Dychberúce SEO triky: Nakopnite váš web s využitím ChatGPT

Zverejněno 7. 12. 2023

Predstavte si ChatGPT ako svojho múdreho asistenta, ktorý vám pomôže zatraktívniť vaše webové stránky pre vyhľadávače a vaše publikum.

Nasledujúcich 10 SEO trikov funguje s pomocou aplikácie ChatGPT Plus a aktivovaným doplnkom WebPilot.

 

Čo sa v článku dozviete:
Hodnotenie obsahu
Komplexná analýza a zhrnutie obsahu
Vylepšenie názvov stránok
Optimalizácia meta popiskov
Tvorba podporného obsahu
Nápady na linkbuilding
Zlepšenie kvality obsahu
Prekonanie konkurentov
Optimalizácia interných odkazov
Sumarizácia obsahu

 

 1. Hodnotenie obsahu

 • Účel: Určte, či webová stránka spĺňa očakávania užívateľov, ktorí sa na ňu z vyhľadávača cez určité kľúčové slovo dostali.
 • Ako na to: Vložte URL adresu do ChatGPT a opýtajte sa, či obsah stránky zodpovedá konkrétnemu vyhľadávaciemu dotazu (search intent). Predtým sa uistite, že je plugin WebPilot aktívny.
 • Prínos: Získate nezaujaté hodnotenie, ktoré vám pomôže zladiť obsah s očakávaniami užívateľov.

 

ChatGPT plugins

 1. Komplexná analýza a zhrnutie obsahu

 • Účel: Analyzujte stránky, aby ste rozpoznali hlavnú tému a rýchlo pochopili podstatu obsahu.
 • Ako na to: Vložte URL stránky, ktorú chcete analyzovať, do chatovacieho poľa ChatGPT. Potom zadajte prompt (výzvu) pre analýzu obsahu a jeho kategorizáciu do presne určených tém.
 • Prínos: Získate komplexný pohľad na daný obsah a identifikujete nedostatky. Toto vám pomôže nie len s rýchlym pochopením daného obsahu, ale taktiež s vašou obsahovou stratégiou.

 

 1. Vylepšenie názvov stránok (meta title)

 • Účel: Optimalizácia názvov stránok na základe behaviorálnej vedy.
 • Ako na to: Naštudujte si správu "Messy Middle" od Googlu. Potom zadajte úlohu ChatGPT, aby aktualizoval názvy vašich stránok podľa ich správy. Ako základ môžete samozrejme využiť aj ďalšie štúdie od autoritatívnych zdrojov.
 • Prínos: Názvy, ktoré rezonujú so psychológiou užívateľov, môžu potenciálne zvýšiť prekliky vo vyhľadávaní na Google. Pútavý názov je hlavným rozdielom medzi preklikom a ignorovaním.

 

 1. Optimalizácia meta popiskov

 • Účel: Aj keď nie sú vždy zobrazené, dobre vytvorené meta popisky zvyšujú CTR (Click-Through-Rate)
 • Ako na to: Postupujte podľa procesu pre názvy stránok, ale zamerajte sa na meta popisky.
 • Prínos: Vyššia šanca na preklik užívateľa vo výsledkoch vyhľadávania. Pútavý meta popisok poskytuje stručný náhľad a nastavuje správne očakávanie čitateľov.

 

 1. Tvorba podporného obsahu

 • Účel: Zlepšenie hodnotenia stránky tým, že ju obklopíte podporným obsahom.
 • Ako na to: Povedzte ChatGPT URL adresu stránky, ktorú chcete vylepšiť. Potom sa opýtajte na návrhy na podporný obsah, ktorý jej hodnotenie potenciálne vylepší.
 • Prínos: Silný ekosystém obsahu okolo kľúčových stránok zvyšuje autoritu domény. Prepojená sieť obsahu zlepšuje zapojenie užívateľov a dobu, počas ktorej sa zdržia na vašom webe.

 

 1. Nápady na linkbuilding

 • Účel: Pochopenie toho, prečo určitý obsah priťahuje spätné odkazy na váš web.
 • Ako na to: Analyzujte obsah s vysokým počtom spätných odkazov pomocou ChatGPT a získajte vzorec úspechu pre budúci obsah.
 • Prínos: Získate návod k vytváraniu obsahu, ktorý má väčšiu pravdepodobnosť, že získa spätné odkazy (backlinky) na váš web.

 

 1. Zlepšenie kvality obsahu

 • Účel: Vylepšenie obsahu, aby lepšie slúžil svojmu účelu.
 • Ako na to: Opýtajte sa ChatGPT, čo vo vašom obsahu chýba alebo ako by mohol byť vylepšený.
 • Prínos: Zaistite, že váš obsah bude komplexný a splní potreby užívateľov. Vysoká kvalita obsahu zvyšuje dobu strávenú na stránke. Jedná sa o dôležitú metriku pri hodnotení vašich stránok.

 

 1. Prekonanie konkurentov

 • Účel: Porozumenie tomu, v čom najlepší obsah s vysokým hodnotením poráža ten váš.
 • Ako na to: Analyzujte obsah s vyšším hodnotením pomocou ChatGPT, aby ste zistili jeho silné stránky.
 • Prínos: Porozumenie tomu, čo vaši konkurenti robia správne, vám umožní prispôsobiť svoju stratégiu a získať nápady k lepšiemu umiestneniu vo výsledkoch vyhľadávaní.

 

 1. Optimalizácia interných odkazov

 • Účel: Vylepšenie vašej stratégie budovania interných odkazov.
 • Ako na to: Poskytnite ChatGPT svoje URL adresy a získajte odporúčanie k lepšiemu vnútornému prepojeniu vášho obsahu.
 • Prínos: Interné odkazy zvyšujú autoritu stránky a zlepšujú užívateľskú navigáciu. Dobre štruktúrovaná stratégia vnútorného linkovania zvyšuje autoritu stránky a zlepšuje efektivitu prehľadávaní naprieč celým webom.

 

 1. Sumarizácia obsahu

 • Účel: Rýchle poskytnutie kľúčových informácií.
 • Ako na to: Poskytnite ChatGPT svoj text a požiadajte ho, aby informácie zredukoval so zachovaním hlavných bodov.
 • Prínos: Stručný text rešpektuje čitateľa. To vedie k lepšiemu užívateľskému zážitku.

 

S nástrojmi umelej inteligencie sú možnosti SEO o míľový krok vpredu.

Uvidíme sa v ďalšom článku.