Výhody prepojenia webových stránok s CRM systémom

Zverejněno 17. 2. 2021

Niektoré firmy sa zameriavajú na to, ako zvýšiť počet návštevníkov ich webu, ale potom im nevenujú dostatočnú pozornosť. Obzvlášť pre malé firmy by pritom mal byť každý zákazník svätý. To znamená, že by firma pre zákazníkov mala byť prístupná a nemala by ich nechať čakať.

 

Pokiaľ webový formulár na vašom webe ešte nepoužívate, je najvyšší čas začať. Predstavte si reštauráciu, ktorá nemá svoje menu v priečelí budovy, aby ich zákazníci videli pred vstupom dovnútra. Iba málokedy okoloidúci skutočne chytí kľučku a ide sa pozrieť dovnútra. Na internete je to podobné. Nútiť zákazníkov prepisovať telefónne číslo alebo email je zbytočné kladenie prekážok v procese obchodu, ktorý chcete uzavrieť.

Webové formuláre ale nie sú žiadna novinka. Medzi malými a stredne veľkými firmami sú webové formuláre najrozšírenejším nástrojom generujúcim obchodnú príležitosť. Táto štatistika asi málokoho prekvapí. Ale aké sú ďalšie možnosti, ako uľahčiť zákazníkom kontakt s vašou firmou?

lead capture toolsZdroj: https://wpforms.com/online-form-statistics-facts/

Druhé najobľúbenejšie sú chatové okná, ktoré dávajú možnosť so zákazníkom komunikovať priamo, ale pre menšie podniky to bohužiaľ nie je ideálne. Musia vyčleniť zamestnanca, ktorý sa chatu bude venovať. Okrem samotnej komunikácie musí odovzdať výstup aj ostatným obchodníkom, čo dosť často platí i pre webové formuláre. A práve to je jeden z problémov, ktorý rieši prepojenie webových stránok s CRM systémom.

 

Koniec prepisovania údajov z formulára

Mnoho firiem výstupy z formulára ukladá v Exceli, v Google dokumentoch, alebo ich necháva v administračnom prostredí webu, kam obvykle z bezpečnostných dôvodov nemajú prístup všetci zamestnanci.

Aby teda mali k dátam prístup všetci obchodníci, asistent alebo asistentka musia obsah formulára kopírovať do všetkým prístupnej tabuľky. A vo firme, ktorej sa darí získavať obchodné príležitosti, to je poriadna porcia kopírovania. To samozrejme stojí čas kvalifikovaného zamestnanca alebo firma investuje do prijatia zmieneného asistenta.

Ďaleko zmysluplnejšia investícia je do CRM systému, ktorý môžete prepojiť s webovými stránkami. Dáta z webového formulára sú týmto spôsobom dostupné všetkým, ktorí s nimi potrebujú pracovať. A to bez nutnosti kopírovania, ktoré naviac otvára priestor pre preklepy a podobne.

 

Koniec oneskoreným odpovediam

Pre niektoré firmy, v ktorých určený zamestnanec dáta z webového formulára kopíruje do tabuľky pre ostatných, ušetriť čas strávený kopírovaním nepredstavuje dostatočne zaujímavé vylepšenie. Existuje však ešte jeden príbuzný časový údaj, o ktorého skrátenie by sa každá firma mala snažiť za každú cenu, a tým je rýchlosť odpovede na vyplnený webový formulár.

Pokiaľ musia obchodníci čakať, než im správca webu dopyty z formulára skopíruje do tabuľky, nečakajú iba oni, ale predovšetkým zákazník. A ten môže daný čas využiť na hľadanie u konkurencie. Každá hodina tak môže byť veľmi drahá.

Prepojenie webového formulára so CRM systémom čakanie zákazníkov skráti na minimum. Dáta z webového formulára sa týmto spôsobom automaticky zapisujú do CRM, kde sú dostupné všetkým, a záleží už len na vás, kedy dopyt spracujete.

 

Prehľadná správa obchodných príležitostí od prvého dňa

Existuje množstvo obchodníkov, ktorí sú skvelí v jednaní so zákazníkmi, ale slabší vo vedení svojej agendy. Ak sa taký obchodník vydá napríklad na dlhšiu dovolenku a jeho kolegovia ho majú zastúpiť, niekedy ho môžu až preklínať pri dohľadávaní dôležitých údajov.

To je našťastie niečo, s čím môže pomôcť práve CRM systém. Správa dopytov a obchodných príležitostí je v CRM prehľadná. V každej obchodnej príležitosti nájdete potrebné kontakty i doterajšiu komunikáciu. Ale obchodník musí príležitosť pochopiteľne najprv založiť a doplniť všetky informácie. A to je u zmienených talentovaných bohémov niekedy problém.

Vďaka prepojeniu webového formulára so CRM ale tento problém odpadá. Stačí nadefinovať dôležité polia vo formulári ako povinné, potenciálny zákazník potom vyplní spravidla meno, email alebo telefón, a tie sa uložia do CRM ako súčasť novej obchodnej príležitosti. Tie budú tým pádom správne automaticky vedené od samého začiatku.

 

Získavajte maximum obchodných príležitostí

Webové formuláre sú perfektný nástroj pre získavanie obchodných príležitostí. Pri integrácii so CRM systémom dokážete skrátiť čas reakcie na dopyty zákazníkov a vedenie vašich obchodných príležitostí môže byť efektívnejšie.

Nezabúdajte však, že pre úspešný biznis je potrebné tiež maximalizovať počet získaných dopytov z vášho webu. Toto môžete docieliť jednoducho tým, že zákazníkom dáte formuláre tam, kde ich zrovna potrebujú.

Iste, nájsť záložku Kontakty v menu firemného webu nie je žiadny problém. Ale prečo zákazníkom nedať k dispozícii dopytový formulár, keď sú na landing page, na ktorú sa dostali dokonca cielene z reklamného emailu. Alebo prečo nevytvoriť špecifický formulár s unikátnymi políčkami pre konkrétny produkt či službu? Môžete tak získať maximum informácií a pripraviť sa ešte než sa so zákazníkom spojíte.