Na ceste k dokonalému CRM: Ako naše inovácie podporujú vaše ambície

Zverejněno 6. 3. 2024

 

Svoju prácu vnímame ako misiu. Misiu, ktorej cieľom je firmám aj jednotlivcom pomáhať byť efektívnejší a informovanejší. A presne to môžete docieliť vďaka nášmu eWay-CRM.

Spätná väzba klientov je pre nás neoceniteľná. Berieme si ju k srdcu a snažíme sa náš produkt vyšperkovať najlepšie, ako len vieme.

A starostlivosť o zákazníkov? Na tej pracujeme podobne ako na našom produkte. Vždy stojíme po boku našich zákazníkov a vnímame ich individuálne potreby pri riešení problémov.

 

Obsah:

Čo to je slabina?
Slabiny CRM systémov
Ako riešime slabiny my
Na záver

 

Čo to je slabina?

Najprv si povedzme, čo to slabina vôbec je. Ide o problém, kvôli ktorému používateľ nemôže produkt využívať naplno tak, ako by si predstavoval.

Slabé stránky, ktoré zostávajú neriešené spôsobujú, že je produkt menej užitočný. Inými slovami sa stáva to, že je nedokonalý produkt pre používateľov menej atraktívny.

Užívateľ tak oň môže časom úplne stratiť záujem. Neplní totiž funkciu, kvôli ktorej si ho zaobstaral - nepomáha mu riešiť jeho problém.

Pre každého predajcu je preto absolútne zásadné, aby sa o slabiny svojho produktu zaujímal a predovšetkým, aby ich riešil.

Len bezproblémový produkt totiž môže byť u používateľa obľúbený a zvládne uspokojiť jeho potreby.

Dokonalý produkt vám zaistí zástupy verných zákazníkov a bude priťahovať pozornosť aj tých potenciálnych.

 

Slabiny CRM systémov

CRM systémy existujú, aby svojim užívateľom zjednodušili prácu s inými aplikáciami a aby im uľahčili komunikáciu v rámci firmy. Slabé miesta sa však nevyhýbajú ani softvérom.

Patria medzi nich napríklad problémy so správou a tokom dát, nemožnosť prispôsobiť aplikáciu individuálnym potrebám firmy a nedokonalosť komunikácie v rámci tímu aj s klientmi.

Nevýkonný a nesprávne fungujúci CRM systém má negatívny vplyv na vnútorné i vonkajšie časti spoločnosti – teda na zákazníkov aj zamestnancov.

Preto je pre podnikateľov zásadné používať taký softvér, ktorý im zaisťuje dostatočnú podporu a je pravidelne aktualizovaný.

 

Ako riešime slabiny my

Tu je 14 najčastejších slabín, s ktorými sa v CRM môžete stretnúť a následne náš spôsob riešenia týchto slabín:

 

 1. Neprehľadné užívateľské rozhranie

Nedostatočne intuitívne prostredie aplikácie má negatívny vplyv na produktivitu používateľa. Ba čo viac, môže ho aj frustrovať.

Spôsobuje tiež, že sa mu bude v aplikácii veľmi ťažko orientovať.

 

eWay-CRM

eWay-CRM bol navrhnutý tak, aby vyzeral a fungoval rovnako ako Microsoft Outlook.

Prečo? Pretože veľa spoločností používa práve Outlook. Komunikujú v ňom so svojimi klientmi aj obchodnými partnermi.

Chceli sme im dopriať prácu v prostredí, ktoré už poznajú a vylepšiť aplikáciu tak, aby obsahovala všetky informácie, ktoré firma k svojmu chodu potrebuje.

 

user interface

 

 1. Problémy s integráciou

Mnoho ľudí začalo CRM používať, aby ho mohlo integrovať s inými aplikáciami a nástrojmi. Väčšinou sa jedná o e-mailové schránky, marketingové nástroje alebo ERP systémy.

Problémy s integráciou vedú k izolácii dát a problémom s ich tokom.

 

eWay-CRM

eWay-CRM spolupracuje s platformami Zapier a Make. Vďaka týmto platformám môžeme náš CRM systém integrovať s tisícovkou ďalších aplikácií.

Tými najužitočnejšími sú: Outlook, Word, Excel, Power BI, QuickBooks, WordPress, 3CX a Adobe Sign.

 

 1. Problémy so správou dát

Nepresné, zastarané alebo duplicitné dáta znižujú efektivitu práce. Užívateľ je zle informovaný a prichádza o dôležité zdroje.

 

eWay-CRM

Našim používateľom umožňujeme si eWay-CRM upraviť podľa svojich potrieb.

Môžu si ho prispôsobiť pomocou povinných a voliteľných polí, workflow schém a upozornení.

 

 1. Software nie je optimalizovaný pre mobilné zariadenia

Väčšina marketérov a obchodných zástupcov často pracuje mimo kancelárie. Používajú nielen laptopy, ale aj smartfóny a to niekoľkokrát denne.

Chýbajúca optimalizácia softwaru pre mobilné zariadenia je teda veľkou slabinou, ktorá ich môže nútiť zmeniť produkt.

 

eWay-CRM

eWay-CRM je dostupný aj na mobilných zariadeniach s operačným systémom Android, rovnako aj s iOS.

Webová verzia nášho systému je integrovaná s mobilnou aplikáciou Outlook. Je tak možné e-maily ukladať doslova kdekoľvek a kedykoľvek.

Naši používatelia majú samozrejme možnosť využívať aj eWay-CRM offline.

clients

 

 1. Obmedzenie v prispôsobení

Každá spoločnosť je niečím výnimočná a jeden typ softvéru nemusí vyhovovať potrebám každej.

Preto sú obmedzenia v prispôsobení slabinou.

 

eWay-CRM

Náš systém si môže každá spoločnosť prispôsobiť svojim potrebám.

Naši používatelia si môžu vytvárať vlastné polia aj workflow.

Je tiež možné vytvoriť si vlastné formuláre a nastaviť vlastné užívateľské oprávnenia.

 

 1. Vysoké náklady

Drahé cenové plány môžu niektoré spoločnosti odradiť od obstarania softvéru.

Táto slabina zahŕňa vysoké licenčné poplatky, spoplatnenie doplnkov alebo povinne platené školenia.

 

eWay-CRM

Pokiaľ majú firmy záujem o CRM zadarmo, môžu používať základnú verziu nášho eWay-CRM.

Ponúkame ale aj niekoľko platených plánov.

Postarali sme sa o to, aby si z nášho cenníka vybral naozaj každý.

 

 1. Nepresné dáta v prehľadoch a analýzach

Čo sa prehľadov a analýz týka, spoločnosti sa na CRM systémy plne spoliehajú. Vďaka nim môžu sledovať správanie zákazníkov a majú prehľad o svojich predajných číslach.

Pokiaľ sú však dáta nepresné, dochádza ku komplikáciám.

Okrem samotných dát je ale potrebné venovať pozornosť aj znázorneniu výsledkov. Pokiaľ sú grafy neprehľadné, sú spoločnosti k ničomu.

 

eWay-CRM

Robíme všetko pre to, aby boli dáta v našom systéme vždy presné a aby tak firmy vedeli, ako sa im darí.

Vďaka bezchybným a úplným prehľadom môžu robiť lepšie rozhodnutia.

Z tohto dôvodu sme začali využívať Power BI.

Vďaka nemu majú používatelia svoje dáta na jednom mieste.  Aby sa im s nimi dobre pracovalo, majú možnosť si vybrať, v akom formáte sa im budú zobrazovať - majú na výber z niekoľkých typov grafov.

Vzhľadom na to, že Power BI je jedným z najlepších nástrojov na sledovanie úspešnosti spoločnosti, máme veľkú radosť, že ho môžeme ponúknuť aj našim klientom.

 

Power BI

 

 1. Chýbajúci návod a nepreškolená zákaznícka podpora

Zatiaľ čo bez návodu nemusí používateľ vedieť, ako CRM využívať naplno, nepreškolená a pomalá zákaznícka podpora zhoršuje jeho celkové vnímanie poskytovateľa softvéru.

Oboje prispieva k zníženiu záujmu o dané CRM.

 

eWay-CRM

Naši klienti si môžu návody, ako aj jednotlivé funkcie v eWay-CRM pozrieť na platforme YouTube.

Čo sa týka zákazníckej podpory, klientom sa venuje náš výborne preškolený personál.

Užívatelia eWay-CRM nás v prípade potreby môžu kontaktovať hneď niekoľkými spôsobmi: e-mailom, cez helpdesk, chatovacie okno alebo telefonicky.

Vždy sa snažíme zodpovedať všetky ich otázky.

 

 1. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Obavy z nedostatočnej ochrany dát a nedodržiavania štandardov v IT sektore môžu potenciálnych klientov odradiť.

 

eWay-CRM

Riadime sa štandardami pre bezpečnosť ISO 27001 a GDPR.

Navyše máme šifrované spojenie medzi eWay-Cloudem a zariadeniami našich užívateľov.

Naši klienti sa teda o svoje dáta báť nemusia.

 

cloud

 

 1. Malá flexibilita škálovateľnosti

Potreby firmy sa v priebehu času menia. Čo ovplyvňuje aj to, ako CRM používajú a na čo presne ho potrebujú.

Pokiaľ sa softvér nedokáže potrebám rastúcej spoločnosti prispôsobiť, nie je pre ňu atraktívny.

Táto slabina okrem iného negatívne ovplyvňuje to, ako sa firme darí, pretože ju v raste nepodporuje.

 

eWay-CRM

Väčšina našich používateľov pracuje na zefektívnení komunikácie v rámci svojej firmy.

Robia tiež všetko pre to, aby bolo vypracovávanie úloh jednotlivcov rýchle a efektívne.

S rastom spoločnosti tak čím ďalej tým viac implementujú funkcie zlepšujúce komunikáciu medzi členmi tímov.

V eWay-CRM môžu firmy využívať povinné polia a pracovať s úlohami, ktoré workflow schémy generujú automaticky pri jednotlivých fázach projektu.

Niektoré spoločnosti využívajú aj užívateľské oprávnenia. Vďaka tomu majú svoje dáta v bezpečí.

Vyššie spomenuté sú však iba útržkom z mnohých ďalších možností, ako eWay-CRM využívať na zvyšovanie efektivity podniku.

 

 1. Chýbajúca automatizácia

Automatizácia zásadne zvyšuje efektivitu jednotlivcov aj firiem.

Pokiaľ CRM neumožňuje zautomatizovať rutinné úlohy, sú používatelia nútení aj naďalej vypracovávať všetko manuálne.

Zbytočne tak strácajú čas, ktorý by mohli venovať dôležitejším povinnostiam.

 

eWay-CRM

My v eWay neustále pracujeme na automatizáciách.

Snažíme sa zautomatizovať všetko, čo je možné, aby sme našim klientom zjednodušili ich prácu.

S eWay-CRM je možné vytvoriť automatizované úlohy aj e-maily.

 

 1. Nepravidelné aktualizácie

Bez pravidelných aktualizácií je softvér rýchlo zastaraný. Nezvláda potom plniť potreby spoločnosti a je menej bezpečný.

 

eWay-CRM

Náš softvér pravidelne aktualizujeme.

Opravujeme chyby v systéme a tým predchádzame akýmkoľvek komplikáciám, ktoré v ich súvislosti môžu vzniknúť.

 

bug

 

 1. Proprietárne uzamknutie

Niektoré CRM neumožňujú migráciu dát. Ide o veľkú slabinu, kvôli ktorej sa používateľ dostáva do zložitej situácie a cíti sa ako v pasci.

Ľudia používajú CRM, aby si uľahčili prácu. Pokiaľ im ale systém neumožňuje dáta prevádzať, stráca svoj účel.

 

eWay-CRM

eWay-CRM povoľuje dáta konvertovať do Excelu a CSV.

Jeho používatelia tak môžu svoje databázy jednoducho zálohovať a zdieľať ich so svojimi spolupracovníkmi.

 

 1. Prekážky v komunikácií

Pokiaľ CRM nezjednodušuje komunikáciu (v rámci firmy aj so zákazníkmi), nespĺňa svoj hlavný účel.

CRM by malo vytvárať bezpečný priestor pre všetkých zúčastnených. Pokiaľ tomu tak nie je, jedná sa o veľkú slabinu.

 

eWay-CRM

eWay-CRM automaticky ukladá a organizuje e-maily podľa užívateľom zvolených kritérií.

Aby sme našim používateľom komunikáciu ešte viac uľahčili, integrovali sme eWay-CRM s Microsoft Teams.

 

easy communication

 

Na záver

CRM systémy môžu mať mnoho slabín. Tie samozrejme nemá iba softvér, ale akýkoľvek produkt na trhu.

Čo najdôležitejšie si z dnešného článku odniesť? Asi to, že práca na slabinách by mala byť pre všetkých predajcov absolútnou prioritou. Pokiaľ nebudete svoj produkt vylepšovať, vaša spoločnosť nebude mať vďaka čomu rásť a nebudú mať možnosť rásť ani vaši klienti.

A pretože sme si tohto veľmi dobre vedomí a riadime sa Baťovým Náš zákazník - náš pán, neustále na našom eWay-CRM pracujeme.

Chceme totiž, aby bol tým najlepším CRM systémom vôbec.