Spoločnosti, ktoré sa začnú zaoberať ESG skôr, budú mať konkurenčnú výhodu [Slovo v eWay-CRM s Radim Petrature]

Zverejněno 13. 9. 2023

Slovo v eWay-CRM s Radimom Petraturom

Radim Petratur je skúsený manažér s dlhoročnými skúsenosťami z nadnárodných spoločností a ekokouč, ktorý sa v súčasnosti zaoberá digitalizáciou udržateľnosti a ESG dát vo firmách spoločnosti Adastra.

 

Dobrý deň, Radim. Mohli by ste sa našim čitateľom v krátkosti predstaviť a povedať im niečo o vašej úlohe v Adastre?

Dobrý deň. Zaoberám sa digitalizáciou udržateľnosti, alebo ak chcete ESG. Dáta sú spojené s ESG a pomáhame firmám digitalizovať a automatizovať ich zber – najmä v prípadoch, keď firmy pri ich zbere a vyhodnocovaní narazia na pomyselný strop.

 

Často sa stretávame s pojmom ESG. Čo to znamená a prečo sa tým toľko zaoberáme?

ESG je skratka pre životné prostredie, sociálne záležitosti a správu vecí verejných – ide o to, že doteraz spoločnosti merali iba svoje finančné výsledky. ESG pridáva celú oblasť trvalo udržateľného rozvoja. Ak sa pozriete na finančné výsledky spoločnosti, povie vám, ako sa spoločnosti doteraz darilo a môžete odhadnúť, ako sa jej bude dariť budúci rok, možno aj budúci. Ale bude tu spoločnosť 5-10 rokov? Nenechá sa odfúknuť nejakým novým trendom, akým je globálne otepľovanie? Nie je obchodný model spoločnosti postavený na fosílnych palivách? Možno tu nebudú o 10 rokov. Je na to pripravená? A tiež sa pozerať len na financie a po nás "potopa"? Stručne povedané, ESG dáva spoločnosť a to, čo robí, ako to robí, do širšieho kontextu.

 

Mali by sa o ESG zaujímať len veľké korporácie alebo malé a stredné podniky?

Z toho, čo som spomenul v predchádzajúcej odpovedi, udržateľnosť by mali riešiť všetky spoločnosti – povedzme z pohľadu spoločenskej zodpovednosti. Z pohľadu zákona sa ESG vzťahuje na banky alebo v blízkej budúcnosti bude platiť (2025) len na veľké spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami a obratom 40 miliónov eur. Týka sa to stredných a malých spoločností, pretože sa zvyčajne nachádzajú v dodávateľskom reťazci, v ktorom existuje veľká spoločnosť, ktorá vykazuje udržateľnosť a potrebuje informácie od svojich menších dodávateľov pre túto správu.

 

Myslím si, že menšie spoločnosti by to chceli vyriešiť. Obávajú sa však, že je to nákladný proces. Alebo sa možno len boja, že neexistuje žiadna návratnosť investícií a je to len ďalší zbytočný výdavok...

Spoločnosti sa môžu na ESG pozerať aj cez optiku rizík – posúdiť, čo ich ohrozuje z pohľadu ESG – riziká môžu byť vstupom aj výstupom. Napríklad riziká vyplývajúce z výstupu: v budúcnosti môžeme očakávať zavedenie emisných kvót pre menšie spoločnosti alebo zdanenie znečistenia – spoločnosť by si preto mala položiť otázku – máme príliš neekologickú prevádzku? Ako to vlastne vypočítať? ... A už rieši časť "E". A s tým súvisia aj riziká vstupu do firmy – nemáme dodávateľov, ktorí sú príliš neekologickí? Nemôžu byť nahradení inými, ktorí dosahujú lepšie výsledky v ESG? Dôvod je zrejmý – neekologický vstup (napr. výrobný materiál) je zahrnutý v ekologickej stope produktu spoločnosti, t.j. vaším záujmom je mať čo najčistejšie vstupy.

Takže návratnosť investícií tu určite je.

Áno. Nie je to okamžité, ale je to strednodobé a dlhodobé – malé a stredné podniky, ktoré zásobujú veľké spoločnosti, budú potrebovať ESG – ich veľkí zákazníci to budú chcieť. Z dlhodobého hľadiska vstupujú do hry emisné kvóty a uhlíkové dane – ak to firmy odložia na maximum, potom jedného dňa peniaze, ktoré mohli investovať do zlepšenia parametrov ESG, zaplatia štátu na daniach a poplatkoch za znečistenie.

 

Vykazovanie ESG sa neustále vyvíja. Potrebuje jasné pravidlá, normy a usmernenia. Ak sa MSP rozhodne konať, aké sú prvé kroky, ktoré musí urobiť?

Určite by to mal zveriť odborníkovi a začať tému krok za krokom odkrývať. Samozrejme, otázkou je, ako rýchlo je potrebné záležitosť vyriešiť – či sa už niekto pýta firmy, alebo sa pripravuje na budúcnosť. Ak potrebujú rýchle riešenie, je najlepšie najať si menšiu poradenskú firmu.

 

A stačí, aby takáto spoločnosť zaznamenávala údaje o udržateľnosti napríklad v Exceli? Existuje na to jednotná šablóna?

Menšie spoločnosti budú určite môcť používať Excel aspoň niekoľko nasledujúcich rokov. Bohužiaľ, neexistuje jediná šablóna – je potrebné vedieť, ako sa takéto ESG reporty píšu, určiť, na aké oblasti sa musí firma zamerať, ako sa dáta zbierajú a prepočítavajú a mnoho ďalšieho – už teraz je to skvelé know-how, ktoré si vyžaduje odborné znalosti. Tu sú potrebné základné pokyny.

 

Aj keď je to len základný sprievodca, považujem ho za rozsiahly a zložitý... Z toho vyplýva, že bežný smrteľník sa s tým nedokáže vyrovnať. Môže ADASTRA firmám v tomto smere pomôcť?

Adastra pomáha predovšetkým väčším firmám, ktorým Excel už nestačí. Tieto spoločnosti potrebujú zhromažďovať údaje od mnohých subjektov, ako sú ich dcérske spoločnosti alebo dodávatelia. Tieto spoločnosti sa už nejaký čas zaoberajú ESG, často majú pre ESG vyhradených ľudí a potrebujú sa posunúť ďalej, automaticky zbierať dáta a mať ich dostupné online pekne v grafoch, majú možnosť generovať ad-hoc reporty, nastavovať KPI a priebežne ich monitorovať.

 

Na záver by nás zaujímalo, ako sa podľa vás bude ESG vyvíjať v budúcnosti. Aké trendy a výzvy môžeme očakávať?

Často počúvam, že ESG je ako GDPR – akonáhle ho splníme a je to. Nie je to tak. ESG je dlhodobá cesta. Pravidlá sa budú ďalej vyjasňovať, sprísňovať, znečisťovanie sa bude postupne zdaňovať – viem si predstaviť napríklad progresívnu uhlíkovú daň, kde bežní znečisťovatelia platia minimum, ale tí veľkí naopak platia veľa a sú tlačení k tomu, aby ich prevádzka bola šetrnejšia k životnému prostrediu. Tí, ktorí začnú skôr, budú mať určite konkurenčnú výhodu. A táto snaha o ekologickejšiu výrobu a predovšetkým energetické vstupy by mala prísť aj od štátu.