Prechod zo služby UA na GA4, časť 4: Jednoduché vytvorenie vlastného prehľadu v službe Google Analytics 4

Zverejněno 27. 4. 2023

Vitajte vo štvrtom a poslednom pokračovaní komplexnej série o službe Google Analytics.

V spolupráci s dátovým analytikom Zdeněkom Hejlom vám prinášame know-how a praktické návody, ako z Google Analytics 4 (GA4) vyťažiť maximum.

V predchádzajúcich častiach sme preskúmali základy a kľúčové rozdiely medzi vlastníctvom v službe Universal Analytics (UA) a službou GA 4, krok za krokom sme prešli zo starej služby UA na GA 4 a získali sme ďalšie informácie o používateľskom rozhraní a predvolených prehľadoch.

 

V tejto záverečnej časti preskúmame segmenty, dimenzie a metriky. A potom príde to najlepšie: vytvoríme si vlastné reporty!

 

Obsah:

  1. Stavebné prvky služby Google Analytics 4
  2. Vytvorte si vlastný report
  3. Záverečné slová

1. Segmenty, dimenzie a metriky: preddefinované bloky prehľadov v GA 4

Predtým, ako sa ponoríme do vytvárania vlastnej zostavy, poďme na chvíľu pochopiť základné komponenty zostáv GA4.

 

Segmenty

Segmenty sú podmnožiny údajov, ktoré vám umožňujú analyzovať konkrétne skupiny používateľov alebo ich správanie. V službe GA4 môžete definovať segmenty na základe rôznych kritérií, ako sú demografické údaje, typ zariadenia alebo správanie používateľov (napr. návštevníci, ktorí dokončili nákup). Stručne povedané, segmentácia umožňuje hlbší prehľad o výkonnosti konkrétnych skupín používateľov.

 

Príklad

Vytvorte segment pre používateľov mobilných zariadení v USA, aby ste mohli analyzovať ich správanie a optimalizovať svoje stratégie mobilného marketingu.

 

Dimenzie

Dimenzie sú atribúty, ktoré popisujú vaše údaje, napríklad názov stránky, názov udalosti alebo zdroj/médium. Poskytujú kontext k vašim metrikám a umožňujú vám analyzovať údaje z rôznych perspektív. V službe GA4 môžete pomocou dimenzií zoskupovať, filtrovať alebo rozdeliť údaje rôznymi spôsobmi. Získate tak prehľad o konkrétnych aspektoch výkonnosti vášho webu alebo aplikácie.

 

Príklad

Dimenziu zdroj/médium použite na analýzu výkonnosti rôznych zdrojov návštevnosti. To uľahčuje identifikáciu vašich najefektívnejších a najslabších marketingových kanálov.

 

Metriky

Metriky sú kvantitatívne ukazovatele, ktoré merajú rôzne aspekty návštevnosti a správania používateľov na vašom webe alebo vo vašej aplikácii. Môžu sa líšiť od metrík v službe Universal Analytics, pretože používajú iný spôsob zhromažďovania a spracovania údajov.

 

Príklad

Sledovaním metriky "výnosov" môžete merať finančný úspech vášho internetového obchodu.

2. Vytvorenie vlastnej zostavy GA4 pomocou funkcie Preskúmať

Teraz, keď sme oboznámení so základmi, poďme konečne vytvoriť vlastnú zostavu. Robíme to prostredníctvom funkcie Preskúmať.

Ak chcete získať prístup k funkcii Preskúmať, musíte mať pre svoj web alebo aplikáciu nastavené vlastníctvo GA 4. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho jednoducho vytvoriť podľa tohto návodu.

Ak ste na svojom webe nastavili GA 4, môžete nájsť Preskúmať v hlavnej navigačnej ponuke vľavo.

Explore_mainpage

 

Z galérie si môžete vybrať jednu z prednastavených šablón, napríklad Prieskum ciest, Prieskum trasy, Prekrytie segmentov alebo Kohortný prieskum,

Custom_Templates_GoogleAnalytics4

 

Alebo začnite od nuly a vytvorte si vlastnú zostavu.

Free_Form_GA4

 

Pomocou panela vľavo môžete definovať segmenty, dimenzie a metriky. Môžete tiež použiť rôzne filtre.

Variables_GoogleAnalytics4

 

Vytvorenie vlastnej zostavy: postup krok za krokom

 

  1. Vyberte metódu.
    AnalysisTechnique_GoogleAnalytics4

 

2. Nastavte prehľad. Pomenujte ho, vyberte obdobie, pridajte segmenty, dimenzie a metriky.Custom Report Configuration in Google Analytics 4

 

3.Presuňte každý komponent do príslušných blokov.Building Blocks in Google Analytics 4

 

4.Prispôsobte rozloženie reportu a možnosti vizualizácie.
Visualization Options in Google Analytics 4

 

5. Hotovo! Správa sa uloží. Nájdete ho vo svojich prieskumoch.
Custom Reports in Google Analytics 4 Explorations

 

 

Rôzne typy prehľadov v službe Google Analytics 4

Prispôsobené prehľady v službe Google Analytics 4 sú kľúčom k pochopeniu výkonnosti vášho webu a zvýšeniu jeho výkonnosti. Teraz vytvorím dva z mnohých prehľadov, ktoré budem mesačne kontrolovať. Odporúčam vám, aby ste sami preskúmali rôzne typy správ. Prispôsobte ich svojim cieľom.

Report Zdroj/Médium

Správa Zdroj/Médiá odhaľuje zdroje, ktoré privádzajú návštevníkov na vaše webové stránky. Pochopíte, ktorý kanál je najefektívnejší a ktorý naopak potrebuje zlepšenie.

 

Pomenujte prehľad a vyberte obdobie. Potom zostavte správu, ako je znázornené na obrázku nižšie.

Poznámka: Celý názov dimenzie je Relácie – predvolená skupina kanálov.

Google Analytics 4 Variables

 

Presuňte komponenty k príslušným blokom. Ak chcete prehľadom lepšie porozumieť, vytvorte nový formulár pre každú metriku, ktorú sme definovali (zobrazenia, vzťahy, konverzie).

Building Block in Google Analytics 4

 

Prehľad vstupnej stránky

Vstupná stránka je prvá stránka, ktorú používateľ uvidí, keď navštívi váš web. Optimalizujte vstupné stránky pre konverzie. Môžu ovplyvniť rozhodnutie používateľa, či zostane na vašom webe alebo ho opustí. Znalosť výkonnosti rôznych vstupných stránok vám povie, či chcete niečo zmeniť.

Vyberte preddefinované bloky pre tento konkrétny prehľad (názov dimenzie je Vstupná stránka + reťazec dotazu). Opäť sa uistite, že ste vytvorili nový formulár pre každú metriku, aby ste mohli lepšie navigovať.

Google Analytics 4 Reports

 

Super Tip
Copywriting je špeciálny spôsob písania, ktorý pomáha presvedčiť ľudí, aby niečo urobili - kúpili produkt, prihlásili sa na odber bulletinu... Skvelý copywriting je pre vaše stránky mimoriadne dôležitý. Vďaka tomu sa ľudia chcú dozvedieť viac, stiahnuť súbor, niečo kúpiť alebo sa dokonca zamestnať. Vo svete, kde je toľko webových stránok, skvelé písanie pomáha vašim stránkam vyniknúť.

Záverečné slová

Gratulujem! Dostali ste sa na úplný koniec našej série. V tomto bode by ste mali dobre porozumieť základom, ako prejsť zo služby Universal Analytics na Google Analytics 4 a ako sa pohybovať v používateľskom rozhraní. V tejto epizóde ste sa dokonca naučili, ako vytvárať vlastné prehľady.

Pamätajte, že kľúč k úspechu v digitálnom marketingu spočíva v neustálom učení, experimentovaní a prispôsobovaní stratégií založených na poznatkoch získaných z údajov.