5 způsobů, jak může CRM systém zlepšit spokojenost zákazníků vaší firmy

Zverejněno 15. 8. 2023

CRM systém je pre spoločnosti tým, čím je dirigent pre symfonický orchester. Rovnako ako dirigent riadi orchester tak, aby podával harmonický výkon, CRM systémy slúžia na lepšiu koordináciu a synchronizáciu zákazníckych dát a komunikácie s nimi.

Štatistiky Thrive My Way dokonca ukazujú, že 47% používateľov CRM zaznamenalo výrazné zlepšenie spokojnosti obchodných zákazníkov.

Efektívnym zhromažďovaním a správou údajov o zákazníkoch umožňujú systémy CRM podnikom vybudovať pevný základ pre pochopenie potrieb zákazníkov a rýchlu reakciu na ne. Sú tiež dôležité pre uľahčenie komunikácie s klientmi a pre budovanie vzťahov s nimi.

V tomto článku sa pozrieme na 5 spôsobov, ako CRM systémy zvyšujú spokojnosť zákazníkov. Preskúmame tiež, ako CRM systémy uľahčujú riešenie problémov zákazníkov prostredníctvom osobnejších skúseností a tímového prístupu.

 

1. CRM systémy pomáhajú lepšie porozumieť zákazníkom

CRM systémy významne prispievajú k lepšiemu pochopeniu zákazníkov zamestnancami. Zhromažďovaním a centralizáciou veľkých údajov o zákazníkoch poskytujú systémy CRM podnikom cenný prehľad o preferenciách, správaní a potrebách svojich zákazníkov.

A ako s tým CRM systémy pomáhajú?

 

Podrobné profily zákazníkov

CRM systémy ukladajú širokú škálu informácií o zákazníkoch vrátane kontaktných údajov, demografických údajov, histórie nákupov a ďalších interakcií. Tento pohľad na zákazníka umožňuje spoločnostiam vytvárať podrobné profily zákazníkov a plne porozumieť ich preferenciám, záujmom a nákupnému správaniu.

 

Segmentácia a zacielenie

S pomocou CRM systémov môžu spoločnosti segmentovať svoju zákaznícku základňu podľa rôznych kritérií, ako sú demografické údaje, nákupné správanie alebo preferencie.

Táto segmentácia umožňuje spoločnostiam prispôsobiť svoje marketingové kampane, ponuky produktov a služby zákazníkom konkrétnym skupinám zákazníkov. Výsledkom je osobnejší a cielenejší prístup, ktorý rezonuje so špecifickými skupinami zákazníkov.

 

Sledovanie interakcií so zákazníkmi

CRM systémy sledujú a ukladajú všetku komunikáciu so zákazníkmi vrátane e-mailov, telefonických hovorov, chatov alebo interakcií so sociálnymi médiami.

Zložitejšie CRM systémy môžu poskytovať pokročilé sledovanie interakcií, ako sú kliknutia na webové stránky alebo dĺžka návštevy prostredníctvom súborov cookie prehliadača. Je však dôležité uvedomiť si, že spracovanie týchto údajov môže byť náročnejšie z časového aj odborného hľadiska.

Na trhu však existujú aj riešenia, ako napríklad eWay-CRM, ktoré kladú dôraz na jednoduchosť. Tento CRM je integrovaný do známeho prostredia Microsoft Outlook a je ideálny pre podniky, ktoré chcú, aby sledovanie interakcií bolo ľahko pochopiteľné pre kohokoľvek v tíme.

Stručne povedané, údaje o sledovaní interakcie so zákazníkmi poskytujú cenné poznatky, ktoré umožňujú podnikom pochopiť, ako zákazníci interagujú s ich značkou, aké sú ich slabé stránky a ako ich čo najefektívnejšie odstrániť.

 

Zaujímavosť: Podľa Fortune Business Insights má trh CRM v súčasnosti hodnotu 71,06 miliardy dolárov, čo je číslo, ktoré sa pravdepodobne bude naďalej zvyšovať, keď viac podnikov prijme CRM systémy.

 

2. CRM systémy pomáhajú s personalizovanou komunikáciou

CRM systém je výkonný nástroj na uľahčenie personalizovanej komunikácie so zákazníkmi. Pomocou zákazníckych dát uložených v CRM systéme môžu firmy prispôsobiť svoje interakcie individuálnym preferenciám a potrebám zákazníkov.

Customer Success Managers Calling Clients

Pozrite sa, ako vám váš CRM systém môže pomôcť s personalizovanou komunikáciou:

 

Kontakt so zákazníkom

CRM systémy pomáhajú spoločnostiam komunikovať so zákazníkmi personalizovaným a cieleným spôsobom. Pomocou údajov o zákazníkoch môžu firmy oslovovať zákazníkov menom, odkazovať na ich predchádzajúcu komunikáciu alebo nákupy a poskytovať prispôsobené odporúčania alebo ponuky.

Prepojenie vášho CRM systému s Vašou e-mailovou službou, ako je eWay-CRM s Outlookom, tiež znamená, že tieto dôležité zákaznícke údaje sú ľahko dostupné pri každej e-mailovej komunikácii. Vyhnete sa tak neustálemu prepínaniu medzi viacerými aplikáciami.

Tento personalizovaný prístup ukazuje, že spoločnosť si váži každého zákazníka ako jednotlivca, čo vedie k silnejším spojeniam a výrazne vyššej spokojnosti zákazníkov.

 

Proaktívny prístup

CRM systémy umožňujú spoločnostiam nastaviť pripomienky na základe správania zákazníkov v minulosti alebo na základe konkrétnych termínov.

Firmy môžu napríklad odosielať prispôsobené e-maily na narodeniny alebo výročie zákazníka, sledovať nákupy zákazníkov alebo poskytovať proaktívnu podporu, keď sa vyskytnú náznaky potenciálnych problémov so zákazníkmi.

 

Synchronizované údaje

CRM systémy zabezpečujú synchronizáciu zákazníckych dát naprieč celou spoločnosťou. To znamená, že celý obchodný a marketingový tím má najnovšie informácie o svojich zákazníkoch, čo im umožňuje poskytovať včasné a relevantné interakcie.

Bez ohľadu na to, či ide o riešenie nedávneho nákupu alebo odpoveď na konkrétnu požiadavku, firmy môžu so zákazníkmi kedykoľvek komunikovať spôsobom, ktorý odráža najnovšie dostupné informácie.

 

3. CRM systémy uľahčujú riešenie problémov zákazníkov

Poskytovaním základných nástrojov a funkcií prispievajú CRM systémy k rýchlejším reakčným časom a oveľa efektívnejšiemu riešeniu problémov.

 

"Keď sa zákazníci na niečo sťažujú, majitelia firiem a manažéri by sa mali radovať. Sťažujúci sa zákazník predstavuje obrovskú príležitosť pre ďalšie podnikanie."

-Zig Ziglar, spisovateľ, podnikateľ a motivačný rečník

 

Ako teda CRM systémy uľahčujú riešenie problémov zákazníkov? Poďme sa na to pozrieť:

 

Centralizované údaje o zákazníkoch

CRM systémy slúžia ako centrálne úložisko informácií o zákazníkoch. To eliminuje potrebu členov vášho tímu prehľadávať viacero systémov a zdrojov naraz, aby získali relevantné informácie o zákazníkoch.

Vďaka rýchlemu a jednoduchému prístupu ku komplexným údajom o zákazníkoch môže zákaznícka podpora rýchlo pochopiť kontext problému, identifikovať jeho príčinu a navrhnúť cielené riešenia.

Okrem toho, keď je centrálna databáza synchronizovaná so smartfónom, všetka komunikácia je prístupná na cestách, čo pomáha vyhnúť sa oneskoreným termínom a možnej frustrácii zákazníkov.

 

Zjednodušená komunikácia

CRM systémy integrujú rôzne komunikačné kanály do jednej centralizovanej platformy, najmä s CRM integrovaným s Outlookom.

To zaisťuje, že všetka komunikácia je ľahko dostupná a viditeľná v CRM systéme, takže členovia tímu môžu reagovať na problémy zákazníkov oveľa rýchlejšie a vyriešiť akékoľvek problémy v zárodku hladko.

 

V jednote je sila

Keď má celý tím prehľad o komunikácii so zákazníkmi, riešenie problémov je detskou hrou. S nainštalovaným systémom CRM má každý člen tímu prístup k rovnakým podrobným informáciám o zákazníkoch.

To znamená, že ktokoľvek v tíme môže riešiť problémy zákazníkov. Potrebné vedomosti a informácie má kedykoľvek k dispozícii.

Vytvorením prostredia spolupráce a vybavením tímu zdieľanými informáciami umožňujú CRM systémy bezproblémové riešenie problémov a zvyšujú celkovú spokojnosť zákazníkov.

 

4. CRM systémy zlepšujú celkovú komunikáciu

CRM systém zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní komunikácie v rámci spoločnosti, a to ako interne medzi členmi tímu, tak externe so zákazníkmi.

People Looking at PC

Ako môže CRM systém pomôcť zlepšiť komunikáciu?

 

Jednoduchá spolupráca

Systémy CRM často obsahujú funkcie spolupráce, ako sú zdieľané kalendáre, správa úloh a zdieľanie dokumentov. Tieto nástroje umožňujú členom tímu efektívne a bezproblémovo spolupracovať na zdieľaní informácií.

Ďalším cenným nástrojom spolupráce, ktorý je možné integrovať do CRM, je softvér na chatovanie a videokonferencie. Príkladom je Microsoft Teams, ktorý sa integruje s eWay-CRM, čo umožňuje jednoduchú komunikáciu o kontaktoch, predaji alebo úlohách v rámci tímu.

 

Automatické upozornenia

CRM systémy je možné nakonfigurovať tak, aby odosielali automatické upozornenia a pripomienky členom tímu. Keď je napríklad niekomu priradená alebo aktualizovaná úloha, vybratému členovi tímu sa môže zobraziť pripomenutie, aby nezabudol dokončiť úlohu včas.

Automatické upozornenia pomáhajú zjednodušiť komunikáciu, predchádzať oneskoreniam a zabezpečiť včasné riešenie otázok a problémov zákazníkov.

 

5. CRM systémy pre riadenie predaja

Na uľahčenie riadenia predaja vo vašej spoločnosti ponúkajú CRM systémy plnohodnotné nástroje, ktoré vám výrazne pomôžu s vašou organizáciou.

A nemusí to byť vôbec zložitá záležitosť. Napríklad s eWay-CRM je možné predaj riadiť priamo v Outlooku, čo znamená, že váš tím sa nemusí učiť pracovať so žiadnym novým predajným softvérom a môžete tiež prevádzať e-mailových potenciálnych zákazníkov priamo na obchodné príležitosti.

Pozrite sa na niektoré ďalšie spôsoby, ako môžu systémy CRM pomôcť pri uzatváraní obchodov:

 

Správa a sledovanie potenciálnych zákazníkov

CRM systémy poskytujú nástroje na efektívne riadenie a monitorovanie potenciálnych zákazníkov. Umožňujú predajným tímom zachytiť a organizovať potenciálnych zákazníkov a potom sledovať ich pokrok v rôznych fázach predaja. Zároveň majú k dispozícii kompletnú históriu komunikácie.

S dostupnými informáciami a analytickými možnosťami môžete tiež stanoviť priority, zamerať sa na najsľubnejšie príležitosti a zabezpečiť, aby sa nezabudlo na žiadneho potenciálneho zákazníka.

 

Automatizujte proces predaja

CRM systémy ponúkajú automatizačné funkcie, ktoré pomáhajú udržiavať prehľad o obchodných príležitostiach. Napríklad pripomenutia úloh, šablóny e-mailov alebo plánovanie následných akcií. Automatizáciou týchto rutinných úloh môžu obchodní zástupcovia ušetriť čas a zostať organizovaní.

 

Záver: Výhody CRM systémov pre obchodný úspech

Pre každého, kto hľadá spôsob, ako implementovať nové inteligentné procesy do spoločnosti, ponúka CRM systém nespočetné množstvo výhod, ktoré prispievajú k zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov.

Pre malé podniky, ktoré sa pýtajú, či sa prechod na CRM systém vyplatí, Business News Daily uvádza, že CRM im prinesie lepšie služby zákazníkom, zvýšený predaj a lepšie udržanie zákazníkov. A nielen to.

CRM systémy zohrávajú kľúčovú úlohu pri organizovaní vecí integráciou rôznych komunikačných kanálov a poskytovaním centralizovaného prístupu k údajom o zákazníkoch. Dobrým príkladom je jednoduchá integrácia eWay-CRM do Outlooku.

Vďaka lepšej organizácii môžu spoločnosti proaktívnejšie pristupovať k starostlivosti o zákazníkov a predaju, pretože majú všetky relevantné informácie na jednom mieste.

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete je kvalitný zákaznícky servis nevyhnutný a spoločnosti, ktoré implementujú CRM systémy, majú oveľa väčšiu šancu dosiahnuť väčšiu spokojnosť vlastných zákazníkov a vybudovať si s nimi silné vzťahy.

 

Objavte silu a jednoduchosť CRM systému priamo vo svojom Outlooku!

Začnite zadarmo Chcem stretnutie