Prepojte svoj web s eWay-CRM!

Zverejněno 19. 9. 2019

Všetci používatelia eWay-CRM, ktorých weby bežia na redakčnom systéme WordPress, môžu nanovo využíť mostík medzi oboma systémami. Vďaka nemu sa údaje zadané do webového formulára automaticky prepíšu aj do CRM systému.

 

Publikačná platforma WordPress je so svojím nadpolovičným trhovým podielom globálne najvyužívanejším CMS systémom. Preto sa tiež logicky stal prvou voľbou pre integráciu s eWay-CRM.

Porovnanie podielov najvyužívanejších CMS systémov v rokoch 2010 a 2017.
Zdroj: OpenSourceCMS.com

 

Najvyužívanejší doplnok najrozšírenejšieho CMS systému

Redakčný systém WordPress interne ponúka široké spektrum doplnkových funkcií a systémov, či už platených alebo voľne dostupných. Jedným z najvyužívanejších doplnkov je plugin nazvaný Contact Form 7 umožňujúci tvorbu interaktívnych webových formulárov.

Pomocou tohto pluginu môžete na svojom webe ľahko vytvoriť kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého môžu návštevníci napísať svoje požiadavky alebo klásť otázky smerujúce na vašu firmu. Priamo na túto funkciu je potom naviazané najnovšie rozšírenie eWay-CRM, ktoré po vyplnení kontaktného formulára automaticky založí novú položku v module Príležitosť. Príslušný obchodník si potom v CRM pohodlne prečíta celý záznam a môže sa hneď pustiť do práce.

 

Neustále sa rozširujúce obchodné príležitosti

Z technického hľadiska je predstavované rozšírenie ďalším pluginom, ktoré interne ponúka platforma WordPress. Preto si môžu všetci užívatelia eWay-CRM, ktorí pre správu svojich webových stránok využívajú redakčný systém WordPress spolu s aktívnym doplnkom Contact Form 7, novo nainštalovať i doplnok eWay-CRM Extension for Contact Form 7. Pprostredníctvom neho potom môžu nerušene sledovať, ako sa im vďaka aktivitám návštevníkov ich webov rozširujú obchodné Príležitosti zanesené do eWay-CRM.

V základnom nastavení systému sa potom, čo návštevník webu zadá požadované údaje do kontaktného formulára, automaticky vyplní v eWay-CRM nová položka v module Príležitosti. Do tej sa prepíše meno, kontaktný e-mail a odkaz, ktorý návštevník zadal do webového formulára.

Ukladané položky, ich množstvo a podobu je možné konkrétne nastaviť v administrácii doplnkov. eWay-CRM zatiaľ podporuje jediný WordPress plugin, uvedený Contact Form 7. Ten je ale podľa interných štatistík v rámci systému WordPress najvyužívanejším doplnkom pre tvorbu webových formulárov.

Oproti podobným doplnkom vykazuje Contact Form 7 viac ako dvojnásobný počet stiahnutí.

 

Plugin ako príklad neobmedzených možností

Vzájomná kompatibilita medzi jednotlivými doplnkami nie je podľa technického riaditeľa eWay-CRM Romana Štefka nijako obmedzená jednotlivými vydanými verziami softvéru. "Číslovka 7 v názve doplnku Contact Form 7 navyše nie je označením vydanej verzie, ale je pevnou súčasťou názvu programu," vysvetľuje Roman.

Programátori z eWay-CRM používali podobný doplnok pre publikačnú platformu WordPress už niekoľko rokov. Rozhodnutie sprístupniť ho aj zákazníkom padlo práve na základe klientskych požiadaviek, dopytujúcich podobné riešenie. "Dlhodobo sa snažíme našim klientom predvádzať široké možnosti našich API a dávať im praktické príklady ich reálneho využitia. Preto sú tiež naše doplnky vydávané vo forme open-source a ich zdrojové kódy sú voľne k dispozícii na serveri GitHubDemonštrujeme tak neobmedzené možnosti využitia eWay-CRM cez API rozhrania," vysvetľuje pozadie vzniku predstavovanej nadstavby Roman.

Roman Stefko

Ušetrite prácu sebe aj svojmu tímu a napojte svoj web na eWay-CRM.
Buďte efektívni. S eWay-CRM!