Aké sú výhody prepojenia ERP a CRM systémov

Zverejněno 11. 9. 2023

Fragmentované procesy vedú k tomu, čo by sme mohli nazvať sivou zónou pre spoločnosť. Často vzniká medzi dôležitými nástrojmi, ako sú Outlook, Excel, diáre, softvér na správu podniku a CRM. V dôsledku toho musia zamestnanci manuálne prenášať údaje medzi aplikáciami. To nielen znižuje produktivitu, ale tiež vytvára prostredie pre chyby.

Je to rovnaké medzi samostatnými systémami ERP a CRM. Aj v tomto prípade to vedie k rôznorodým informáciám a zbytočnej práci navyše. Údaje môžu často chýbať alebo sa prenášajú nesprávne, čo vedie k ďalším problémom.

Aj keď ERP systémy môžu mať svoj vlastný CRM modul, ich praktické využitie môže byť obmedzené. Niekedy môžu byť pre používateľov príliš zložité, nedajú sa použiť v mobilných zariadeniach, neposkytujú offline funkcie a niektoré podniky môžu trápiť nedostatočná integrácia s Outlookom.

Ak vás tieto nedostatky obmedzujú, riešením je prepojenie CRM systému integrovaného s Outlookom, napríklad eWay-CRM, s vaším ERP systémom. Inteligentnejšie pracovné postupy budú v budúcnosti takmer nevyhnutnosťou. Podľa spoločnosti Gartner bude do roku 2025 70% spoločností automatizovať obchodné procesy. Táto automatizácia zahŕňa aj integráciu CRM a ERP.

Poďme sa teda teraz pozrieť na výhody tejto integrácie a preskúmať najlepšie stratégie na jej implementáciu.

 

"Zamerajte sa na to, čo je dôležité, na tých pár cieľov, ktoré vám môžu poskytnúť konkurenčnú výhodu. Zamerajte sa skôr na to, čo je pre vás dôležité ako pre ostatných, a plánujte svoje ciele s odhodlaním a pevnosťou."

Richard Koch, podnikateľ a spisovateľ

 

Ako pomáhajú ERP a CRM systémy firme? Kľúčové rozdiely

Ak chcete naplno využiť výhody integrácie vašich systémov ERP a CRM, je dôležité najprv pochopiť rozdiely medzi týmito dvoma systémami.

ERP systémy slúžia ako komplexné platformy určené na automatizáciu rôznych interných procesov, ako je účtovníctvo, zásoby a riadenie ľudských zdrojov. Podľa spoločnosti Sage Software sa na ne spolieha 70% veľkých spoločností. Sú nástrojom na udržiavanie centralizovanej databázy, ktorá uľahčuje prevádzku a umožňuje efektívnu alokáciu firemných zdrojov.

Na druhej strane sa CRM systémy zameriavajú na riadenie vzťahov so zákazníkmi, optimalizáciu predajného kanála a poskytovanie personalizovaného zákazníckeho servisu. CRM sú nevyhnutnou súčasťou mnohých podnikov, ako ukazujú štatistiky používania, pričom trh rastie s očakávaným ročným rastom 10,16%, podľa Yahoo! Finance.

Keď je CRM integrovaný s programom Outlook, ich funkčnosť je ešte lepšia, pretože sa ľahko synchronizujú s kontaktmi, kalendármi a úlohami v programe Outlook. Táto integrácia umožní pohodlný prístup k informáciám o zákazníkoch a komunikáciu s klientmi v rámci známeho prostredia Outlooku.

Výhody integrácie ERP a CRM systému

Integrácia CRM a ERP systémov eliminuje manuálny prepis a zefektívňuje obchodné procesy. Napríklad, keď obchodný tím vytvorí nové kontakty, vďaka integrácii s CRM nemusia byť ručne zadované do ERP systému. Rovnako tak si obchodní zástupcovia môžu jednoducho prezerať faktúry z ERP systému v CRM prostredí.

Jednou z najväčších výhod integrácie vášho ERP a CRM systému je nepochybne kompletný pohľad na všetky údaje o zákazníkoch. To zahŕňa všetku komunikáciu, informácie o obchodnom oddelení a faktúry.

Pozrime sa však bližšie na výhody integrácie CRM a ERP:

 

  • Zvýšená efektivita a produktivita: Kombinácia CRM a ERP systémov zvyšuje efektivitu a produktivitu v spoločnosti. Elimináciou potreby manuálneho prenosu údajov integrácia šetrí drahocenný čas a znižuje riziko chýb.

Obchodní zástupcovia sa môžu sústrediť na svoje hlavné činnosti. Vďaka zjednodušenému pracovnému postupu môžu tráviť viac času budovaním vzťahov so zákazníkmi a uzatváraním obchodov.

Okrem toho integrácia uľahčuje výmenu informácií medzi oddeleniami. Zdieľanie informácií zjednodušuje spoluprácu a urýchľuje rozhodovanie.

 

  • Viditeľnosť údajov v reálnom čase: Integrácia CRM a ERP umožňuje synchronizáciu údajov medzi týmito dvoma systémami v reálnom čase. Obchodní zástupcovia môžu získať aktuálnu komunikáciu so zákazníkmi, kontakty, históriu objednávok, faktúry a ďalšie relevantné údaje na jednom mieste.

To im umožňuje prijímať informované rozhodnutia založené na údajoch a poskytovať zákazníkom včasnú a personalizovanú odpoveď.

 

  • Kompletné riadenie podnikania: Integrácia vášho CRM, najmä ak je už integrovaný s programom Outlook, so systémom ERP prináša výhodu zachytenia celého obchodného procesu zákazníka - od počiatočného kontaktu až po uzavretie obchodu.

Obchodní zástupcovia môžu zaznamenávať a sledovať každú fázu procesu predaja v systéme CRM. Faktúry môžu byť priradené zákazníkom a stav každej faktúry môže byť aktualizovaný podľa stavu platby. To umožňuje obchodnému zástupcovi ľahko sledovať čakajúce faktúry alebo spokojnosť zákazníkov s nákupom.

Nástroje, ktoré pomáhajú generovať podnikové analýzy, napríklad Power BI, vytvárajú užitočné zostavy zobrazujúce trendy nákupu. Tieto poznatky pomáhajú s presnými predpoveďami, efektívnym riadením potrubí a informovaným rozhodovaním.

Úspešné stratégie implementácie ERP a CRM

Ak chcete zabezpečiť úspešnú integráciu systémov CRM, Outlook a ERP, mali by ste zvážiť nasledujúce stratégie:

 

  • Vyberte si správnu kombináciu: Vyberte si CRM systém, napríklad eWay-CRM, ktorý ponúka bezproblémovú integráciu so systémami Outlook a ERP. Hľadajte riešenie, ktoré poskytuje užívateľsky prívetivé rozhranie, dôležité funkcie a spoľahlivú podporu.

 

Uistite sa, že si vyberáte správne riešenie pre svoje podnikanie, pretože veľa CRM je nabitých širokou škálou zložitých a zbytočných funkcií, ktoré zvyčajne nakoniec ani nepoužívate. Ostatné CRM, ako napríklad eWay-CRM, kladú užívateľskú skúsenosť na prvé miesto a nevyžadujú dlhé školenie vďaka integrácii do známeho rozhrania Outlook. Okrem toho je eWay-CRM integrovaný s platformou Zapier, ktorá umožňuje jednoduchý prístup k tisíckam aplikácií vrátane ERP.

 

  • Plánovanie a príprava na integráciu: Pred implementáciou starostlivo plánujte a pripravte sa na integračný proces. Posúdenie požiadaviek na migráciu údajov, zabezpečenie presnosti a bezpečnosti údajov počas prechodu je rozhodujúce. Definujte jasné ciele a stanovte harmonogram implementácie.

 

  • Poskytujte komplexné školenia a podporu: Ponúknite zamestnancom hĺbkové školiace programy, aby sa oboznámili s integrovaným systémom a jeho funkciami. Poskytnite nepretržitú podporu a pomoc pri riešení akýchkoľvek otázok, ktoré môžete mať počas prechodu a po ňom.

 

  • Podporujte spoluprácu a komunikáciu: Nastavte podmienky pre efektívnu spoluprácu medzi obchodnými oddeleniami. Vytvárajte kanály pripomienok, napríklad tímový chat v službe Microsoft Teams, a neustále zhromažďujte prehľady na zlepšenie a optimalizáciu systému.

 

Strategický krok smerom k väčšej synergii

Integrácia ERP a CRM má zmysel pre každú firmu, ktorá hľadá spôsoby, ako zjednodušiť pracovné postupy. Odstránením manuálneho prepisovania údajov integrácia zvyšuje produktivitu aj načítanie údajov.

S úplným prehľadom o celom obchodnom procese môžu organizácie robiť informované rozhodnutia a zároveň poskytovať personalizované zákaznícke skúsenosti.

Pred implementáciou tejto integrácie však potrebujete starostlivé plánovanie, aby ste mali správne riešenie pre svoj tím. A akonáhle je systém integrovaný, tím musí dostať dostatočné školenie, aby mohol naplno využiť nové pracovné postupy. Keď budú všetci členovia tímu na jednej vlne, spolupráca celého tímu bude efektívnejšia.

 

"Vďaka úplnému prehľadu o celom obchodnom procese môžu organizácie robiť informované rozhodnutia a zároveň poskytovať personalizované zákaznícke skúsenosti."

 

Obchodné oddelenia budú lepšie prepojené prostredníctvom integrácie. Zvážte preto prepojenie týchto nástrojov a zefektívnenie obchodných procesov a vzťahov so zákazníkmi.

 

CRM zohrávajú kľúčovú úlohu pri budovaní vzťahov so zákazníkmi. Prečítajte si teda 5 najlepších spôsobov, ako môže CRM viesť k väčšej spokojnosti zákazníkov.