7 krokov na vytvorenie akčného plánu pre vaše podnikanie

Zverejněno 15. 12. 2022

Dosiahnutie stanovených cieľov v podnikaní je náročné a bez kvalitnej stratégie sa nezaobíde. Ak chcete začať podnikať, musíte pripraviť dokonalý akčný plán. Dnes vám ukážeme, čo by mal obsahovať.

 

Klasické podnikateľské plány sú už trochu zastarané, takže ak ich nepotrebujete pre banku alebo potenciálneho investora, nemusíte písať desiatky strán textu. Akčný plán je životaschopnou alternatívou.

To by malo zahŕňať ciele a vízie, ktoré ste si stanovili pre svoje podnikanie, ako aj stratégiu na ich dosiahnutie. Aby bol plán úspešný, musí obsahovať dostatok podrobností o vašich cieľoch a projektoch vrátane zdrojov, bez ktorých sa musíte zaobísť. Či už finančné alebo ľudské.

Po zostavení plánu zistíte, že tiež uľahčuje tímovú prácu a umožňuje vedúcim tímov efektívne plánovať projekty a úlohy. Každý v spoločnosti bude vedieť, za čo je zodpovedný, a pôjde podľa plánu.

Ako teda vytvoríte podnikateľský plán, ktorý vás spoľahlivo dovedie k vášmu cieľu?

 

1. Stanovte si ciele a úlohy

Pri vytváraní akčného plánu musíte nastaviť ciele, ktoré chcete dosiahnuť, aby bolo vaše podnikanie úspešné. Je nevyhnutné, aby každý vo vašom tíme vedel, aké sú ciele vašej spoločnosti, aby vám ich mohol pomôcť splniť.

Začnite analýzou svojho podnikania a zmapujte, kam by ste ho chceli vziať v nasledujúcich rokoch. Ak chcete rozmotať celú guľu, prečítajte si náš článok Jak sníst slona, aby sme vám pomohli získať úplný obraz o tom, ako budovať svoje podnikanie a dosahovať svoje ciele krok za krokom.

Môže vám tiež výrazne pomôcť metoda SMART, vďaka čomu môžete lepšie definovať dlhodobé a krátkodobé ciele a ich efektívne plnenie. Neskôr premeníte svoje ciele na úlohy, aby ste ich mohli začať plniť.

 

2. Využite dostupné zdroje

Jedným z najčastejších dôvodov neúspešných podnikateľských plánov je, že zamestnávatelia nesprávne odhadujú dostupné finančné a ľudské zdroje a majú tendenciu delegovať nedostatočné alebo nadmerné úlohy. Pri vytváraní plánu sa teda uistite, že dobre naplánujete svoj rozpočet a ľudské zdroje.

Ak si nie ste istí, ako to urobiť, postupujte podľa metódy RACI, ktorú možno zhrnúť takto:

  • Responsible (Zodpovědnost) - Zostavte tím, ktorý bude pracovať na úlohách.
  • Accountable (Podpora) – Priraďte vedúceho tímu, ktorý bude zodpovedný za úlohy a dodržiavanie akčného plánu.
  • Consult (Konzultace) - Identifikujte člena tímu, s ktorým môžu zamestnanci pred jej vykonaním konzultovať akúkoľvek úlohu. Môže to byť finančný riaditeľ, marketingový manažér a ďalšie vedúce pozície, ktorých skúsenosti môžu využiť zamestnanci pod nimi.
  • Informated (Informace) – Rozhodnite sa, kto by mal byť informovaný o dôležitých rozhodnutiach, postupe úloh alebo možnom nedodržaní termínov pri práci na projektoch. Môže to byť vedúci oddelenia alebo vedúci tímu..

 

3. Vytvorenie nepriestrelného zoznamu úloh

Aby bol váš podnikateľský plán úspešný, odporúčame vám vytvoriť si zoznam úloh so zamestnancami zodpovednými za ich splnenie vrátane termínov, do ktorých by mali byť dokončené. Úlohy je možné triediť aj podľa priority, aby ste nezmeškali žiadny dôležitý termín.

Zoznam úloh nemusí byť komplikovaný – spočiatku môže zahŕňať každodenné úlohy, ako je prijatie nového zamestnanca, vytvorenie rozpočtu alebo práca na väčšom projekte. Ak však starostlivo zvládnete aj tie najmenšie čiastkové úlohy (napríklad prípravu zmluvy pre nového zamestnanca), potom vám nič neunikne.

 

4. Vizualizujte svoj plán

Keď všetci vo vašom tíme alebo oddelení vedia, aké sú vaše ciele a úlohy, ktoré ich pomôžu dosiahnuť, môžete akčný plán vypracovať vizuálne. To pomôže udržať zamestnancov v spojení a zabezpečiť, aby sa všetci držali skriptu.

Zamestnanci by mali v tomto dokumente nájsť, kto je zodpovedný za dokončenie konkrétnych úloh, ako sú vaše ciele a dostupné zdroje, a mať na pamäti termíny splatnosti. Všetci oprávnení zamestnanci by mali mať prístup k údajom. Grafický pohľad na zoznam úloh vám pomôže ľahko identifikovať úlohy, ktoré v súčasnosti potrebujú prioritu. Nikto nemusí neustále žiadať o dostupné informácie.

Svoje ciele a úlohy si môžete vizualizovať na tabuli, ale najefektívnejším spôsobom je použitie softvéru Nástroje na riadenie projektov a úlohy.

 

 

5. Zabezpečte, aby sa váš tím aktívne zapájal

Tímová práca je nevyhnutná pre úspech podniku. Zapojte kľúčových špecialistov svojho tímu hneď od začiatku, aby vám mohli poskytnúť spätnú väzbu o stratégii a prípadne sa zapojiť do rozhodovacieho procesu. Sadnite si so svojím tímom, spoločne sa pozrite na projekty a premýšľajte o tom, ako ich realizovať.

Na schôdzi môžete zorganizovat brainstorming Podnieťte vlnu nápadov, z ktorých si potom môžete vybrať a o ktorých si myslíte, že pomôžu vášmu podnikaniu uspieť. Nikdy neviete, ktorý zamestnanec môže prísť s prelomovým konceptom, ktorý posunie vaše podnikanie vpred.

 

6. Zahrňte ho do časovej osi

Ak dáte svojim úlohám a cieľom realistické termíny, získate skvelý pohľad na váš akčný plán z vtáčej perspektívy. Každá úloha by mala mať stĺpec so zoznamom dátumu dokončenia úlohy. Zoznam potom môžete rozdeliť na jednotlivé mesiace. Medzi súčasnými úlohami si nebudete mýliť tie budúce, ktoré vám naopak pripomenú v správnom čase.

Nebojte sa zahrnúť ciele, ktoré chcete dosiahnuť v nasledujúcich dvoch až troch rokoch. S ohľadom na dlhodobé ciele sa zamestnanci pri práci na aktuálnych úlohách zamerajú na vašu budúcu víziu.

 

7. Naplánujte si ďalšie kroky

Spoločnosť by tiež mala mať premyslené spôsoby, ako monitorovať vývoj podnikateľského plánu. Ako motiváciu môžete tiež vytvoriť čiastkové ciele, ako je dokončenie úloh alebo zlepšenie merateľných KPI, a ponúknuť malé bonusy pre zamestnancov, keď dosiahnu úspech.

Je dôležité vytvoriť kroky a prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli splnené všetky pridelené úlohy a aby sa na nikoho v tíme nezabudlo. Potom si každý mesiac sadnite s tímom a podrobne prediskutujte svoj výkon.

Na stretnutiach nezabudnite oceniť prácu úspešných zamestnancov a ponúknuť pomoc zamestnancom, ktorí majú problémy s dodržiavaním termínov.

Nakoniec

Podnikateľský plán nie je niečo, čo by malo byť vytesané do kameňa. Na problémy, ktoré sa objavujú priebežne, musíte reagovať. Okrem toho môžu nastať zmeny v termínoch alebo fluktuácii zamestnancov, na ktoré musíte byť pripravení.

Každých šesť mesiacov preskúmajte a aktualizujte svoj podnikateľský akčný plán, aby odrážal zmeny, ktoré sa mohli vyskytnúť na vašom pracovisku, a monitorujte prebiehajúcu implementáciu svojho plánu.