Instantné sociálne siete - od Facebooku po TikTok

Zverejněno 7. 4. 2020

Marketing na sociálnych sieťach sa neustále vyvíja. Od nástupu Facebooku je dlhodobým trendom úbytok textu, vizualizácie a skracovanie obsahu. Jeho nástupcovia Instagram a TikTok sú v tomto smere ešte dynamickejšie a nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento trend chystal spomaliť. Je teda otázkou, či je využitie marketingového potenciálu týchto sociálnych sietí smer, ktorým by ste sa mali vydať aj vy.

 

S pribúdajúcimi užívateľmi sa stáva Facebook, Instagram a pomaly ale iste aj TikTok čoraz viac konkurenčnom prostredím z hľadiska marketingu. Prirodzene sa tak zvyšujú nároky na sofistikovanosť a časovú náročnosť vytvárania a spravovania marketingových kampaní. Niekedy ale skrátka nie je zbyt a musíte ísť s dobou. Samozrejme po zrelej úvahe. Potrebujete vedieť, že oslovujete vašu cieľovú skupinu a vynakladáte na reklamné kampane adekvátne množstvo vašich zdrojov. Pozrime sa teda, aký majú Facebook, Instagram a možno vychádzajúca hviezda menom TikTok marketingový potenciál.

 

Facebook - základný stavebný kameň

Najrozšírenejšiu sociálnu sieť asi netreba nikomu predstavovať. Pre spoločnosti, ktorých cieľovou skupinou sú mileniálovia, je Facebook ideálnou platformou. Kým 77% užívateľov Facebooku z radov mileniálov používa Facebook denne, TikTok v tejto kategórii zaostáva s iba 28%. Z pohľadu štatistík je zaujímavý aj fakt, že Facebook používa vyše 80% užívateľov vo všetkých kategóriách z hľadiska príjmov. Je teda zrejmé, že Facebook má veľmi široké uplatnenie. Zároveň sa jedná o veľmi konkurenčné prostredie. Čo môžete urobiť pre úspech?

Každá firma by dnes mala mať vlastnú facebookovú stránku. Aj keby nemala v úmysle využívať platené reklamné formáty. Bohužiaľ priemerný organický dosah príspevku je len 6,4% z celkového počtu fanúšikov stránky. Budujte teda vašu fanúšíkovskú základňu, aby sa vaše príspevky dostali k čo najviac užívateľom aj bez platenej reklamy. Plánujte príspevky, pokiaľ možno, každý deň. Zamerajte sa na pestrý obsah, využívajte obrázky, videá, články či podcasty. Vyzývajte zákazníkov k interakcii a reagujte včas na ich otázky. Zdieľaný a aktívny organický obsah má pochopiteľne oveľa väčší dosah. Okrem pravidelných aktivít na vašej stránke môžete tiež usporiadať súťaž. Tá môže vašej stránke priniesť veľké množstvo nových fanúšikov. Dbajte však na to, aby vaša súťaž mala jasne špecifikovaná zverejnená pravidlá v súlade s pravidlami pre súťaže na Facebooku.

Spravovanie firemného profilu v maximálnej možnej miere s ohľadom na vaše časové možnosti je základ, na ktorom by ste pôsobenie na sociálnych sieťach mali stavať. Na Facebooku však existuje aj viacero formátov platenej reklamy. Či už budete využívať iba sponzorované príspevky alebo niektoré z mnohých ďalších formátov, platí tu to, čo asi tušíte už z úvodu článku. Podľa mnohých štatistík zaujmú spravidla viac kratšie príspevky. A platí to aj pre videá, ktoré sú najzdieľanejším formátom vôbec. Užívatelia už skrátka nemajú čas, skenujú očami a musíte ich zaujať veľmi rýchlo.

 

Instagram - priestor pre atraktívne propagáciu vášho produktu

Trend v zrýchlenom vnímaní obsahu potvrdzuje aj Instagram, ktorého obsahom sú obrázkové a video príspevky. Samotný text už nie je dostatočne zaujímavý a v budúcnosti bude tento trend ešte zosilňovať. Z pohľadu štatistík tak najskôr neprekvapí, že najpočetnejšou vekovou skupinou je 72% užívateľov vo veku 13-17 rokov. S pribúdajúcim vekom potom percento užívateľov pri každej ďalšej kategórie klesá. A viac ako 200 miliónov týchto užívateľov denne navštívi minimálne jeden firemný profil. Ako teda tieto užívateľa zaujať?

Ak na Facebooku platí, že by ste mali byť aktívny a snažiť sa získavať nových priaznivcov, verte, že na Instagrame to platí zrovna tak. Možno ste už niekedy zaregistrovali pre Instagram typickú frázu "link v Biu". Je to preto, že Instagram má nastavenú hranicu 10 tisíc followerov, aby ste mohli pridať odkaz do Instagram Stories. Nie je to samozrejme jediný spôsob, ako na Instagrame vytvárať reklamný obsah, ale samotná existencia tejto magickej psychologickej hranice len podčiarkuje to, aký význam používatelia Instagramu prikladajú počtu followerov. Čo teda môžete urobiť pre to, aby ste oslovovali čo najväčší počet užívateľov?

 

Čo ste sa na Facebooku naučili, využijete aj na Instagrame. Vyplňte firemný profil, ako najlepšie viete. Nájdite si vlastný štýl a držte sa ho. A hlavne, neustále pracujte s hashtag. Ideálny počet je 8-10 obmieňajúce sa hashtag ku každému príspevku. Ak vám dôjde inšpirácia, skúste použiť napríklad displaypurposes.com. Neplatený obsah vám bohužiaľ vo vašich začiatkoch nebude pravdepodobne prinášať vytúžený prospech. Preto zvážte využitie platenej reklamy. Na Instagrame môžete využiť vo formát obrázkov aj videí vo feede či stories, zbierky či rotujúce reklamy. Buďte však stále kreatívni a nezabúdajte na to, že váš obsah musí byť vizuálne veľmi atraktívne. V tom je totiž kúzlo Instagramu, ktorého môžete využiť pri propagácii vášho produktu.

 

TikTok - priestor pre využitie vašej kreativity aj s nízkym rozpočtom

TikTok je medzi sociálnymi sieťami nováčik, ktorý je podľa všetkého odhodlaný ukrojiť si poriadny kus z marketingového koláča. Momentálne aplikáciu používa vyše 500 miliónov užívateľov a v počte nových inštalácií TikTok prekonáva všetky ostatné sociálne siete. Je teda na čase sa začať  zaujímať o novú platformu pre váš reklamný obsah? Na TikToku používatelia zdieľajú pätnásťsekundové zábavne videá a tento momentálne najdynamickejší formát priťahuje predovšetkým mladú generáciu. Veľmi obľúbené sú na TikToku najrôznejšie výzvy. Aj na TikToku môžete využiť platenú reklamu, avšak využitie virálneho potenciálu v čase, keď táto platforma ešte zrejme nedosiahla svoj vrchol, môže pomôcť vašej značke až nevídaným spôsobom. Obzvlášť v spolupráci s influencerom, čo len podčiarkuje výrok užívateľky TikToku, ktorá si hovorí Dreaknowsbest (EN link): "The demographic is growing; it 's no longer like how it was on Musical.ly, where it' s all kids. All the Creators on the app have very loyal fans. If they say, "Hey, guys, Im Partnering with Burger King, everyone go to Burger King and buy a burger," they will go to Burger King and buy a burger because they trust the influencers on TikTok and they are loyal to them. It 'just pHenomenal. "

Výhoda influencera je nielen jeho dosah medzi cieľovou skupinou, ktorú sa snažíte osloviť, ale aj vierohodnosť a často až bezhraničná lojalita jeho followerov. Vierohodnosť je na TikToku stále zásadná, keďže ide stále o relatívne novú platformu nezahltenú reklamným obsahom. Na TikToku sú prevažne amatérske videá. Profesionálne spoty tu teda príliš vyčnievajú a nezaujmú. Tu je váš priestor zaujať kreativitou aj v prípade, že máte nízky rozpočet.

 

Aké sociálne siete využiť v reklamných kampaniach?

Zvážte vaše možnosti a kapacity. Rozhodne nie je dobrým riešením vytvoriť účet na všetkých sociálnych sieťach, aby následne zívali prázdnotou. To skutočne nepôsobí dobre a vašej značke to v konečnom dôsledku nebude robiť dobrú reklamu. Analyzujte teda vašu cieľovú skupinu a zvoľte vhodné sociálne siete, kde vašich zákazníkov oslovíte, a bude vo vašich časových možnostiach kampane na týchto sociálnych sieťach plnohodnotne spravovať.

* Na obsahu článku sme spolupracovali s webovým analytikom Zdeňkom Hejl.