh v CRM môže pomôcť pri prideľovaní a sledovaní úloh, ako je spracovanie objednávok, plánovanie dodávok, riadenie zásob a ďalšie. Tým sa zabezpečí, že dodávateľský reťazec zostane jednotný a požiadavky zákazníkov budú splnené okamžite.
 • Výroba: Výrobné tímy môžu používať tieto nástroje na plánovanie údržby, prideľovanie úloh a zabezpečenie kontroly kvality. Komunikácia v reálnom čase a sledovanie úloh prispievajú k dodržiavaniu termínov a schopnosti prispôsobiť sa zmenám v dopyte.
 • Preprava a logistika: V tejto oblasti je riadenie úloh rozhodujúce pri plánovaní a monitorovaní prepravných a doručovacích úloh. Od sledovania zásielok až po priradenie trás a koordináciu s vodičmi prispieva k optimalizovanej a transparentnej logistickej sieti.

 

Skok vpred: Integrácia s Outlookom

CRM integrácia s Microsoft Outlookom, rovnako ako v prípade eWay-CRM, je významným míľnikom vo vývoji riadenia úloh. Táto kombinácia možností e-mailového klienta s CRM softvérom s modulom správy úloh ponúka množstvo výhod, ktoré zlepšujú nielen individuálnu produktivitu, ale aj tímovú spoluprácu.

Pozrite sa, ako je táto integrácia krokom vpred:

 

1. Previesť e-maily na úlohy:

 • Automatizácia a efektivita: Konverziou e-mailov priamo na úlohy sa eliminuje manuálny proces kopírovania podrobností a plánovania úloh. Tým sa zabezpečí, že podrobnosti ako termín, priorita a ďalšie sa nastavia automaticky. To vám ušetrí veľa času.

 

 • Zachovanie obsahu e-mailu: Pri konverzii sa zachová celý obsah e-mailu vrátane základných informácií a príloh. Tým sa zabezpečí, že sa pri konverzii z e-mailu na úlohu nič nestratí.

 

2. Vylepšená komunikácia:

 • Zjednotené zobrazenie: Uchovávaním všetkých e-mailov súvisiacich s úlohami v rámci samotnej úlohy sa zlúčia informačné a komunikačné vlákna. Tým sa vytvorí jednotné zobrazenie úlohy, ktoré pomáha členom tímu pochopiť celý kontext.

 

 • Transparentnosť: Táto integrácia umožňuje väčšiu transparentnosť medzi členmi tímu, vďaka čomu je spolupráca plynulejšia a efektívnejšia.

 

3. Synchronizácia:

 • Aktualizácie v reálnom čase: Akákoľvek úprava alebo vytvorenie úlohy v programe Outlook sa okamžite synchronizuje so systémom CRM. Tým sa zabezpečí, že zmeny sa prejavia naprieč platformami a všetkými používateľmi. Táto synchronizácia v reálnom čase udržuje všetkých členov tímu na rovnakej stránke.

 

 • Prístup k viacerým zariadeniam: Bez ohľadu na to, či používate Outlook alebo CRM, používatelia majú konzistentný prístup k svojim úlohám, čo im poskytuje flexibilitu a možnosť pracovať kedykoľvek a kdekoľvek.

 

4. Pripomenutia a následné opatrenia:

 • Včasné oznámenie: Integrácia umožňuje nastaviť pripomienky a následné akcie priamo v rámci úlohy, čím sa zabezpečí, že sa nezabudne na dôležité činnosti.

 

 • Automatické spúšťače: Automatické pripomenutia je možné nakonfigurovať na základe priebehu úloh alebo iných špecifických podmienok, čo pridáva ďalšiu ochranu, ktorá zabezpečí, že sa na nič nezabudne.

 

5. Mobilný prístup:

 • Vzdialený prístup: Vďaka tejto integrácii je možné spravovať úlohy na mobilných zariadeniach a ponúkať prístup a správu na cestách.

 

 • Synchronizácia medzi zariadeniami: Všetky zmeny vykonané v mobilnom zariadení sa prejavia na všetkých ostatných platformách a poskytujú bezproblémový zážitok bez ohľadu na použité zariadenie.

 

6. Prostredie spolupráce:

 • Tímové zdieľanie: Úlohy, termíny a zodpovednosti je možné zdieľať priamo s členmi tímu, čím sa podporuje tímová práca a spolupráca.

 

 • Spolupráca v reálnom čase: Členovia tímu môžu pracovať na zdieľaných úlohách súčasne, čo umožňuje kolektívne rozhodovanie a efektívnejšiu spoluprácu.

 

7. Vlastné polia a pracovný postup:

 • Prispôsobené prostredie: Vlastné polia a pracovné postupy je možné implementovať do úloh, čo umožňuje prispôsobenie tak, aby vyhovovalo jedinečným potrebám rôznych projektov alebo tímov.

 

 • Dynamický pracovný postup: Schopnosť vytvárať dynamické pracovné postupy umožňuje flexibilný prístup k správe úloh, prispôsobenie sa zmenám a zložitým štruktúram projektu.

 

Správa úloh v CRM integrovanom s programom Outlook nie je len o vytváraní a sledovaní úloh; Ide o ich bezproblémovú integráciu do komunikačnej siete spoločnosti.

Od denného zoznamu úloh jednotlivca až po zložité pracovné postupy projektu, táto integrácia robí správu úloh inteligentnejšou, prispôsobiteľnejšou a prepojenejšou. Je to skok, ktorý prináša novú úroveň efektivity, spolupráce a flexibility do moderného pracovného priestoru.

 

Využite správu úloh na strategické rozhodovanie

manager thinking

Zosúladenie úloh s obchodnými cieľmi

Správa úloh v rámci CRM systému nie je len o organizovaní každodenných aktivít; Je to tiež o zosúladení úloh so širšími obchodnými cieľmi.

 

Tu je postup, ako to urobiť:

 

 • Stanovte si jasné ciele: Úlohy by mali byť prepojené s konkrétnymi obchodnými cieľmi, ktoré poskytujú jasné smerovanie a sú v súlade s celkovou stratégiou spoločnosti.

 

 • Sledovanie pokroku: Pravidelné sledovanie dokončenia úloh a ukazovateľov výkonu pomáha sledovať pokrok smerom k dosiahnutiu týchto cieľov.

 

Prispôsobenie sa zmenám

V rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí je prispôsobivosť kľúčová:

 

 • Flexibilný pracovný postup: Možnosť upravovať pracovné postupy alebo pridávať vlastné polia vám umožňuje rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa obchodným potrebám.

 

 • Škálovateľnosť: Kvalitný CRM systém s modulom správy úloh môže rásť s podnikaním a poskytovať nepretržitú podporu pri raste podniku.

 

Používanie riadenia úloh na strategické rozhodovanie mení jednoduchý organizačný nástroj na silný prostriedok rastu a rozvoja podnikania.

 

Globálna spolupráca s eWay-CRM v spoločnosti POYNTING

POYNTING

POYNTING je popredným svetovým inovátorom v oblasti anténnych produktov s pobočkami v Južnej Afrike, Európe a USA. Spoločnosť POYNTING, ktorá má výrobné závody aj v Južnej Afrike a Číne, čelila výzve organizovať pracovné postupy a spoluprácu naprieč svojimi kanceláriami po celom svete.

S takmer 100 zamestnancami sa spoločnosť zamerala na zefektívnenie predaja, marketingu a projektového riadenia. Preto v roku 2017 začali hľadať nový CRM systém, ktorý by bol integrovaný s programom Microsoft Outlook.

Ich voľba padla na eWay-CRM. Poďme sa pozrieť na to, ako využitie riadenia úloh pomohlo spoločnosti POYNTING stať sa efektívnejšou.

 

Výber eWay-CRM

Pre spoločnosť POYNTING bol výber CRM systému, ktorý vyhovoval ich potrebám, zložitou úlohou. Hľadali riešenie, ktoré by zahŕňalo predaj, marketing a projektový manažment a zároveň by bolo užívateľsky prívetivé.

Keďže Microsoft Outlook bol ich hlavným nástrojom na komunikáciu a organizáciu práce, bola pre nich nevyhnutná plná integrácia s novým CRM. eWay-CRM sa stal ultimátnou voľbou vďaka svojmu komplexnému prostrediu a kompatibilite s Outlookom. Poskytla nástroje, ktoré potrebovala, a to všetko v rámci známeho prostredia Outlooku.

 

Spolupráca v oblasti marketingu

Vďaka eWay-CRM môžu marketingové tímy spoločnosti POYNTING efektívne spolupracovať na oslovovaní zákazníkov, príprave newslettrov a nových obchodných príležitostí bez nutnosti prepínania medzi aplikáciami.

V prípade dokončených kampaní môžu sledovať kľúčové ukazovatele výkonu, odpovede zákazníkov, nadviazať na ne pomocou iných kampaní alebo premeniť odpovede na obchodné príležitosti.

 

Predaj naprieč kontinentmi

Vďaka eWay-CRM všetci zamestnanci zdieľajú databázu kontaktov a firiem v Outlooku. Zamestnanci v celej spoločnosti môžu byť efektívne delegovaní na úlohy z tejto centralizovanej databázy, čím sa zabezpečí, že predajné ciele zostanú na správnej ceste.

Zdieľaný prístup umožňuje bezproblémovú komunikáciu a zdieľanie dokumentov. Medzinárodná komunikácia je zjednodušená, pretože e-maily a dokumenty je možné získať bez toho, aby ste požiadali kolegov, aby ich preposlali. eWay-CRM mení Outlook na nástroj spolupráce naprieč obchodnými oddeleniami, prispôsobený medzinárodným obchodným potrebám spoločnosti POYNTING.

 

Riadenie komplexných projektov

POYNTING používa eWay-CRM vo svojich kanceláriách v Európe, USA a Južnej Afrike na predaj a marketing. Systém centralizuje a automatizuje informácie a zlepšuje spoluprácu medzi tímami.

Optimalizuje tiež riadenie procesov a úloh pre zložité projekty. Vďaka lepšiemu prideľovaniu a organizácii úloh sa znížila administratívna záťaž. To znamená, že predajné a marketingové tímy sa môžu namiesto papierovania zamerať na uzatváranie obchodov.

 

Strategické riadenie rastu

V čase, keď sa POYNTING globálne rozširuje, eWay-CRM uľahčuje organizáciu práce obchodných tímov a zvyšuje ich produktivitu. Pomáha organizovať a zdieľať e-mailovú komunikáciu, úlohy a schôdze podľa projektov, podporuje organizovaný rast a dobre naplánované riadenie.

 

Úspech

Voľba eWay-CRM spoločnosťou POYNTING ilustruje úspešnú implementáciu CRM systému, ktorý je schopný prispôsobiť sa existujúcim procesom spoločnosti a vytvoriť tak nástroj pre bezproblémovú spoluprácu naprieč celou spoločnosťou.

eWay-CRM zlepšuje vzdialenú spoluprácu zamestnancov a poskytuje vítané riešenie pre riadenie komplexných procesov naprieč rôznymi kontinentmi.

 

Neoddeliteľná súčasť stratégie úspechu

Správa úloh v prostredí CRM, najmä pri synchronizácii s platformami, ako je Outlook, je takmer revolučným prvkom.

Prispieva nielen k produktivite a efektivite, ale tiež mení spôsob, akým organizácie komunikujú so zákazníkmi a interne spolupracujú.

Pred výberom CRM s funkciou správy úloh pre svoju firmu však premýšľajte o nasledujúcich skutočnostiach:

 

 • Jednoduchosť: Ponúka CRM systém intuitívne rozhranie, ktoré je pre používateľov ľahko pochopiteľné a použiteľné? Zložitosť môže obmedziť produktivitu, takže jednoduchý dizajn je kľúčový.
 • Integrácia programu Outlook: Integruje sa systém CRM s programom Outlook? Integrácia je kľúčovým prvkom, ktorý dokáže bezproblémovo transformovať e-mailovú komunikáciu na štruktúrované úlohy a zabezpečiť, aby všetka súvisiaca korešpondencia zostala pohromade.
 • Užívateľská prívetivosť: Je systém príliš zložitý a plný funkcií, ktoré nebudete používať? Užívateľsky prívetivý CRM systém zaisťuje, že sa zamestnanci môžu rýchlo prispôsobiť. To urýchľuje proces učenia a umožňuje tímu plne využiť potenciál nástroja od prvého dňa.
 • Prispôsobiteľnosť a flexibilita: Má systém schopnosť prispôsobiť sa špecifickým potrebám vášho podnikania? Od vlastných polí až po konkrétne pracovné postupy by sa mal vedieť čo najviac prispôsobiť vašej organizácii.
 • Pracovné prostredie: Podporuje CRM systém efektívne pracovné prostredie? Integrácia s nástrojmi, ako sú Outlook, zdieľanie úloh a termíny, môže transformovať rôznorodé úsilie na koordinovaný tímový prístup.

 

Budúcnosť patrí spoločnostiam, ktoré si uvedomujú dôležitosť riadenia úloh v CRM prostredí a investujú do správnych nástrojov. Úspech nezávisí len od použitia technológie; Vyžaduje si hlboké pochopenie jedinečných potrieb podnikania a usilovnosť pri výbere CRM systému, ktorý by mal byť jednoduchý, integrovaný s platformami ako Outlook, užívateľsky prívetivý a prispôsobiteľný.

 

CRM je kľúčovým nástrojom na zvýšenie produktivity spoločnosti. Viac informácií o ňom nájdete tu: Zvýšte produktivitu svojho tímu: praktické tipy, ako používať Outlook ako CRM