Budúcnosť práce: Ako automatizácia a umelá inteligencia menia trh práce

Zverejněno 18. 4. 2023

Aká je budúcnosť práce? Technológia dokáže niektoré veci robiť stovky alebo tisíce krát rýchlejšie ako ľudia. V dôsledku toho sa na mnohých miestach zvyšuje nielen produktivita, ale aj nezamestnanosť.

V poslednej dobe je v tomto smere najviac diskutovaná umelá inteligencia, ktorá je čoraz dostupnejšia bežným používateľom na internete. Som si istý, že ste počuli aspoň o technológii ChatGPT, ktora môže úspešne zložiť prijímacie skúšky na univerzitu alebo poradiť, čo variť z dostupných surovín vo vašej chladničke.

Vývoj nových technológií je teraz veľmi dynamický a to isté možno povedať o diskusiách na tému umelej inteligencie, v ktorých sa objavuje veľa mýtov a poloprávd.

Aká je teda budúcnosť umelej inteligencie a ako ovplyvní trh práce?

 

Automatizácia a umelá inteligencia

Automatizácia prostredníctvom technológie zrýchľuje a zlacňuje opakujúce sa úlohy, ktoré predtým vykonávali ľudia. V rámci automatizácie si zvyčajne predstavujeme fyzické stroje, napríklad v automobilovej výrobe. Môže to však byť aj softvér, ktorý automatizuje zadávanie alebo analýzu údajov atď.

 

automatizovaná výrobaVýrobné procesy sa v posledných desaťročiach výrazne zautomatizovali. Aké zmeny prinesie súčasný vývoj umelej inteligencie?

 

S príchodom umelej inteligencie (AI) sa možnosti technológie rozširujú tak, aby zahŕňali schopnosť vykonávať úlohy, ktoré by normálne vyžadovali ľudskú inteligenciu. Napríklad porozumenie reči alebo rozhodovanie založené na zložitých data.AI využíva algoritmy a strojové učenie, ktoré pomáhajú počítačom učiť sa z údajov a časom zlepšovať ich výkon.

 

Súčasný pokrok v oblasti umelej inteligencie a automatizácie

Diskusie o budúcnosti práce sa posledných dvadsať rokov zameriavajú na automatizáciu a umelú inteligenciu. Posledné roky však boli zlomovým bodom pre umelú inteligenciu a automatizačný priemysel a vďaka novo dostupným technológiám, ako sú ChatGPT alebo MidJourney, môžeme posledné týždne považovať za revolučné. A vývojári OpenAI určite nekončia.

 

GPT-4 - main imageObrázok pre náš nedávny článok vygenerovaný spoločnosťou Midjourney (ale nebojte sa, článok stále píše človek).

 

Pred mesiacom bola vydaná nová verzia GPT-4, ktorá otvára nové možnosti pre používateľov, ktorí nikdy predtým neboli. Jeho jazykový model je už na veľmi dobrej úrovni a v niektorých oblastiach sa vďaka tomu na umelej inteligencii už pracuje na profesionálnej úrovni.

Rýchlosť adaptácie AI nástrojov, ako je ChatGPT, je neuveriteľná a určite nie bez odozvy na trhu práce.

 

Vplyv automatizácie a umelej inteligencie na trh práce

Automatizácia a umelá inteligencia zmenia trh práce mnohými spôsobmi. Zatiaľ čo niektoré pracovné miesta zaniknú v dôsledku automatizácie, iné sa vytvoria. Spoločnost McKinsey & Company uvádza, že automatizácia by mohla do roku 2030 nahradiť 400 až 800 miliónov pracovných miest. Umelá inteligencia by však mohla vytvoriť až 375 miliónov nových pracovných miest.

Ako hovorí generálny riaditeľ James Manyika:

 

“Veľa ľudí nevyhnutne zmení povolanie. Otázkou teda je, ako podporíme pracovníkov pri prechode z jednej profesie do druhej. Požiadavky na nové pracovné miesta budú často veľké a budeme musieť nájsť spôsob, ako dosiahnuť dostatočne rýchlu rekvalifikáciu.”

 

Takže veľké a nevyhnutné zmeny sú nepochybne pred nami.

 

Pracovné miesta ohrozené automatizáciou a umelou inteligenciou

V budúcnosti umelá inteligencia pravdepodobne nahradí mnohé pracovné miesta, ktoré zahŕňajú predovšetkým rutinné a opakujúce sa úlohy. To zahŕňa prácu, ako je zadávanie údajov alebo práca na montážnej linke.

Čo majú tieto pracovné miesta spoločné? Všetky tieto pracovné miesta sú nízkokvalifikované a väčšinou slabo platené. Naopak, povolania, ktoré nie sú ohrozené, si vyžadujú komplexné riešenie problémov, kreativitu alebo emocionálnu inteligenciu.

 

Pracovné miesta vytvorené automatizáciou a umelou inteligenciou

Pokrok v oblasti umelej inteligencie a automatizácie vytvorí aj mnoho pracovných miest. A väčšina z týchto pracovných miest bude vysoko kvalifikovaná a dobre platená.

Rastie dopyt po ľuďoch s odbornými znalosťami v oblasti analýzy údajov alebo vývoja softvéru. Tieto pracovné miesta si vyžadujú špecializované zručnosti, vzdelanie a často sú odmeňované viac ako nadpriemernými mzdami.

Zmení sa aj samotná práca

 Automatizácia a umelá inteligencia tiež zmenia súčasnú podobu niektorých úloh, ktoré predtým vykonávali výlučne ľudia. Teraz ich doplní technológia. Platí to najmä pre odvetvia ako zdravotná starostlivosť a financie. Tam sa umelá inteligencia používa na pomoc lekárom a finančným analytikom pri rozhodovaní.

 

"Príprava na budúci trh práce si vyžaduje proaktívny prístup."

 

Ako sa pripraviť na budúcnosť práce v ére umelej inteligencie?

Myšlienka budúcnosti práce môže byť skľučujúca, ale so správnym prístupom to môže byť veľmi vzrušujúce obdobie rastu plné nových príležitostí. Aké realistické kroky teda môžete podniknúť, aby ste sa pripravili na nadchádzajúce zmeny?

 

1. Naučte sa učiť sa

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť v rámci prípravy na budúcu prácu, je prijať koncepciu celoživotného vzdelávania. To znamená, že ste otvorení získavaniu nových zručností a vedomostí počas celej svojej kariéry. Či už prostredníctvom formálneho vzdelávania alebo odbornej prípravy na pracovisku. V neustále sa vyvíjajúcej ekonomike je nevyhnutné byť prispôsobivý a ochotný učiť sa nové veci.

 

2. Rozvíjajte technické zručnosti

S rozširovaním automatizácie a umelej inteligencie bude rásť dopyt po pracovníkoch s technickými zručnosťami. To zahŕňa zručnosti, ako je vyššie uvedené programovanie alebo analýza údajov. Ak si chcete zabezpečiť kariéru do budúcnosti, investícia do týchto zručností je stávkou na istotu.

 

3. Pracujte na svojich “soft skills”

Technické zručnosti sú dôležité, ale nesmieme zabúdať na osobné kvality, ako je komunikácia, riešenie problémov a schopnosť spolupracovať. Tieto zručnosti sú nevyhnutné na pracovisku, kde sa cení tímová práca a kreativita. A keďže automatizácia a umelá inteligencia preberajú rutinnejšie úlohy, tieto zručnosti budú na váhe čoraz dôležitejšie.

 

4. Preskúmajte nové príležitosti, ktoré AI prináša

Spoločnosti sa môžu pripraviť na budúcnosť práce hľadaním nových príležitostí, ktoré automatizácia a umelá inteligencia prináša. Investovaním do automatizačných technológií alebo implementáciou umelej inteligencie si spoločnosti môžu udržať náskok a zabezpečiť si úspech na rýchlo sa meniacom trhu práce.

 

5. Investujte do vzdelávania zamestnancov

Spoločnosti môžu investovať do svojich zamestnancov tým, že im ponúknu príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu. To pomáha zamestnancom rozvíjať nové zručnosti a zároveň im firma ukazuje, že jej na nich záleží a chce, aby sa neustále zlepšovali. Kombinácia zvyšovania kvalifikácie a lojality zamestnancov je jednoducho zmysluplnou investíciou pri pohľade na trh práce budúcnosti.

 

6. Legislatívne riešenie

Ľudia a firmy by mali vyvíjať tlak na zákonodarcov, aby vytvorili pravidlá, ktoré budú regulovať vplyv automatizácie a umelej inteligencie na trh práce. Ďalším spôsobom je vytvorenie vzdelávacích programov, ktoré zamestnancom uľahčia prechod na novú profesiu.

Proaktívny prístup je nevyhnutný, ak sa chcete pripraviť na zmeny, ktoré prinesie umelá inteligencia a automatizácia. Poctivé vzdelávanie zahŕňa celoživotné vzdelávanie, rozvoj technických zručností a mäkkých zručností, investície do vzdelávania zamestnancov spoločnosťou a presadzovanie vládnych politík, ktoré uľahčia zmeny zamestnancom a spoločnostiam.

 

budoucnost práce

Aké sú najžiadanejšie pracovné miesta budúcnosti?

Ako sa technológia zlepšuje, niektoré práce môžu vykonávať stroje namiesto ľudí. Stále však budú existovať pracovné miesta, ktoré si vyžadujú ľudské vlastnosti, ako je schopnosť samostatne riešiť problémy, tvorivosť a komunikácia.

Tieto pracovné miesta zahŕňajú zákaznícky servis, vzdelávanie, remeslá, zdravotníctvo a kreatívne pozície. Akým smerom sa teda vydať pri plánovaní svojej budúcej kariéry?

 

1. Zdravotníci

Jedným zo sektorov, od ktorého sa očakáva, že bude naďalej rásť a bude vyžadovať odborné znalosti ľudí, je zdravotná starostlivosť. Ako ľudia starnú, budeme potrebovať viac zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa o nich postarajú. Prácu lekárov, sestier a fyzioterapeutov budú stále vykonávať ľudia, ktorí na rozdiel od strojov dokážu hovoriť s pacientmi, porozumieť ich pocitom a robiť ťažké rozhodnutia. Naopak, nové technológie v zdravotníctve vytvoria ešte viac pracovných miest pre ľudí v tejto oblasti.

 

2. Kreatívci

O svoju prácu sa nemusia báť ani grafickí dizajnéri, umelci a iné kreatívne profesie. Ľudia, ktorí dokážu prísť s novými nápadmi a vytvoriť jedinečné diela, budú vždy žiadaní a nenahraditeľní. Umelá inteligencia na druhej strane nemôže vytvárať skutočne originálny obsah, pretože dokáže robiť len to, čo jej bolo povedané. V tejto oblasti budú musieť nové technológie umelej inteligencie prijať úlohu pomocníka.

 

kreativci a umělá inteligenceUmelá inteligencia kreatívnych profesionálov neohrozí, naopak, mala by im pomôcť.

 

3. Remeselníci

V budúcnosti budú potrebné kvalifikované inštalačné, elektrické a tesárske práce. Stroje tieto práce nezvládajú, pretože nevedia používať ruky a nemajú špecifické zručnosti remeselníka. S rastúcou populáciou budeme dokonca potrebovať ešte viac remeselníkov, aby sme postavili a spravovali viac budov a inej infraštruktúry.

 

4. Pedagógovia

S rastúcim významom vzdelávania bude narastať potreba učiteľov a iných pedagogických pracovníkov. Tieto pracovné miesta nemôžeme nahradiť technológiou umelej inteligencie, pretože si nie sú schopné uvedomiť si emócie a prispôsobiť sa novým situáciám. Aj v tejto oblasti môžu nové technológie vytvoriť viac nových pracovných miest pre učiteľov a pedagógov, ktorí vedia, ako ich používať.

 

5. Zákaznícky servis

Existujú napríklad scenáre použitia technológie AI, kde chatbot môže pomôcť v noci, keď je skutočná zákaznícka podpora v spánku. V opačnom prípade stále potrebujeme ľudí v zákazníckom servise. Tieto pozície musia byť obsadené milými ľuďmi, ktorí sú dobrí v riešení problémov a komunikácii so zákazníkmi. V praxi by sme samozrejme radi nahradili niektorých neochotných zamestnancov zákazníckeho servisu robotmi, ale to je iná téma.

 

kind compassionate personTechnológia nám napríklad uľahčila platenie. V opačnom prípade si stále vážime milých a empatických ľudí v zákazníckom servise.

 

Záver

Automatizácia a umelá inteligencia výrazne menia trh práce. Nové technológie môžu vytvárať nové pracovné miesta a zefektívňovať prácu, ale môžu predstavovať aj hrozbu pre ľudí, ktorí pracujú starým spôsobom. Aby sa pracovníci a podniky vyrovnali s týmito zmenami, musia sa im prispôsobiť a získať nové zručnosti.