Päť tipov na preklenutie medzery medzi marketingovým a predajným tímom

Zverejněno 22. 10. 2019

Jedným z hlavných problémov, ktoré sužujú obchodné spoločnosti, je nedostatočné prepojenie medzi predajným a marketingovým tímom. V spoločnostiach sa síce zdôrazňuje, že kľúčom je komunikácia, na spojenie medzi predajom a marketingom sa však často zabúda. Z hľadania ciest k vytvoreniu konkrétnych, reálnych riešení na preklenutie tejto medzery sa nakoniec stal jeden z hlavných cieľov pracovníkov v marketingu a vedúcich predaja. Nižšie nájdete päť tipov, ktoré vám s prekonaním medzery medzi marketingovým a predajným tímom pomôžu.

Organizujte pravidelné stretnutia

Jedným z prvých krokov, ktoré môžete pri prepojení oboch tímov podniknúť, je uskutočňovanie pravidelných stretnutí. Zaveďte si čas a miesto, kde sa budú môcť členovia oboch tímov schádzať, kde budú môcť začať plánovať počiatočné stratégie a formulovať, čo si myslia, že by mohlo prilákať a udržať nových zákazníkov. Tento krok prispeje k naladeniu oboch tímov na spoločný cieľ a umožní aktívne zabrániť prípadným nedorozumeniam.

Vytvorte hodnotný obsah

Predajné tímy často od pracovníkov v marketingu chcú predovšetkým veľké množstvo kvalitnejších príležitostí. Je dokázané, že pracovníci v marketingu, ktorí vytvárajú hodnotný obsah, dokážu takéto príležitosti generovať s väčšou pravdepodobnosťou. Obsah, ktorým sa odlíšite od konkurencie a ktorý posilňuje vzťahy s potenciálnymi zákazníkmi, je teda nedoceniteľný. Na vytváranie takých príležitostí, ktoré neskôr predajným tímom pomôžu, môže prispieť interaktívny obsah a najrôznejšie kampane na sociálnych médiách. Naopak neosobný obsah generického charakteru a určený na oslovenie más sklame ako vaše predajné tímy, tak i zákazníkov.

 

Využite systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi

CRM platformy sú obvykle chápané ako niečo, čo patrí výhradne do rúk predajných tímov. Môžu byť ale užitočné aj pre pracovníkov v marketingu. V rámci vzájomného prepájania marketingových a predajných tímov je vhodné sa pokúsiť oba tímy ešte viac priblížiť tak, že sa pracovníkom v marketingu umožní prístup k CRM platforme. Rad spoločností začala na CRM platformy nazerať ako na cenné nástroje, ktoré pracovníkom v marketingu umožňujú posúvať predajné príležitosti ďalej v "pipeline", namiesto toho aby došlo k ich strate. Oba tímy si tak môžu aktívne zobrazovať kampane a rozhodovať o tom, čo funguje a čo nie. Prostredníctvom vzájomnej spolupráce tak môžu oba tímy budovať väzby, ktoré povedú k efektívnemu zlepšeniu komunikačných kanálov, a ktoré sa prepájajú medzi sebou navzájom.

 

Sprístupnite materiály všetkým

A podobne, ďalším krokom, ktorý môžete pri prepojení tímov podniknúť, je sprístupnenie všetkých svojich dát a materiálov členom oboch tímov. Pre vytvorenie značky, ktorá dokáže prilákať a udržať zákazníkov, je zásadná jednotnosť a konzistencia. Vytvorením prostredia, v ktorom je podporované zdieľanie materiálov, sa môžete aktívne vyvarovať nezrovnalostí a z nich vyplývajúce frustrácie. Bez ohľadu na to, či nakoniec vznikne interný systém pre správu digitálneho obsahu alebo dokonca Dropbox pre súbory, je vhodné zabezpečiť, aby bolo všetko ľahko prístupné. Nakoniec môže tento jednoduchý krok viesť k radikálnej zmene toho, ako spolu oba tieto tímy spolupracujú.

 

Definujte spoločnú terminológiu

A konečne je potrebné venovať potrebný čas kontrole a zabezpečeniu, aby marketingový aj predajný tím používal spoločné termíny a definície. Ak sa nezhodnú na tom najjednoduchšom, môže to viesť k spomaleniu prác a ku vzniku frustrácie medzi oboma tímami. Pokiaľ však venujete patričnú snahu definovaniu spoločných konceptov a výrazov konzistentným spôsobom pre oba tímy, môžete im pomôcť v tvorbe nových kampaní. To má zásadný význam pre zvýšenie efektivity vašej spoločnosti.

Čo možno povedať na záver - mali by ste proaktívne hľadať nové cesty, ako komunikáciu medzi oboma tímami zlepšiť. Pre spoločnosť, ktorá sa snaží rásť, je predaj a marketing zásadný. Zlepšovanie komunikácie je pomalý proces, ktorý si bude vyžadovať rad fáz a krokov, môže sa ale nakoniec ukázať ako nedoceniteľný.

Corey Tyner je vlastníkom We Buy Land Arizona, Phoenix Fast Sell Home Buyers a Austin Fast Sell Home Buyers. C. Tyner je jedným z hlavných realitných investorov v Arizone s viac ako desaťročnými skúsenosťami. S jeho prácou a myšlienkami sa môžete zoznámiť na Bigger Pockets, v časopise Real Estate Agent Magazine a v niekoľkých ďalších publikáciách pre realitných investorov.