Ako bude vyzerať rok 2024? Známi hráči z Wall Street prehovorili

Zverejněno 21. 12. 2023

Čo si myslia známi hráči na Wall Street?

Nezávislý poskytovateľ globálneho investičného výskumu a poradenstva BCA Research je ohľadom roku 2024 pesimistický. Podľa nich by index S&P 500 mohol v budúcom roku zažiť najhorší prepad od roku 2008, pretože začne dlho očakávaná ekonomická recesia.

Spoločnosť vo svojom vyjadrení uvádza: "Recesia v USA a eurozóne bola tento rok odložená, ale nevyhneme sa jej. Rozvinuté trhy sú teraz na ceste k recesii a tomu zabráni iba veľmi výrazné uvoľnenie menovej politiky. Pomer rizika a výnosu je tak pre akcie pomerne nepriaznivý" .

Akciový trh by sa mohol vyhnúť prudkému poklesu v budúcom roku, ak Federálny rezervný systém (Fed) rýchlo zníži úrokové sadzby. BCA Research sa k tomu ale stavia skepticky, pretože neočakáva dostatočne rýchly pokles inflácie.

Výskumníci veria, že trend klesajúcej inflácie bude pokračovať. Avšak rýchlosť, s ktorou sa tak bude diať nedá možnosť americkému Fedu a Európskej centrálnej banke (ECB) znížiť sadzby včas, aby sa zabránilo výraznému nárastu nezamestnanosti.

Ak nenastane recesia alebo sa inflácia úplne nezrúti, je nepravdepodobné, že by Fed znížil úrokové sadzby skôr ako v lete budúceho roka. V prípade recesie v budúcom roku očakávajú, že by sa index S&P 500 mohol pohybovať v rozmedzí 3 300 až 3 700 bodov, než dôjde k prípadnému oživeniu.

Vyjadrenie najväčšej banky v USA

Najväčšia banka v USA JPMorgan uviedla, že vysoké ocenenie akcií, vysoké úrokové sadzby, slabnúci spotrebiteľ, rastúce geopolitické riziká a potenciálna recesia jej dávajú malú dôveru, že sa akcie v roku 2024 posunú vyššie.

Marko Kolanovic a Dubravko Bujas vo svojej poznámke k výhľadu uviedli, že budúci rok akcie budú čeliť náročnejšiemu makroprostrediu. To môže viesť k spomaleniu spotrebiteľskej aktivity, ktorá sa očakávala tento rok. Dodávajú, že navyše v súčasnej dobe sú akciové trhy optimisticky nacenené, čo im dáva väčší priestor na pokles, pokiaľ sa tieto očakávania ukážu byť nesprávne.

"Akcie sú teraz bohato ocenené s volatilitou blízko historického minima, zatiaľ čo geopolitické a politické riziká zostávajú zvýšené. Očakávame pomalý rast globálnych ziskov, ktorý povedie k poklesu akciových trhov zo súčasných úrovní," uviedla JPMorgan.

Index na konci roka 2024 cieli na 4 200 bodov, čo predstavuje pokles zo súčasných 4 600 bodov o 8,7 %.

Morgan Stanley má svoje odporučenie

Známy hráč na Wall Street Morgan Stanley očakáva, že v roku 2024 bude akciový trh stabilný, ale niektoré oblasti akciového trhu budú mať lepšie výsledky ako iné. Tento rok bol na akciových trhoch v duchu vedenia najväčších 7 spoločností, bez ktorých by akciový trh ako celok zostal takmer bez rastu. Toto extrémne úzke vedenie bude podľa Morgan Stanley pokračovať aj na začiatku roku 2024, ale nakoniec sa rozpadne.

Najväčšie obchodované akciové tituly na americkom trhu sú v súčasnosti veľmi drahé a Morgan Stanley odporúča sa týmto akciám vyhnúť. Investori by sa podľa nich mali zamerať na defenzívne rastové akcie, ktoré sa obvykle nachádzajú v sektoroch zdravotníctva, verejných služieb a spotrebného tovaru, a tiež na tituly, ktorým sa darí na konci hospodárskeho cyklu – priemyselné a energetické.

"Domnievame sa, že táto dynamika vedenia najväčších spoločností bude pravdepodobne pretrvávať až do začiatku roka 2024, kým dôjde k udržateľnému oživeniu ziskov (v budúcom roku nakoniec vidíme rast ziskov o +7 %)," uviedla banka.

Cieľ indexu v roku 2024 Morgan Stanley stanovil na 4 500 bodov.

Goldman Sachs: S&P 500 zakončí rok 2024 mierne vyššie

Prestížna investičná banka Goldman Sachs očakáva, že index S&P 500 zakončí rok 2024 mierne vyššie oproti súčasným úrovniam. Bankári odhadujú, že úrokové sadzby zostanú vyššie po dlhšiu dobu, čo údajne komplikuje prípadnú expanziu valuáciou v budúcom roku zo súčasných úrovní. Prognózujú rast ziskov spoločností tempom zhruba 8–10 %.

Zisky podnikov by tak podľa nich mali zostať solídne aj v budúcom roku, čo by malo byť vzpruhou pre ceny akcií, ak sa podarí vyhnúť sa recesii. "V prípade absencie recesie len zriedka dochádza k poklesu podnikových ziskov. Avšak nedostatok silného rastu ziskov a vysoké východiskové ocenenie (najmä na americkom akciovom trhu) a nízka riziková prémia akcií zanechávajú celkovo nie príliš zaujímavý výhľad na báze rizikovo upravených výnosov v porovnaní s peňažnými výnosmi, " uviedla Goldman Sachs.

Ich cieľová úroveň indexu S&P 500 na záver roku 2024 je 4 700 bodov.

Bank of America to vidí pozitívne

Druhá najväčšia banka USA – Bank of America má na americký akciový trh v roku 2024 pozitívny náhľad.
Odkazujú sa na veľký pokrok Fedu pri sprísňovaní svojej menovej politiky po viac ako roku agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb a pokračujúcom znižovaní objemu svojej súvahy.

Svoj optimizmus však opodstatňujú veľkou mierou dosiahnutej dezinflácie a schopnosťou spoločností sa prispôsobiť vyšším sadzbám a inflácii. Nie tým, že by očakávali znižovanie úrokových sadzieb.

Poľahčujúcou okolnosťou má tiež byť to, že investori údajne zostávajú zameraní na potenciálnu hospodársku recesiu a sústredia sa viac na zlé ako na dobré správy.

Maximálna úroveň makroekonomickej neistoty tak má údajne trh už za sebou a geopolitické šoky by mali byť vstrebané. To je trochu v rozpore s tým, čo hovoria v Goldman Sachs alebo JPMorgan, ktorí naopak naznačujú, že akciové trhy USA sú teraz optimistické a recesiu naopak neočakávajú.

Bank of America odhaduje, že index S&P 500 dosiahne v roku 2024 nové historické maximá na úrovni 5 000 bodov.

Ako to vidí najväčšia kanadská banka?

Silná 9% rally na akciovom trhu v novembri nás možno pripravila o časť potenciálnych ziskov na rok 2024.

Avšak podľa výhľadu najväčšej kanadskej banky Royal Bank of Canada rok 2024 nám aj napriek tomu môže priniesť ešte ďalší rast. Hlavným motorom očakávaného rastu akcií v budúcom roku by mohol byť pokračujúci pokles miery inflácie.

"V našom oceňovacom modeli je implicitne obsiahnutá myšlienka, že pokračujúca dezinflácia môže výrazne podporiť násobok P/E, čo sa podľa našej analýzy stalo už v 70. rokoch minulého storočia," poznamenali. Tento model bol najkonštruktívnejším modelom v našom arzenáli, pokiaľ ide o prognózu na rok 2023, a možno bude nakoniec najpresnejší, pokiaľ sa v decembri namiesto Grincha objaví Santa“.

Kanadská banka dodala, že prezidentské voľby USA v roku 2024 by síce mohli na trh vniesť neistotu, avšak index S&P 500 v rokoch prezidentských volieb údajne zaznamenal priemerný zisk okolo 7,5 %.

Ich cieľová cena hodnota pre rok 2024 je 5 000 bodov.

Bude recesia alebo nie?

Americká ekonomika sa približuje scenáru bez recesie, pretože sa inflácia ochladzuje a rast HDP zostáva solídny, čo je podľa Deutsche Bank ideálny mix na rok 2024.

V tejto banke si dokonca myslia, že aj keby sa v roku 2024 prejavila hospodárska recesia, nemala by mať na ceny akcií dramatický dopad, pretože väčšina investorov ju očakáva.

Index S&P 500 podľa nich v roku 2024 vzrastie približne o 10 % na 5100 bodov, a ak sa ekonomika recesii vyhne, mohli by sa zisky podľa jej býčieho scenára takmer zdvojnásobiť na približne 19 % (5 500 bodov).

Podľa predpokladu americkej nadnárodnej banky BMO rok 2024 prinesie ďalšie solídne zisky, kedy sa rozbehne druhý rok býčieho trhu, a to aj v prípade, že dôjde k hospodárskej recesii.

Klesajúca inflácia, klesajúce úrokové sadzby, silný trh práce a rastúce zisky podnikov sú podľa BMO faktory, ktoré budú v budúcom roku hnacím motorom ďalšieho rastu akciového trhu.

"Výkonnosť a fundamenty amerického akciového trhu v roku 2023 podľa nás položili základy pre to, o čom sa aj naďalej domnievame, že bude cestou normálneho rastu ziskov, vývoja ocenenia a cenovej výkonnosti v najbližších troch až piatich rokoch," uviedla BMO.

Cieľ indexu nastavila na 5 100 bodov v roku 2024.