Ako na SEO, časť 1: Sprievodca optimalizáciou pre vyhľadávače pre začiatočníkov

Zverejněno 27. 4. 2023

V tejto sérii zameranej na SEO vám pomôžeme odstrániť zbytočné chyby a poskytneme vám praktické tipy, ktoré môžete použiť na svojich webových stránkach. Výsledky by ste mali vidieť tak rýchlo, ako to algoritmy vyhľadávačov umožňujú.

Začnime stručnou definíciou SEO. Neskôr sa ponoríme do detailov.

 

SEO v skratke alebo prečo je to tak dôležité pri správe webových stránok?

Správcovia webových stránok a tvorcovia obsahu používajú techniky SEO (Search Engine Optimization) na zlepšenie pozície svojich webových stránok vo vyhľadávačoch - najmä na Google.

Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače je dôležitá, pretože používatelia vykonávajú miliardy vyhľadávaní na internete každý deň. A vďaka SEO sa váš web môže dostať na vrchol vyhľadávania a prilákať tisíce návštevníkov mesačne.

 

Vedeli ste, že...?

Google je lídrom na trhu vyhľadávačov s celosvetovým podielom 84% a spracováva 8,5 miliárd vyhľadávaní denne.

 

Ako naznačujú tieto štatistiky, pomocou súboru akcií a techník, ktoré sú skryté pod značkou SEO, môžete na svoje webové stránky priviesť veľa návštevníkov aj bez platených reklám a podobne.

Ak chcete ilustrovať potenciál SEO, predstavte si, že by sa vaše webové stránky umiestnili vysoko iba v 0,001% z 8,5 miliardy vyhľadávacích dopytov. Ak by potom 100% používateľov hypoteticky kliklo na vaše odkazy, priniesli by ste 85 000 návštev vašich webových stránok denne.

Jednoducho povedané, SEO je pre webovú stránku to, čo je vzduch pre vaše pľúca. Priebežne vykonáva potrebné návštevy stránky, aj keď v súčasnosti aktívne neinvestujete čas a peniaze do platenej reklamnej kampane.

Poďme sa teda pozrieť na vzťah medzi vyhľadávačmi a vašimi webovými stránkami.

 

Ako vyhľadávače prehľadávajú a indexujú váš web

Skôr než začnete optimalizovať svoje webové stránky, mali by ste pochopiť, ako vyhľadávače ako Google a Bing získavajú informácie z webu.

Vyhľadávače používajú roboty na prehľadávanie a indexovanie vašich stránok. Prehľadávajú vaše webové stránky, vyhodnocujú ich obsah a interné odkazy na vašich stránkach.

Po zhromaždení týchto informácií vyhľadávače indexujú vaše stránky. Vďaka tomu sa váš web rýchlo a presne zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania používateľom, ktorí hľadajú informácie súvisiace s vaším webom.

Keď pochopíte, ako funguje indexové prehľadávanie a indexovanie, budete môcť štruktúrovať svoje webové stránky tak, aby vyhľadávače mohli ľahko nájsť a ohodnotiť vaše stránky. To prirodzene zlepší ich viditeľnosť a poradie vo výsledkoch vyhľadávania.

 

Webové stránky by mali byť štruktúrované tak, aby ich vyhľadávače mohli ľahko prehľadávať a indexovať. Správna optimalizácia zvyšuje šancu na vysoké umiestnenie webovej stránky v hornej časti výsledkov vyhľadávania.

 

Príprava webu na efektívne prehľadávanie a indexovanie je kľúčom k zvýšeniu viditeľnosti a poradia vo výsledkoch vyhľadávania.

Prvé, čo by ste v tomto smere mali urobiť, je štrukturovať vaše webové stránky nasledovaním jednoduchej  hierarchie od domovskej stránky, kategórií až po podkategórie..

Ďalej nakonfigurujte súbor Robots.txt tak, aby povolil prechádzanie legitímnym robotom, ako napríklad  Googlebot a Bingbot.

Ideálne je poskytnúť im aj mapu stránok vo formáte XML, to bude slúžiť ako navigácia pre roboty na rýchle vyhľadávanie na vašich stránkach. Je to ďalší kúsok skladačky, ktorý bude mať pozitívny vplyv na hodnotenie vašich webových stránok.

Nakoniec nastavte správne kanonické URL adresy a presmerovania. Kanonické adresy URL pomáhajú vyhľadávačom pochopiť preferovanú verziu stránky, ak máte viacero tematicky podobných stránok. Zatiaľ čo presmerovania zabezpečujú, že vyhľadávače a používatelia sú vždy presmerovaní na správnu stránku, pokiaľ napríklad na webe už neexistuje iná podobná stránka.

Dokončením týchto počiatočných krokov zabezpečíte, že roboty vyhľadávačov môžu efektívne prehľadávať a indexovať vaše stránky. Tým sa zlepší viditeľnosť a poradie vašich stránok vo výsledkoch vyhľadávania.

 

Ako zabezpečiť, aby vyhľadávače efektívne prehľadávali a indexovali vaše webové stránky?

Nastavte správne štruktúru lokality, roboty.txt súbory, mapu lokality, kanonické adresy URL a presmerovania.

 

Kľúčové slová a optimalizácia na stránke

Optimalizácia pre vyhľadávače pozostáva z rôznych prvkov. V predchádzajúcich odsekoch sa diskutovalo o mape lokality, robotoch.txt súboroch, kanonických adresách URL alebo presmerovaniach spadajú pod tzv. technické SEO.

Akonáhle ste prišli na technickú stránku vašich stránok, ďalším krokom v SEO je písanie kvalitného obsahu. Čo je najdôležitejší faktor úspechu z hľadiska SEO. Ak chcete svoje stránky lepšie zaradiť do výsledkov vyhľadávania, musíte napísať kvalitný, jedinečný a hodnotný obsah.

Pri vytváraní obsahu je dôležité myslieť na používateľa. Prvým krokom k pochopeniu zámeru používateľa je vykonanie analýzy kľúčových slov, ktorá je nevyhnutným základom pre on-page optimalizáciu vášho webu.

Pri analýze kľúčových slov hľadáte, čo ľudia píšu do vyhľadávačov. Účelom je zistiť, čo chcú používatelia čítať. Analýzou kľúčových slov potom môžete vytvoriť obsah, ktorý vyhovuje potrebám vašich čitateľov a kľúčovým slovám, ktoré hľadajú.

 

Kvalitný obsah je pre SEO kľúčový. Mal by byť orientovaný na potreby používateľa a hneď na začiatku by mala byť dôkladná analýza kľúčových slov.

 

Vytváranie obsahu zameraného na kľúčové slová vyhľadávané používateľmi je to, čo nazývame optimalizácia na stránke. To zohráva významnú úlohu v tom, či sa stránka umiestni vyššie vo výsledkoch vyhľadávania (tzv. SERP).

Základom optimalizácie každej stránky je umiestnenie kľúčových slov a ich synoným v rôznych častiach textu. Je dôležité, aby sa kľúčové slová v texte objavili prirodzene a v primeranom množstve.

V rámci optimalizácie textu sú obzvlášť dôležité nadpisy a podnadpisy a ich štruktúrovanie, prípadne zahrnutie relevantných interných odkazov na iný webový obsah.

V druhej časti tejto série sa ponoríme hlbšie do analýzy kľúčových slov a do toho, ako určiť zámer používateľa, aby ste mohli písať obsah, ktorý je užívateľsky prívetivý a optimalizovaný pre vyhľadávače.

 

Optimalizácia mimo stránky

Zatiaľ čo on-page optimalizácia je o akciách, ktoré môžete vykonať priamo na svojich webových stránkach, off-page optimalizácia je súbor aktivít, ktoré vykonávate mimo svojich webových stránok, aby ste zlepšili poradie vyhľadávania na svojich stránkach.

Najpopulárnejšou technikou off-page optimalizácie je budovanie spätných odkazov. Trackbacky sú odkazy z iných stránok, ktoré vedú na vaše stránky. Oveľa dôležitejšia ako kvantita je kvalita spätných odkazov. Kvalitné odkazy potom výrazne zvyšujú šancu, že sa vaše stránky umiestnia vyššie vo vyhľadávačoch.

Ak kvalitná webová stránka odkazuje na vaše stránky, informuje vyhľadávače, že odkazujúce stránky "schvaľujú" váš web. Vysokokvalitné spätné odkazy na stránky zvyšujú "autoritu" vašich stránok na internete a pomáhajú im umiestniť sa vyššie vo výsledkoch vyhľadávania.

Zároveň platí opačná logika. Keďže spätné odkazy zo stránok s vysokou autoritou môžu zlepšiť autoritu vášho webu, nekvalitné spätné odkazy môžu potenciálne poškodiť autoritu vášho webu.

 

Spätné odkazy zo stránok s vysokou autoritou môžu výrazne zvýšiť autoritu vašich stránok. Naopak, zlé spätné odkazy môžu poškodiť vaše stránky. Preto odporúčame, aby ste sa snažili získať odkazy zo stránok s vysokou autoritou a aktívne monitorovať a odstraňovať všetky odkazy zo spamových stránok.

 

V ideálnom svete by vyhľadávače vopred schválili kvalitné spätné odkazy a odmietli tie zlé, ale bohužiaľ to tak nefunguje. V skutočnosti sa môže stať, že jedného dňa zistíte, že návštevnosť vašich stránok rýchlo klesá a neviete prečo.

Preto sa okrem aktívneho budovania kvalitných spätných odkazov oplatí pravidelne "čistiť" aj tzv. toxické spätné odkazy.

Vo štvrtej časti tejto série sa dozviete viac o spätných odkazoch a ďalších technikách optimalizácie mimo stránky.

 

Záver

Dúfame, že prvá časť nášho sprievodcu SEO pre začiatočníkov vám poskytla dobrý úvod do tejto problematiky. Pokryli sme základy SEO, ako vyhľadávače prehľadávajú a indexujú webové stránky a dôležitosť kľúčových slov a optimalizácie na stránke a mimo stránky.

Teraz, keď máte pevný základ, môžete sa ponoriť hlbšie do konkrétnych oblastí SEO. V ďalších článkoch tejto série budeme skúmať analýzu kľúčových slov a vytváranie kvalitného obsahu v súlade s technikami optimalizácie na stránke. Zahrnieme tiež off-page optimalizačné techniky a meranie a monitorovanie výkonnosti SEO.

Sledujte naše budúce články v tejto sérii, v ktorých podrobnejšie preskúmame tieto témy a poskytneme vám praktické tipy, ktoré vám pomôžu optimalizovať váš web a zlepšiť jeho poradie vo výsledkoch vyhľadávania.