Zlato čelí protivetru. Ako dlho?

Zverejněno 24. 10. 2023

Inflačné očakávania

Vyššie inflačné očakávania sú dobré pre zlato, pretože investori sa pred ním snažia chrániť nákupom kovu. V súčasnosti sú inflačné očakávania dobre ukotvené, hoci na vyšších úrovniach, a nevykazujú žiadne známky výraznej zmeny. To možno merať napríklad zmenou výnosov 5-ročného amerického dlhopisu indexovaného infláciou.

V strednodobom horizonte sa preto neočakáva, že by sa tieto očakávania v súčasnej situácii, keď inflácia klesá a hospodárstvo pomaly oslabuje, výrazne odchýlili ani jedným smerom. Vplyv na cenu zlata by teda mal byť zanedbateľný.

 

Výnos štátnych dlhopisov

Výnos štátnych dlhopisov je veľmi dôležitým meradlom pre všetkých investorov. Čím vyšší je výnos tohto nástroja (bežne považovaný za bezrizikový), tým menší zmysel má nákup zlata. V posledných mesiacoch výnosy dlhopisov výrazne vzrástli a to je pravdepodobne najväčší dôvod, prečo sa zlato vzdalo hranice 2000 dolárov za uncu.

Ďalší vývoj je ťažké predpovedať, ale zdá sa, že je pravdepodobnejšie, že posunie výnosy dlhopisov ešte vyššie. Nové emisie amerických štátnych dlhopisov, ekonomické spomalenie a jastrabia politika centrálnej banky (Fed) vedúca k silnejšiemu doláru sú faktory, ktoré môžu prispieť k vyšším výnosom. Preto nemožno vylúčiť výnos 5% -6% z referenčných 10-ročných amerických štátnych dlhopisov. Ak sa tak stane, stlačí to cenu zlata nadol.

Sila amerického dolára

Cena zlata spravidla vykazuje negatívnu koreláciu so silou amerického dolára. V posledných mesiacoch dolár výrazne vzrástol, pretože trh začal oceňovať vyššie úrokové sadzby na dlhšie časové obdobie. Ruka v ruke s rastúcimi výnosmi štátnych dlhopisov začala posilňovať aj americká mena.

Sile dolára pomohla aj veľmi odolná americká ekonomika, kde investori považujú túto menu za bezpečný prístav. Americká vláda výrazne stimuluje ekonomiku a odďaľuje recesiu v Spojených štátoch za cenu rastúceho štátneho dlhu. To podporuje infláciu, hospodársky rast, ale aj obavy z neudržateľnosti štátneho dlhu USA.

Celkovo preto možno v najbližších mesiacoch očakávať posilňujúci dolár, ktorý zníži cenu zlata. Z dlhodobého hľadiska však americký dolár pravdepodobne oslabí, keďže Fed obnoví expanzívnu menovú politiku a peňažné toky do ekonomiky. To môže medzi investormi vyvolať obavy z inflácie a zdravia americkej meny, ktorá podporí rast ceny zlata, podobne ako v rokoch 2008-2012.

 

Politické riziko

Zhoršujúce sa vzťahy medzi členmi NATO a Čínou a Ruskom môžu tiež pohnúť cenami zlata, ak budú medzinárodné obchodné vzťahy prerušené/poškodené. Čína a Rusko sú hlavnými vývozcami tohto kovu. Zhoršenie vzťahov tak môže viesť k vyššej cene zlata.

 

Technická analýza

Technická analýza ceny zlata naznačuje, že zlato je v krátkodobom horizonte bližšie k "prepredaniu" ako k "prekúpenému" a že tento stav môže nejaký čas pokračovať. 200-týždňový kĺzavý priemer možno nájsť okolo hranice 1810 dolárov za uncu, ktorá pravdepodobne poslúži ako podporná línia.

 

Záver

Podľa všetkého sa zdá, že cena zlata by si mohla v krátkodobom horizonte vydýchnuť, pričom strednodobý trend bude pravdepodobne klesajúci alebo bočný. Hlavným dôvodom je rastúci výnos amerických štátnych dlhopisov. Ak dôjde v Spojených štátoch k recesii, výnosy dlhopisov začnú výraznejšie klesať spolu s americkou menou, čo by mohlo podporiť cenu zlata.

Z dlhodobého hľadiska je vysoko pravdepodobné, že cena tohto kovu porastie, pretože dlhová situácia vlád na celom svete nemá jednoduché riešenie a inflácia môže byť častým javom v dôsledku vývoja dlhovej špirály.