Profesionálne e-maily posilňujú infraštruktúru pre európsky a americký trh

Zverejněno 12. 11. 2019

Najvyužívanejšie funkcie eWay-CRM modulu Marketing sú bezpochyby Profesionálne e-maily, zaisťujúce bezproblémové rozoslanie hromadných e-mailových kampaní. Technicky ju zabezpečuje služba Emailkampane.cz/sk od firmy Commerce Media, ktorá v tomto roku dokončila dlhšie ako rok trvajúci projekt rozšírenia a inovácie infraštruktúry.

 

Po novom tak Emailkampane.sk disponujú vlastnou infraštruktúrou v štyroch nezávislých dátových centrách umiestnených v rôznych lokalitách. "Nemusíme sa tak spoliehať na všeobecné cloudové služby, pretože prevádzkujeme kompletne vlastné riešenia. To číta okrem iného viac ako tisícka rozosielačov členených do niekoľkých síl reflektujúcich rôzne požiadavky svetových trhov, ďalej vlastné databázové servery, ktoré denne obsluhujú cez 1,3 miliardy záznamov alebo vlastné engine na trackovanie a vyhodnocovanie celkovej prevádzky a správanie príjemcov e-mailov," vypočítava nové možnosti obchodný riaditeľ firmy Martin Stoilov.

 

Hromadné maily s prílohou? Nie je problém…

Vlastná infraštruktúra poskytuje Profesionálnym e-mailom nielen dostatočnú kapacitu prenosových liniek, vďaka ktorým je jedným z mála mass (bulk) e-mail providerov, ktorý umožňuje rozosielať e-maily vrátane príloh, ale zaručuje aj garanciu uchovania všetkých dát počas celej doby existencie účtu klienta. Ako upozorňuje Stoilov, ich služba je v tomto ohľade úplne unikátna. Technicky sa väčší počet mailov neposiela z jedného servera, ale celková záťaž je rozložená medzi stovky serverov. Služba tak vykazuje nielen vyššiu rýchlosť, ale aj lepšiu doručiteľnosť správ.

Samotná silá je de facto clustery rozosielanej so špecifickými nastaveniami podľa zvyklostí na jednotlivých trhoch alebo celých kontinentoch, kde spoločnosť pôsobí. Napríklad v rámci Európy je extrémne dôležité správne nastavený SPF záznam, naopak v Spojených štátoch nie je problém rozosielať komerčné e-maily v režime "on behalf of". "Rovnako tak sú americké prijímacie servery citlivé na mailingy z domén typu .eu alebo .sk a naopak pozitívne hodnotí prípony .com. Preto pre severoamerický trh používame takto postavené rozosielače, "vysvetľuje Stoilov.

 

Výhody členstva v RIPE NCC

Emailkampane.sk sa v rámci medzinárodnej expanzie tiež stali členom organizácie RIPE NCC, ktorá okrem iného zabezpečuje distribúciu IP adries v4 aj v6 medzi svetových poskytovateľov internetových služieb. Z pozície člena má firma unikátnu možnosť prevádzkovať vlastné rozsahy IP adries v4, ktoré sú dnes inak úplne nedostupné a nemožno ich komerčne získať. Na nich sa potom môže prevádzkovať garantované a kvalitné ESP (E-mail Service Provider) služby.

Ako člen musí byť firma zároveň kedykoľvek schopná preukázať dodržiavanie štandardov a dôveryhodnosť poskytovania služieb. Ocitá sa tak pod ostrým dohľadom nezávislej autority, čím sa zreteľne odlišuje nielen od konkurenčných projektov, ale predovšetkým sa jasne vymedzuje proti skutočným spammerom. "Pre našich klientov to znamená najmä garanciu, že naša služba nerozosiela spam. Ich domény sú preto chránené a v bezpečí. Vďaka členstvu v RIPE NCC sa budeme neustále držať na špičke v obore a môžeme sa podieľať na udávaní trendov v oblasti IPv6 a nových protokolov internetu, "teší sa Stoilov.

Všeobecne podľa Stoilova platia v Európe prísnejšie podmienky, pretože smernica GDPR je prísnejšia ako americké pravidlá dané Data Privacy Policy. Služba Emailkampane.sk ale spĺňa legislatívne podmienky oboch týchto predpisov. "Kompletná komunikácia prebieha zašifrovane vďaka zabezpečenému protokolu https a naša služba je kompatibilná aj s novým štandardom Google pre webové prehliadače, ktorý začne platiť od januára 2020," upozorňuje Stoilov.

 

Americký sen s eWay-CRM

Väčšina klientov využívajúca Emailkampane.sk pochádza z Európy, americkí zákazníci sa v naprostej väčšine regrutujú z radov užívateľov eWay-CRM. "Aktívne využívajú Emailkampane.sk v rámci eWay-CRM desiatky amerických klientov, aktívnych amerických účtov ale bude okolo tisícky," vypočítava Stoilov. Oproti konkurenčným službám, ako je potrebné Mailchimp, Emailkampane.sk o štvrtinu lacnejšie a tiež jednoduchšie na ovládanie.

Ďalšou výhodou je, že pri tvorbe emailových kampaní v eWay-CRM nemusí zadávateľ opúšťať prostredie Outlooku, pracuje v jednom systéme a synchronizácia prebieha automaticky na pozadí. "Počas niekoľkých mesiacov chceme spustiť automatický billing, ktorý ponúkne americkým klientom podporu kreditných a platobných kariet," približuje najbližšie plány Stoilov.