Obchod a dopyty v eWay-CRM

Zverejněno 16. 2. 2021

V eWay-CRM môžete riadiť obchod a spravovať dopyty maximálne efektívne. Všetky vaše dopyty sú v jednotnej a prehľadnej databáze, či už prichádzajú emailom, z webového formulára, zo sociálnych sietí alebo telefonicky. Všetko máte hneď dostupné, dokonca i offline.

Dopyty môžete kategorizovať, evidovať komunikáciu, alebo napríklad plánovať schôdzky. Jednoducho sledovať všetko, čo potrebujete, aby ste dopyt doviedli do úspešného konca. V eWay-CRM si tiež môžete nastaviť workflow pre rôzne typy dopytov tak, aby zodpovedal vašim firemným zvyklostiam. Systém potom automaticky stráži, či sú priložené kľúčové dokumenty, vyplnené dôležité polia a splnené všetky termíny.

Môžete pracovať v kancelárii, v teréne s eWay-CRM Mobile alebo z domu, a to vďaka eWay-CRM Web. Táto webová aplikácia sa dá otvoriť v ľubovoľnom podporovanom prehliadači a môžete s ňou pracovať na Macu alebo na domácom PC.

Buďte efektívni! S eWay-CRM.