Ako zostaviť tím snov, ktorý vyberie ideálne CRM

Zverejněno 13. 2. 2020

Nikdy nepodceňujte význam tímu, ktorého členovia budú vyberať ideálne CRM. Je to naozajstný tím snov, pretože práve tento tím stojí za úspechom CRM softvéru, ktorý bude vaša spoločnosť používať.

Team at the table

Neberte výber tohto tímu ako jednu z mnohých povinností. Venujte tomuto procesu dostatok času a pozornosti a diskutujte o potenciálnych členoch, pretože tieto osoby budú súčasťou rozhodovacieho procesu. Vyberte preto takých členov, ktorých potrebujete a nie tých, o ktorých si myslíte, že budú stáť na vašej strane. Budete mať určité predstavy o tom, čo je v súvislosti s výberom CRM dôležité. Názory členov tímu sa ale od tých vašich môžu líšiť. Myslite na to, že čím viac nápadov a názorov, tým lepšie bude finálne rozhodnutie.

 

Veľké manažérske ryby nehrajú hlavnú úlohu

Do procesu rozhodovania musíte, samozrejme, zahrnúť vyšší manažment, pretože bez jeho pomoci by k zavedeniu CRM vôbec nemuselo dôjsť. Zavedenie softvéru je najväčšou prekážkou, pretože vysoko postavení manažéri s týmto systémom s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú pracovať. Je teda dôležité spolupracovať s prednou líniou, teda s oddelením predaja, marketingu a zákazníckeho servisu. Ak chcete, aby CRM malo šancu na úspech, teda zaručilo zvýšenie efektivity, musíte s týmito oddeleniami úzko spolupracovať. Myslite na to, že si tieto osoby nesmiete znepriateliť a že riešiť prekážky v prijatom systéme dodatočne, prináša zbytočné problémy.

 

Nevyberajte členov tímu náhodne

Pozrite sa na ich výsledky a životopis. Majú skúsenosti s CRM procesmi? Môžu mať aj dobré znalosti aj skúsenosti. Majú kvalifikáciu, súčasťou, ktorej je štúdia CRM systémov? Zároveň hľadajte osoby, ktoré dokážu prirodzene a efektívne jednať so svojimi kolegami. Určite sa vám oplatí mať ich v tíme ako obhajcov zavedenia CRM systému. Ak výhody CRM presvedčivo vychvália kolegovia, nebudú na zavedenie nazerať ako na ďalšiu požiadavku manažmentu. Všetky vyššie spomenuté aspekty sú dôležité k pozitívnemu vnímaniu zavedenia CRM a na prekonanie logistických prekážok, ktorých prijatie systému môžu ohroziť. Nedávna štúdia ukázala, že v priemere 48,97% zamestnancov používa CRM systém. Určite sa teda vyplatí do procesu výberu zahrnúť čo najviac zamestnancov.

 

Zvoľte iný pohľad na vec

Skúste na chvíľku zabudnúť, že ste CRM expert a vytvorte jedinečný CRM tím. Nemusíte sa riadiť rovnakými starými metódami. Vďaka tomu, že vaša skupina bude komplexná a dobre vyvážená, bude výber CRM priamočiary a jeho implementácia bude ľahko prijatá. Postupujte podľa nasledujúcich krokov a uvidíte, že si vaša spoločnosť zvolí ten najlepší CRM systém. Neponáhľajte sa s výberom a počítajte s tým, že tomuto procesu budete musieť venovať približne 13 týždňov. A aký bude konečný výsledok? Šťastní zamestnanci, spokojní zákazníci a vyššia návratnosť investícií.

Ak ste sa rozhodli investovať nemalé množstvo času a peňazí do výberu vhodného systému, skočiť po prvom návrhu, ktorý sa (podľa predajcu) javí ako dobrý, nie je tá správna cesta. Zostavte si svoj tím múdro a čoskoro budete žať ovocie.