Americký dlhopisový trh krváca. Čo sa s ním deje?

Zverejněno 17. 10. 2023

Prečo sú dlhopisy také dôležité?

Dlhopisový trh je starší a väčší ako akciový trh a dominujú mu "giganti", tj inštitúcie a organizácie s najväčším množstvom hotovosti. Trh s dlhopismi je akýmsi pevným základom, na ktorom stojí finančný svet.

Najväčšími hráčmi na tomto trhu sú samozrejme jednotlivé štáty, ktoré sú zároveň najväčšími emitentmi dlhopisových cenných papierov. Vydávaním dlhopisov financujú vládne výdavky s prísľubom, že investorom vrátia istinu obohatenú výnosom z týchto dlhopisov, ktorý sa líši v závislosti od splatnosti dlhopisu.

Výnosy z týchto dlhopisov nesú dôležité informácie o dopyte a ponuke, ktorá prevláda na sekundárnom dlhopisovom trhu, kde s nimi môžu obchodovať aj menší investori. Táto dynamika dopytu odhaľuje veľa o sentimente investorov.

Z týchto výnosov (alebo cien dlhopisov) sa odvodzuje množstvo dôležitých premenných, ako napríklad: diskontná sadzba použitá na ocenenie rizikových aktív (akcie, nehnuteľnosti), úroveň úverových sadzieb úverov domácnostiam a podnikateľom, náklady inštitúcií na zabezpečenie proti finančnému riziku, kľúčová úroková miera, výmenný kurz, úverové náklady spoločností a jednotlivých štátov atď.

 

Čo sa s nimi teda deje?

V dôsledku rastúcich kľúčových úrokových sadzieb a inflačných očakávaní výnosy dlhopisov rastú už tretí rok po sebe. Je to prirodzená súčasť menového cyklu, ale tentoraz existuje anomália. Tempo pôžičiek americkej vlády je extrémne a navyše, v dôsledku geopolitických sporov sa niektorí hlavní hráči (napr. Čína) zbavujú amerického dlhu, najmä z politických dôvodov.

Prvý vedie k výraznému zvýšeniu ponuky dlhopisov na trhu a druhý k zníženiu dopytu. Okrem týchto pravdepodobne najdôležitejších vplyvov existujú aj vplyvy ako zvýšené inflačné očakávania (nižší dopyt) či nedôvera vo fiškálnu zodpovednosť Spojených štátov, ktoré okrem vyššie uvedeného zneužívajú pozíciu amerického dolára aj z politických dôvodov.

Všetky faktory spolu spôsobili rýchly pokles ceny amerických štátnych dlhopisov, ktorý sa prejavuje rastúcimi výnosmi, pričom 10-ročný referenčný americký dlhopis dosiahol výnos 4,7%, čo je najviac od roku 2007. Tempo rastu výnosov z týchto dlhopisov (alebo skôr pokles ich cien) je za posledných 40 rokov historicky bezprecedentné.

Napríklad vyššie výnosy vedú k drahším hypotékam a všeobecne rastúcim úrokovým sadzbám. S rastom výnosov dlhopisov klesá atraktivita rizikovejších investícií, ako sú akcie alebo nehnuteľnosti.

Ďalšou skutočnosťou, ktorá prináša systematické riziko, je šok, ktorý spôsobuje finančnému systému, pretože je to niečo, čo očakávalo len málo ľudí. Napríklad americké štátne dlhopisy s dlhšou splatnosťou stratili od svojho vrcholu počas pandémie viac ako 50% svojej hodnoty. To bol okrem iného dôvod, prečo niekoľko bankových inštitúcií (Silicon Valley Bank a ďalšie) v Spojených štátoch v marci skolabovalo.

 

Rastúce výnosy testujú odolnosť finančného systému

Vzhľadom na svoju nenahraditeľnú úlohu a klesajúcu hodnotu tieto dlhopisy v posledných mesiacoch mierne otriasli celým finančným systémom, ale čo je najdôležitejšie, odborníci bijú na poplach.

Mnohé inštitúcie, ako sú penzijné fondy, banky, investičné fondy a vlády, používajú dlhopisové nástroje ako kolaterál. Inými slovami, dlhodobejšie štátne dlhopisy sú silne podporované úvermi, štruktúrovanými finančnými transakciami, zaisťovacími službami, derivátovými nástrojmi a rôznymi finančnými zmluvami.

Popularita dlhopisov je založená hlavne na veľmi nízkom riziku týchto nástrojov, pretože vláda Spojených štátov má veľmi nízku pravdepodobnosť bankrotu. Teraz sa však ukazuje, že riziko môže byť o niečo väčšie, ako všetci očakávali, keď cena štátnych dlhopisov môže v priebehu niekoľkých rokov klesnúť o 50% alebo viac.

V určitom okamihu môže ďalší pokles hodnoty týchto dlhopisov vyvolať kaskádový efekt, podobný tomu počas Veľkej hospodárskej krízy v roku 2008.

Podobnosť spočíva v tom, že v tom čase si väčšina ľudí myslela, že takzvané cenné papiere kryté hypotékami (hypotekárne derivátové produkty) sú bezpečné produkty s veľmi nízkym rizikom. Ak sa potom tieto nástroje použijú ako kolaterál a kolaterál stratí významnú časť svojej hodnoty, strana, ktorá kolaterál získala, môže požadovať dodatočnú likviditu alebo cenné aktívum, aby nahradila stratenú hodnotu. To môže viesť k tomu, že tieto inštitúcie predajú svoje aktíva, aby doplnili hodnotu kolaterálu, zvyčajne akcií, nehnuteľností a dlhopisov.

Kde je kritický bod, kedy sa tento problém rozšíri do celého finančného systému, pravdepodobne nikto nevie.

 

Aké je riešenie situácie, čo hovorí Fed?

Americký Fed si je určite vedomý týchto skutočností a je pripravený v prípade potreby zasiahnuť. Kroky Fedu sú však teraz oveľa ťažšie, pretože akákoľvek intervencia na podporu dlhopisového trhu povedie k podpore inflačných tlakov.

Čo môže Fed urobiť, aby podporil situáciu? Napríklad, ak znížite úrokové sadzby, inflácia zaručene vystrelí vyššie bez hospodárskej recesie. Môže tiež začať nakupovať štátne dlhopisy, čím stabilizuje klesajúce ceny. To však opäť povedie k rastu inflácie. Inými slovami, ak bude musieť Fed zasiahnuť, vyberie si medzi možnosťami, ktoré sú všetky nesprávne.

Zatiaľ je postoj Fedu status quo a čaká na vysoké úrokové sadzby a pokračujúce kvantitatívne sprísňovanie s cieľom obmedziť zvýšenú infláciu. Napríklad Raphael Bostic, prezident Fedu v Atlante, tento týždeň povedal, že rastúce výnosy dlhopisov sú súčasťou menového cyklu a nevidí dôvod, aby Fed akýmkoľvek spôsobom zasahoval.

Situácii by veľmi prospela fiškálna zodpovednosť vlády USA, ale na to sa nedá spoliehať, pretože práve to v prvom rade spôsobilo súčasnú situáciu.

Zatiaľ môžeme len odporučiť vyhnúť sa dlhodobým štátnym dlhopisom, kým sa situácia neupokojí, sledovať situáciu a mať dostatok likvidity pre prípad, že by sa situácia zhoršila. Podľa Barclays by výrazný pokles akciových trhov vyriešil súčasnú situáciu a v prípade ďalšieho zhoršenia. Tým sa uvoľní veľké množstvo likvidity, ktorá môže prúdiť na dlhopisový trh a stabilizovať ho bez toho, aby musel zasahovať Fed.