Ako pripraviť skvelú case study

Zverejněno 26. 11. 2019

Prípadová štúdia môže byť výbornou cestou, ako predstaviť vašim klientom služby alebo produkty, ktoré ponúkate.

 

Dobre pripravená case study vám umožňuje na reálnych príkladoch demonštrovať, ako svojim zákazníkom pomáhate uskutočňovať nimi stanovené ciele. Potenciálnych zákazníkov potom vďaka nim premeníte na skutočných zákazníkov.

Zostavili sme niekoľko základných tipov, ako vyťažiť z vašich prípadových štúdií maximum.

 

 1. Píšte o téme, ktorá zaujme vášho vysnívaného zákazníka

Viete, kto je váš ideálny zákazník? Ak poškuľujete po autopriemysle, situujte svoju case study do automobilového prostredia. Cieľom je, aby váš vytúžený zákazník, ktorý si case study prečíta:

 • pochopil, že jeho priemyslu rozumiete;
 • overil si, že chápete špecifické nároky jeho biznisu;
 • uveril, že viete dodať potrebné výsledky.

Ako príklad môžeme pokojne použiť článok na blogu, snažiaci sa poradiť s konkrétnym problémom. Väčšina takých textov oslovuje priemerného čitateľa. Akonáhle ale narazíte na článok, ktorý pokrýva vaše špecifické odvetvie, rýchlo sa do neho začítate a skôr začnete využívať ním navrhnuté riešenia. To isté platí pochopiteľne aj pre prípadové štúdie. Ak sa vaši čitatelia dočítajú o výsledkoch dosiahnutých v odbore, v ktorom sami podnikajú, skôr ich presvedčíte o tom, že navrhnuté riešenia budú fungovať aj pre ich produkt alebo služby.

 

 1. Rozprávajte príbeh od začiatku do konca

Ľudia milujú príbehy. Vďaka správne postavenej case study získate odpovede na otázky:

 • kto je prezentovaný zákazník a čím sa zaoberá;
 • aké sú jeho ciele;
 • aké sú jeho potreby;
 • ako sa vám ich podarilo naplniť a ako mu pomohli dosiahnuť jeho ciele?

Nezabudnite udržiavať kontakt s firmou, ktorej výsledky ste prostredníctvom case study prezentovali. Aktualizujte text case study vždy po niekoľkých mesiacoch, aby čitatelia mohli doceniť dlhodobý dopad spolupráce s vašou značkou.

 

 1. Prezentujte ľahko čitateľný text

Nikto nemá rád ohromne veľa textu, či už sa v nich nachádzajú akokoľvek zaujímavé informácie. Nezabúdajte preto na:

 • Medzititulky
 • Obrázky
 • Odrážky
 • Kurzíva alebo zvýraznený text

Okrem toho, že podobné prvky vylepšujú vaše SEO skóre, uľahčujú vašim čitateľom identifikovať kľúčové pasáže vášho článku.

Statistiky v case study

 1. Podeľte se o reálne čísla

ste niekedy narazili na vetu "zdvojnásobili sme zisky nášho klienta" a premýšľali pritom, či sa jeho zisky zdvihli zo sto eur na dvesto, alebo z jednej miliardy na dve? Údaje vo vašej prípadovej štúdii by mali byť čo najkonkrétnejšie a ideálne podložené i konkrétnymi dôkazmi a reálnymi dátami. Nezabúdajte, že nie všetci sa perfektne orientujú vo vašom biznise, preto kľúčové údaje patrične zdôraznite a vysvetlite, prečo sú dôležité.

Z každej prípadovej štúdie by si mal čitateľ odniesť hlavne počiatočný stav a konečný výsledok po vašom zásahu. Musí vidieť reálne výsledky, ideálne podložené graficky alebo aj videom.

 

 1. Venujte sa konkrétnym postupom

Podarilo sa vám zdvojnásobiť klientove zisky? A ako presne ste postupovali? To je totiž presne ten moment, kedy začnete ponúkať svoje produkty alebo služby, vďaka ktorým sa podarilo dosiahnuť vytúžený výsledok. Nedá sa len povedať, že "navýšenie bolo dosiahnuté vďaka nášmu špecifickému know-how". Musíte konkrétne popísať zrealizovanú kampaň na sociálnych sieťach, investície do PPC reklamy a tvorby videí, vďaka ktorým sa vám podarilo dosiahnuť požadované ciele.

 

 1. Maximálne zapojte prezentované firmy

Aj keď sme odporučili pripravovať prípadovú štúdiu vo forme príbehu, nemusíte sa nechať obmedzovať iba jednou formou. Vyskúšajte napríklad formu rozhovoru s klientom, v ktorom popíše svoje aktivity a ciele a ako ste mu ich pomohli splniť. Priame citácie vášho klienta dodajú case study potrebnú dôveryhodnosť v očiach ďalších potenciálnych zákazníkov.

 

 1. Vyskúšajte rôzne mediatypy

ľudia, ktorí preferujú písaný text, iným vyhovuje audio, ďalším video alebo iná vizuálne prezentácia vašej case study. Pokúste sa teda transformovať text vašej prípadovej štúdie

 • do podcastov,
 • do YouTube videa,
 • do infografiky.

Výhodou podcastov alebo videa je ich ľahká úprava pre ďalšie šírenie. Vaša case study sa tak dostane ďalej než len na váš web a osloví ďalších potenciálnych zákazníkov vašej firmy.