Nevyhadzujte peniaze von oknom: Čo je to návratnosť investícií, ako vypočítať a ako túto metriku využiť v praxi

Zverejněno 12. 7. 2023

Či už ste podnikateľ, ktorý hľadá spôsob, ako merať efektívnosť svojho marketingu, alebo marketingový špecialista, ktorý sa snaží ospravedlniť výdavky na firemnú reklamu, tento sprievodca metrikami návratnosti investícií je pre vás.

Dozviete sa, čo je návratnosť investícií, ako vypočítať návratnosť investícií a ako pracovať s touto metrikou.

Obsah:

 1. Čo je to ROI
 2. Výpočet ROI: Príklad
 3. Význam ROI v marketingu
 4. Ako optimalizovať ROI metriky
 5. Záver

 

Čo je to ROI

Návratnosť investícií je kľúčová marketingová metrika, ktorú podniky používajú na meranie efektívnosti reklamných kampaní. Vyjadruje návratnosť každého centu, ktorý miniete na marketing, a poskytuje jasný obraz o ziskovosti vašich reklamných kampaní.

 

Výpočet ROI: príklad

Predstavte si, že prevádzkujete malý e-shop s oblečením a rozhodnete sa minúť 5 000 korún na reklamnú kampaň na sociálnych sieťach, pričom cieľom tejto kampane je zvýšiť predaj na vašom webe.

Ako vypočítate návratnosť investície, keď po mesiaci fungovania kampane zistíte, že kampaň priniesla obrat 20 000 Kč?

 

Ak chcete vypočítať návratnosť investícií tejto kampane, použite nasledujúci vzorec:

(Príjmy z predaja - marketingové náklady) / marketingové náklady = NI

Do vzorca pridajte čísla z kampane. Výpočet potom bude vyzerať takto:

(20 000 Kč - 5 000 Kč) / 5 000 Kč = 3,0

Návratnosť investícií do tejto kampane je teda 3,0, čo možno jasnejšie vyjadriť ako 300%. To znamená, že za každú korunu, ktorý ste minuli na kampaň, ste vygenerovali 3 koruny z predaja.

Tento príklad by vám mal poskytnúť základnú predstavu o tom, ako funguje vzorec na výpočet návratnosti investícií. Majte však na pamäti, že ide o zjednodušený príklad. V praxi obvykle vstupujú do hry i ďalšie faktory, ako je prirodzený rast predaja a náklady na výrobu tovaru.

 

Ak chcete vypočítať viacero kampaní naraz:

Predpokladajme, že ste v rovnakom období spustili 3 rôzne marketingové kampane. Celkový príjem zo všetkých troch kampaní bol 10 000 Kč a celkové náklady na všetky tri kampane boli 3 000 Kč.

To znamená, že za každú korunu, ktorú ste v tomto období minuli na marketing, ste zarobili 2,33 Kč na tržbách.

 

Význam ROI v marketingu

Pochopenie ROI je dôležité z niekoľkých dôvodov:

 1. Odôvodnenie marketingových nákladov: Presné výpočty návratnosti investícií vám umožňujú odôvodniť vaše súčasné marketingové náklady a zabezpečiť rozpočet pre budúce kampane.
 2. Rozpis marketingových rozpočtov: Informácie o tom, ktoré marketingové aktivity generujú najväčšie výnosy, vám pomôžu efektívne nastaviť rozpočet a rozdeliť ho medzi kampane.
 3. Ak chcete merať úspešnosť svojich kampaní: Presné meranie návratnosti investícií vám pomôže nastaviť latku pre budúce kampane, potom vám poskytne spätnú väzbu a možnosť rýchlo sa prispôsobiť aktuálnym výsledkom.
 4. Porovnávacia analýza: Sledovanie návratnosti investícií do marketingových aktivít vašich konkurentov vám pomôže porovnať a zlepšiť sa na konkurenčnej úrovni.

 

Ako optimalizovať ROI metriky

Teraz, keď sme zvládli základy, môžeme sa pozrieť na niekoľko praktických tipov, ktoré vám pomôžu optimalizovať návratnosť investícií do marketingu.

Optimizing Marketing ROI

 1. Stanovte si jasné ciele

Predtým, ako začnete merať návratnosť investícií, musíte mať jasne definované marketingové ciele. Tieto ciele by mali byť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo obmedzené (to znamená v súlade s metódou SMART).

 1. Zistite, aké sú vaše náklady na získanie zákazníka (CAC)

Ďalšia užitočná metrika, CAC, zahŕňa všetky náklady, ktoré potrebujete na získanie nového zákazníka. Vrátane marketingových a predajných nákladov. Znalosť CAC vám umožní identifikovať spôsoby, ako znížiť náklady a tým zlepšiť návratnosť investícií.

 1. Využívajte nástroje pre automatizáciu marketingu

Nástroje pre automatizáciu marketingu Môžu vám pomôcť zefektívniť marketingové procesy a eliminovať časovo náročné manuálne opakujúce sa úlohy. To môže viesť k úsporám nákladov a zlepšeniu návratnosti investícií.

 1. Zamerajte sa na to, čo vám vyhovuje

Zistite, ktoré marketingové kanály (sociálne siete, e-mail atď.) sú pre vaše podnikanie najefektívnejšie a zamerajte sa na ne. Môžete vyskúšať A / B testovanie rôznych kanálov, aby ste zistili, ktoré z nich dosahujú najlepšie výsledky.

 1. Pravidelne merajte a vyhodnocujte návratnosť investícií

Pravidelné meranie a vyhodnocovanie návratnosti investícií je rozhodujúce pre identifikáciu trendov, včasné odhaľovanie problémov a informované rozhodovanie.

 1. Nezabudnite na prirodzený rast tržieb

Pri hodnotení štatistík majte na pamäti, že existujú faktory, ktoré neberiete do úvahy a často ich nemôžete zohľadniť. Aj keď je dôležité zamerať sa na rast predaja v dôsledku vášho marketingového úsilia, uvedomte si určité odchýlky a vonkajšie vplyvy a trendy.

 1. Zvážte hodnotu životnosti zákazníka

Okrem výpočtu návratnosti investícií je dobré vziať do úvahy aj Customer Lifetime Value. Ide o celkový príjem, ktorý môžete očakávať od zákazníka počas celého trvania jeho vzťahu s vašou spoločnosťou.

 1. Sledujte súťaž

Pochopenie marketingových stratégií vašich konkurentov a ich výsledkov vám môže poskytnúť cenné poznatky, ktoré vám môžu pomôcť vytvoriť si vlastnú stratégiu.

 1. Neustále optimalizujte svoju stratégiu

Marketing je dynamická oblasť a to, čo funguje dnes, nemusí fungovať zajtra. Preto je dôležité neustále optimalizovať marketingové stratégie na základe merania návratnosti investícií.

 1. Investujte do odbornej prípravy a rozvoja

Vaše znalosti a znalosti vášho marketingového tímu sú rozhodujúce pre váš úspech. Preto neváhajte investovať do školení a rozvoja. To vám pomôže dosiahnuť lepšie marketingové stratégie a výsledky.

 

Záver

Na závěr je důležité připomenout, že porozumění a optimalizace vašeho ROI není jednorázový úkol, ale kontinuální proces. Vyžaduje pravidelné sledování, analýzu a optimalizaci. Následováním kroků a strategií uvedených v tomto článku můžete zajistit, že při sestavování reklamních kampaní nebudete vyhazovat peníze z okna, ba právě naopak.