Ochráňte svoju marketingovú kampaň. Takto zmiernite jej riziká

Zverejněno 3. 6. 2024

 

O autorke: 
Jesse Liszka je komunikačná špecialistka v spoločnosti Paylocity. Firma vyvíja cloudové softvérové riešenia pre správu miezd a riadenie ľudského kapitálu. Jesse je špička vo svojom odbore. Zameriava sa primárne na komunikáciu, marketing a tvorbu a správu obsahu. Svoje poznatky a skúsenosti zdieľa aj na svojom LinkedIne.

 

Prognózy a analýza dát, vďaka ktorým zistíme, kto presne je náš zákazník, nám môžu v podnikaní veľmi pomôcť. Sme vďaka nim schopní odhadnúť, či zákazník produkt zakúpi. A ako zmierniť riziká, ktoré sú s jeho predajom spojené.

Ale čo marketing? Venujete pri plánovaní svojich kampaní marketingovým rizikám dostatočnú pozornosť? A čo robíte pre ich zmiernenie?

 

Obsah:
Marketingové riziko, čo to vôbec je?
Čo si predstaviť pod „zmiernením marketingového rizika“?
Metódy zmiernenia rizík
Ako sa vyhnúť rizikám
Na záver

 

Marketingové riziko, čo to vôbec je?

marketingová rizika

Bez ohľadu na to, ako dobre naplánované a premyslené vaše marketingové stratégie sú, vždy pre vás bude niekde nejaké riziko. Marketing je postavený na dátach. A tak by to malo byť.

Riadenie marketingových rizík je proces. Beriete tu do úvahy tie miesta, kde sa môže nachádzať čokoľvek, čo by mohlo vašu kampaň negatívne ovplyvniť. Alebo dokonca tak narušiť, že by nefungovala vôbec. Vašou úlohou je teda pripraviť taký plán, ktorý toto riziko zníži na minimum.

V týchto častiach projektu môžete tvrdo naraziť:

 

 • Propagácia – Väčšinou najrizikovejšia oblasť. Problém môže nastať hneď na začiatku – v zvolení nesprávnej cesty (kanálu) propagácie. Nedostanete sa tak do povedomia svojho cieľového publika a váš plamienok bude slabnúť už vo svojich začiatkoch. Dohliadnite na to, kde a ako so svojimi potenciálnymi zákazníkmi komunikujete. Sedí to s ich kultúrnym nastavením? Ste na správnej platforme?
 • Distribúcia – Logistiku možno nevnímate ako súčasť marketingového plánu, ale je veľmi dôležitá. Ak nedodáte produkt v sľúbenom termíne, svojho zákazníka sklamete.
 • Cenotvorba – O cene produktu väčšinou rozhoduje marketingové oddelenie. To ju však môže odhadnúť nesprávne. Ak je cena na vašej visačke oveľa vyššia než tá na visačke vášho konkurenta, predaje sa vám nielenže nebudú zvyšovať, môžete dokonca skončiť v strate.
 • Zamestnanci – Možno si to neuvedomujete, ale strata kvalitného zamestnanca je pre firmu skutočným rizikom. Obzvlášť v čase, keď rozbiehate projekt, ktorého je daný zamestnanec dôležitou súčasťou.
 • Reputácia – Aby sa vašej firme darilo, mali by ste robiť všetko pre to, aby sa o vašej značke hovorilo pozitívne. Buďte k svojim zákazníkom úprimní a nič neskrývajte. Dobrá reputácia je úzko spojená s dôverou zákazníkov.
 • Kroky projektu – Čokoľvek, čo ovplyvňuje ďalší krok vášho projektu, pre vás môže byť potenciálnym rizikom.
 • Načasovanie – Predstavte si, že máte naplánované spustenie vášho produktu. Túto novinku ste už vyslali do sveta, takže o nej každý vie. Ale tesne pred uvedením produktu na trh sa váš konkurent rozhodne vydať ten svoj, ktorý je lepší. Ide tak o veľké riziko, ktoré bude mať pravdepodobne vplyv na čísla predaja vášho nového produktu.
 • Vonkajšie faktory – Nie všetky riziká sú spojené s internými záležitosťami firmy. Narazíte aj na tie externé. Medzi ne patrí kríza trhu alebo rastúca inflácia.

 

Vaša kampaň musí byť šitá na mieru vášmu zákazníkovi. A aj keď je plán absolútnou nutnosťou, pri niektorých prvkoch sa nevyhnete situáciám pokus-omyl – napríklad pri tvorbe cien.

Čo sa týka ceny, môžete s konkurenciou bojovať dvoma spôsobmi. Buď svoju cenu znížite, alebo sa rozhodnete mať drahší produkt, ale s tými najlepšími funkciami, ktoré môže zákazník v danej cenovej kategórii na trhu nájsť.

V skratke, marketingové riziká vznikajú, keď sa niečo, čo ste začlenili do svojho marketingu, nechytí alebo pokazí.

 

Čo si predstaviť pod „zmiernením marketingového rizika“?

řízení rizik

Znižovanie rizík je súčasťou celkového riadenia tejto problematiky firmy. Táto aktivita sa zameriava na akékoľvek potenciálne riziko, ktorému by vaša firma mohla čeliť. Taktiež sa tu pozeráte na to, ako môžete negatívne dopady zmierniť, prípadne kompenzovať. Čo je tu zásadné, je jasný a funkčný plán.

 

Metódy zmiernenia rizík

V závislosti od povahy vášho podnikania by ste mali zvážiť, ktorá metóda je pre vás vhodná.

A k čomu metódy zmiernenia rizík slúžia? Pomôžu vašim marketingovým tímom určiť potenciálne riziká, riešiť ich, alebo sa im úplne vyhnúť.

Tieto metódy sú pre zmiernenie rizík ideálne:

 

1.    SWOT

swot

SWOT analýza vám pomôže potenciálne riziká nielen identifikovať, ale tiež vám ukáže ich silné stránky, v ktorých by ste mohli nájsť zaujímavé príležitosti.

 

2.    PESTLE

PESTLE sleduje potenciálne vonkajšie riziká, ktoré by pre vašu firmu mohli byť devastujúce. Presnejšie sa týka odvetví ako je ekonomika, technologické oblasti alebo sociálne oblasti.

 

3.    TOWS

TOWS analýza je doplnkom k analýze SWOT. Sústreďuje sa na stratégie rozvoja vašich tímov.

 

4.    OODA

OODA je skratka, ktorá znie ako niečo od Willyho Wonku, však je to metóda, ktorá vám umožňuje vykonávať zmeny vo vašej marketingovej stratégii v reálnom čase. Napríklad pri kampani pre globálneho poskytovateľa služieb spojených so mzdami môže požadovať zmeny potom, čo sa znížia ceny podobnej služby, ktorú ponúka konkurent.

 

Scenáre rizík

Namiesto toho, aby ste pre každé riziko univerzálne používali len jednu z uvedených metód, odporúčam vytvoriť rôzne scénáre. Také, ktoré sa môžu v budúcnosti odohrať. A pre každý z týchto scenárov použiť najvhodnejšiu metódu zvlášť.

 

Matice rizík

Matice rizík je ďalším nástrojom, ktorý môžete kombinovať s uvedenými metódami, je matice rizík. Pomocou tejto matice zistíte, s akými rizikami sa stretávate a aký môže byť ich dopad. V čom je táto matice tak výhodná? Môžete vďaka nej uprednostňovať určité riziká a efektívne plánovať svoju taktiku ich zmierňovania.

 

Ako sa vyhnúť rizikám

Po prečítaní predchádzajúceho bodu si môžete vybrať, ktorú metódu alebo metódy použijete. Teraz je kľúčové, aby ste mali zohrané svoje obchodné a marketingové tímy.

Potom môžete postupovať takto:

 

Prieskum

Aby ste účinne zmiernili dopady rizík, je potrebné, aby ste:

 1. Produkt úspešne uviedli na trh.
 2. Perfektne svoj produkt poznali.
 3. Orientovali sa na platformách, cez ktoré o svojom produkte potenciálnym zákazníkom poviete.

 

Len tak budete schopní zvládať nepriaznivé situácie.

 

Ciele

cíle

Každá vaša kampaň musí mať jasne definovaný cieľ. Ten môže znieť takto: Do konca roka zvýšime predaje o 10 %.

Premýšľajte nad vašimi firemnými cieľmi ako nad cestou. Viete, kam chcete dostať, kde je vaša cieľová stanica. A ak prvotný plán nefunguje, hľadajte alternatívne trasy, ako sa k cieľu dostať.

 

ROI

Vypočítajte si ROI a porozmýšľajte nad tým, ako by riziká mohli ovplyvniť váš cieľ. Samozrejme, chcete sa vyhnúť stratám. Preto využite metódu, ktorá zabezpečí, že zostanete vždy na pozitívnej strane.

 

Konkurencia

Konkurenti predstavujú pre vašu firmu najväčší rizikový faktor. Aj keď nevidíte ich karty, vždy si môžete nájsť spôsob, ako sledovať ich aktivity a zistiť, čo ďalšie pripravujú.

Ak viete, že plánujú uviesť na trh nový produkt, ktorý je podobný vášmu, môžete vykonať zmeny vo svojich plánoch, napríklad znížiť cenu. Mimo iného je dôležité sledovať trendy vo vašom odvetví a orientovať sa podľa nich.

 

Testovanie

Testovanie by sa nemalo podceňovať. Pravdepodobne ako prvé otestujete, ako dobre funguje zdieľanie vášho obsahu. Je však tiež dobré otestovať vaše marketingové plány na cielenej skupine alebo už známych zákazníkoch.

 

Rozširovanie a úpravy plánu

Kombináciou viacerých taktík budete schopní vytvoriť pohotovostné plány. Tie samozrejme nikdy nebudete chcieť použiť, ale je dobré mať ich po ruke v prípade núdze. Takýto plán môže pokrývať všetko, od použitých komunikačných kanálov, cez cenotvorbu až po zdieľaný obsah.

Je nemožné vytvoriť plán pre každú krízovú situáciu. Preto odporúčam vypracovať zoznam s tými najväčšími a najpravdepodobnejšími rizikami. A pre ne potom vytvoriť jednotlivé návrhy riešení. Tak sa vám podarí optimalizovať vaše marketingové stratégie.

 

Na záver

riziko

Pred niektorými rizikami nie je úniku. Sú to zvyčajne tie, spojené s správaním vašej konkurencie.

Preto je potrebné sa ich zmierňovaním dôkladne zaoberať. A mať pripravené jasné plány, ako si s nimi v prípade, že sa objavia, poradiť.

Pamätajte, prediktívna analýza nie je exaktná veda. Môže teda dôjsť k odchýlkam vo výsledkoch. Preto s nimi nepočítajte na 100 %. Beriete jejich výsledky s rezervou.

A robte všetko pre to, aby ste boli pripravení na akúkoľvek situáciu, ktorá môže vzniknúť vo vašej firme.