Čo nám o nákupnom chovaní povedia dáta

Zverejněno 3. 3. 2022

Doba od prvého kontaktu so zákazníkom až do chvíle, kedy je nákup dokončený, býva označovaná ako obchodný lievik alebo flywheel. Strategické plánovanie sa bez týchto dát prakticky nezaobíde.

 

Obchodník potrebuje na uzatvorenie zákazky 3 mesiace

Podľa dát eWay-CRM z roku 2021 býva obzvlášť dlhý nákupný proces v B2B odboroch, ako je napríklad strojárenstvo, kde sa musí počítať v priemernou dobou okolo pol roku. Naopak najrýchlejšie sa obchody uzatvárajú v IT, kde je k tomu potrebný iba o niečo viac než mesiac. Drvivá väčšina obchodných prípadov zaberie 2-3 mesiace.

 

Počet dní potrebných pre uzatvorenie zákazky podľa odboru

 

Firmy pôsobiace v oblasti trávenia voľného času sú úspešné v uzatváraní obchodných prípadov

Voľný čas a výroba sú odbory, v ktorých pôsobia najúspešnejšie spoločnosti, pokiaľ ide o pravdepodobnosť výhry. Tieto firmy mali v období od roku 2017 do polovice roku 2021 najväčšiu úspešnosť v uzatváraní obchodných prípadov. V štatistike sme zohľadnili množstvo úspešne uzatvorených príležitostí oproti všetkým evidovaným obchodným prípadom.

 

Pravdepodobnosť úspechu v získaní obchodných príležitosti podľa odboru

 

Vyhliadky na rok 2022

Rok 2022 so sebou prináša rozvoj tuzemského i zahraničného trhu po paralýze posledných dvoch covidových rokov. Na druhej strane tu máme i zvyšujúcu sa infláciu, lokálny nedostatok pracovnej sily a konflikty na medzinárodnej scéne. Držíme našim klientom palce, aby i zo súčasnej situácie vyťažili to najlepšie a dobre sa im darilo.