S eWay-CRM 5.4 môžete navrhnúť vlastný formulár pre každý typ položky.

Zverejněno 4. 6. 2019

Aktualizácia eWay-CRM ponúka množstvo funkcií a rozšírení, ako je customizácia formulára, rýchlejšie načítanie dialógových okien alebo možnosť vzdialeného prístupu klientov do systému.

Vývojári eWay-CRM vás nielen počúvajú, ale aj vyzývajú k aktívnej účasti na vývoji noviniek.. Požiadavku môžete do systému zadať všetci a kedykoľvek taktiež hlasovať pre niektoré z navrhnutých vylepšení.

Tvorba vlastných formulárov pre jednotlivé typy položiek.

Najčastejšie požadovanou zmenou je možnosť vytvorenia vlastného formuláru pre každý typ položiek, ako sú projekty alebo kontakty. Novinka umožňuje prispôsobiť si eway-CRM podľa svojich potrieb. Výsledkom je prehľadnejšie, praktickejšie a užívateľsky prívetivejšie prostredie, ktoré z pohľadu užívateľa prináša nielen väčšie pohodlie, ale i rýchlejšiu orientáciu a ľahšiu prácu v rámci celého systému.

Editor formulářů

Možnosť customizácie formulára je vďaka novej verzii eWay-CRM dostupná v každom module v podobe špeciálnej záložky, viditeľnej iba pre užívateľov s administrátorským oprávnením. Výsledný design dialógových polí tak majú administrátori plne pod kontrolou, spolu s istotou, že všetci užívatelia fungujú v rovnakom prostredí. Vlastné formuláre môžu užívatelia vytvárať pri všetkých moduloch, ktoré využívajú.

Pre viac informácií sa pozrite na našu dokumentáciu..

Unikátna možnosť prístupu k dokumentom bez nutnosti inštalácie eWay-CRM

Potrebujete zaslať klientovi alebo spolupracovníkovi niektorý zo súborov uložených v eWay-CRM, ale príjemca náš software nevyužíva? Aktualizovaná verzia disponuje disponuje jednoduchým riešením vo forme technológie eWay-Gate, ktorá ako webová IIS aplikácia vygeneruje unikátny hypertextový odkaz na konkrétny dokument.

Jedným kliknutím môže osoba daný dokument otvoriť z akéhokoľvek zariadenia bez nutnosti inštalácie eWay-CRM. Zasielanie faktúr alebo technických špecifikácií sa stáva doslova záležitosťou niekoľkých mála minút. Systém jednorazového prístupu k jednému konkrétnemu dokumentu, samozrejme, zaručuje bezpečnosť ostatných klientskych údajov.

Ako jednoducho vytvoriť rozsiahlu obchodnú ponuku

Dobrú správu máme aj pre všetkých, ktorí využívajú eWay-CRM pre tvorbu ponúk alebo iných dokladov. V aktualizácii možno novo kopírovať položky medzi jednotlivými dokladmi. Stačí využiť známe klávesové skratky Ctrl + C a Ctrl + V alebo možnosti Kopírovať a Vložiť v kontextovom menu.

Editor formulářů

Pokiaľ je v cieľovom doklade vybraný iný odberateľ, systém sa uistí, že nie je potrebné prepočítať vkladané položky na základe cien spojených s daným odberateľom. Kopírovanie a vkladanie je možné aj v rámci jedného dokladu a vkladajú sa položky v zadaných hodnotách, vrátane užívateľských polí.

Prehľadnejšie reakcie klientov na zaslané e-mailové kampane

Obľúbenou funkciou je možnosť marketingového oslovenia vybraných častí zákazníckej databázy formou cieleného mailingu. Ak ako marketéri využívate modul Marketing pre informovanie väčšieho množstva svojich zákazníkov prostredníctvom funkcie Profesionálne kampane, iste oceníte novo zaradenú možnosť filtrácie jednotlivých reakcií respondentov na konkrétnu marketingovú aktivitu.

Možné reakce respondentů na mailingové kampaně

V administračnej aplikácii si zvolíte len také reakcie, ktoré vás ako zadávateľa zaujímajú, a ktoré potrebujete vo svojej databáze mailingových kampaní. Nezahltia ju tak údaje o neotvorených alebo neprečítaných mailoch, ale v databáze zostanú len informácie o reálnych akciách príjemcov ako je kliknutie na zaslaný odkaz.

Funkciu možno konfigurovať v administračnej aplikácii..

Lepšia synchronizácia s Pohodou ušetrí váš čas a energiu

Systém eWay-CRM novo ponúka synchronizáciu zásob typu Výrobok a Služba s účtovným systémom Pohoda. V eWay-CRM je potom možné v module Tovar zobraziť tieto typy zásob vrátane ich cien a pomocou modulu Doklady z nich vytvárať konkrétne ponuky.

Spolupráca medzi dvojicou tak robustných systémov, akými eWay-CRM i Pohoda bezpochyby sú, sa ale kvôli rozdielnosti oboch riešení nezaobíde bez občasných nedorozumení. Novinkou tak sú v rámci verzie 5.4 aktivované dialógové okná s jasným popisom chýb, ktoré môžu nastať počas synchronizácie.

Chybové hlásenie sa môžu týkať napríklad neplatnej validácia xml príkazov, kedy systém chybových hlásení dokáže uviesť konkrétne polia a hodnoty, ktoré je potrebné preveriť. Alebo vás môže notifikácia upozorniť, že sa snažíte uložiť údaje do minuloročnej účtovnej jednotky, ktorá už je uzatvorená a mnoho ďalších všeobecnejších aj úplne konkrétnych popisov možných chýb.

Jasne definovaný problém vám ako užívateľovi umožní rozhodnúť, či dokážete opísaný jav vyriešiť sám, alebo či je v danom prípade lepšie obrátiť sa na technickú podporu. Novinka tak šetrí čas nielen vám, ale aj vašej technickej podpore, ktorá bude jasne vedieť, čoho sa problém týka.

Ideme s dobou, eWay-CRM ponúka nový vzhľad a jednoduchšie ribbony

Systém eWay-CRM je síce dostupný aj vo forme mobilnej aplikácie pre Android alebo iOS, primárne ale funguje ako nadstavba Outlooku. Ako taká sa pochopiteľne vie prispôsobiť aj novému vzhľadu Office 2019 a 365 a prichádza aj s funkciou zjednodušených Ribbon.

Zjednodušený toolbar

V súčasnosti intenzívne pracujeme na predstavení nových ikoniek. Máte tip, ako by mohla niektorá z nich vyzerať? Nezabudnite sa o svoje nápady podeliť s našimi vývojármi!! ! S vývojom nových verzií súvisí aj nutnosť ukončenia podpory tých starších. Preto eWay-CRM prestáva od verzie 5.4 podporovať systémy Windows XP a Windows Vista.