Zákulisie obsahu: rozdiely a prieniky šéfredaktora a správcu obsahu

Zverejněno 26. 10. 2023

Dva rôzne scenáre divadelných predstavení

Nie je ľahké vyvážiť presnosť a kreativitu šéfredaktora a strategický prístup manažéra marketingu obsahu. Chcel by som sa s vami dnes podeliť o svoje skúsenosti a o to, čo mám na mysli pod týmito úlohami.

 

Šéfredaktor: Dohľad nad kvalitou obsahu

Hlavné úlohy:

 • Záruka konzistentného štýlu: Zaisťuje, že všetko, čo je zverejnené, je konzistentné a konzistentné so štýlom značky.
 • Kontrola chýb: Pred publikovaním článku šéfredaktor skontroluje, či v ňom nie sú chyby alebo preklepy.
 • Spolupráca s redaktormi: Šéfredaktor poskytuje redaktorom, copywriterom a iným spisovateľom úlohy a spätnú väzbu, čo im pomáha zlepšovať sa v priebehu času. On sám má skúsenosti s písaním.
 • Plánovanie obsahu: Rozhoduje o tom, čo a kedy bude zverejnené. Rieši všetky zmeny v pláne publikácie.
 • Práca s redakčným systémom: Nasadzuje a upravuje články v CMS (napr. Wordpress).

 

Content Marketing Manager: Zviditeľnite svoj obsah

Hlavné úlohy:

 • Rozvoj stratégie: Zisťuje, čo čitatelia alebo klienti chcú a ako im to poskytnúť.
 • Interakcia s publikom: Naplánuje obsah, ktorý upúta pozornosť (napr. príspevky a komentáre na sociálnych sieťach). Je potrebné dodať, že existuje veľa sociálnych sietí a na každej platforme funguje iná stratégia. Vo veľkých spoločnostiach je táto úloha zvyčajne zverená manažérom sociálnych médií.
 • Distribúcia obsahu: Rozhoduje o tom, ktoré kanály spoločnosť použije na zviditeľnenie obsahu (organické vyhľadávanie, sociálne siete, newsletter). Nadväzuje kontakty s influencermi a hľadá zaujímavé spolupráce.
 • Analýza: Vytvára reporty, používa analytické nástroje na vyhodnocovanie úspešnosti stratégie a neustále hľadá priestor na zlepšenie.
 • Spolupráca: Spolupracuje s inými tímami, napríklad predajom a dizajnom, s cieľom zlepšiť celkový zážitok z obsahu

 

Kde sa tieto úlohy stretávajú a ako sa líšia

Spoločné body:

 • Konzistencia značky: Obe roly sa snažia zabezpečiť, aby všetko, čo publikujú, bolo v súlade so štýlom ich značky.
 • Smerovanie cieľa: Obaja pracujú na dosiahnutí rovnakých cieľov, ako je v prvom rade viditeľnosť značky.

Rozdiely:

 • Na čo sa zameriavajú: Šéfredaktori sa zameriavajú na kvalitu obsahu média, ktoré majú na starosti. Manažéri marketingu obsahu sa zameriavajú na distribúciu, celkovú obsahovú stratégiu (video, blog, sociálne médiá) a jej výsledky.
 • Spätná väzba: Redaktori často dostávajú spätnú väzbu od svojho tímu (vrátane manažéra marketingu obsahu), priateľov alebo nadriadených. Obchodníci s obsahom sa väčšinou spoliehajú na údaje zo služby Google Analytics 4.

 

Zvládanie oboch rolí: môj pohľad

Obsadenie oboch rolí je náročné.

Ako šéfredaktor chcem, aby bolo všetko perfektné. Dávam spätnú väzbu autorom, ktorí prispievajú do nášho blogu. Ako manažér musím premýšľať o stratégii, reportingu a distribúcii.

Táto dvojitá úloha mi dáva úplný pohľad na cestu nášho obsahu od nápadu k vplyvu.

Dôležité je nájsť rovnováhu. Kvalita je dôležitá, ale rovnako dôležité je byť flexibilný a strategický. A v každej fáze majte na pamäti klientov a čitateľov.

V ideálnom prípade sa obe roly navzájom dopĺňajú, poskytujú si spätnú väzbu a zameriavajú sa na to, v čom sú najlepšie.

 

Sedíte na dvoch stoličkách súčasne?

Sedenie na dvoch stoličkách súčasne vám pomôže získať veľa nových skúseností a zručností. Získate rôzne pohľady na tvorbu obsahu a získate celkový obraz o tom, ako to všetko vlastne súvisí so všetkým.

A ak ste podnikateľ alebo marketingový riaditeľ, premýšľajte o tom, čo skutočne potrebujete. Obidva!

Uvidíme sa v ďalšom článku.