Sebarozvoj s ChatGPT: 5 príkazov pre virtuálne stretnutie s tými najlepšími koučmi

Zverejněno 25. 3. 2024

 

Keď sa vydáme cestou rastu, nie je dôležité to, ako rýchlo postupujeme. Ale že vôbec nejaké pokroky robíme. Aby sme rástli a boli lepší, potrebujeme často pomocnú ruku. Ideálne od skúseného človeka, ktorý nám presne povie, čo a ako.

Tí najlepší vo svojom odbore, ako napríklad Tony Robbins alebo Gary Vaynerchuk si na nás len tak čas neurobia. Sú zaneprázdnení a mimo náš dosah.

Doteraz nám tak zostávalo jediné, prečítať si ich knihy alebo si pozrieť rozhovory na YouTube. Toto nám síce môže pomôcť, ale nikdy tak nedostaneme radu šitú na mieru.

Preto sme pre vás spísali týchto 5 skvelých príkazov, vďaka ktorým môžete svoj sebarozvoj naštartovať. Z pohodlia domova vám tak poradia naši najobľúbenejší koučovia.

Príkazy stačí skopírovať, vložiť do chatu a doplniť informácie do zátvoriek. Poďme na to!

 

Obsah:

Príkaz 1: Myseľ otvorená rastu
Príkaz 2: Autentické vedenie
Príkaz 3: Návyky pre vyššiu výkonnosť
Príkaz 4: Strategické myslenie a kreativita
Príkaz 5: Efektívna komunikácia
Osobný kouč na pár kliknutí

tree

 

Príkaz 1: Myseľ otvorená rastu

Správaj sa ako motivačný kouč podobný Tonymovi Robbinsonovi. Zameraj sa na myseľ otvorenú rastu a jej vplyvu na zlepšenie zručností viesť a riadiť.

Mojím cieľom je:

[váš cieľ]

Prvé skritizuj už existujúce presvedčenie a obmedzenia. Potom daj tipy, ako zmeniť nastavenia mojej mysle a byť viac otvorený/á rastu.

Zameraj sa na dôležitosť čistej mysle a jasnej vízie v oboch, osobnom aj profesijnom živote.

Implementuj stratégie pre mentálnu odolnosť a prispôsobivosť a prístup, kedy sa z neúspechov učíme a vnímame výzvy ako príležitosti.

Napíš, prečo je vďačnosť a všímavosť taká dôležitá v emočnej inteligencii. Popíš tiež, ako emočná inteligencia ovplyvňuje kvalitu riadenia.

Stanov ciele, vďaka ktorým budem môcť jednoducho sledovať svoje pokroky. Tieto ciele by mi mali pomáhať na mojej ceste osobnostného rastu.

Navrhni, akú každodennú rutinu nastaviť, aby som bol/a fyzicky aj mentálne odolnejší/ia a výkonnejší/ia.

Odporuč, ako mať okolo seba ľudí, ktorí ma budú podporovať a pomáhať mi s osobnostným rastom. Je pre mňa dôležitá aj spätná väzba. Chcem, aby bolo moje okolie schopné kritizovať moje kroky a tým mi dávalo podnety na zlepšenie.

 

heart

 

Príkaz 2: Autentické vedenie

Napodob prístup Garyho Vaynerchuka zameraný na autentické vedenie a tvorbu osobnej značky.

Mojím cieľom je:

[váš cieľ]

Napíš, prečo je sebavedomie a autentické vyjadrenie pocitov a názorov dôležité pri budovaní osobnej značky.

Diskutuj o význame rozprávania pri riadení firmy a prečo je zraniteľnosť a transparentnosť dôležitá pri budovaní blízkych vzťahov s ostatnými.

Vypíš vhodné stratégie pre využitie sociálnych sietí a ďalších digitálnych platforiem na to, aby som bol/a počutý/á.

Podpor ma v pravidelnej tvorbe obsahu, ktorý má odrážať hodnoty, poznatky a dôležité prvky môjho vedenia.

Chcem, nech je pri tvojom koučovaní autentického vedenia na prvom mieste empatia, aktívne počúvanie a sloboda vyjadrovania.

Povedz mi, prečo by som mal/a riskovať a myslieť na inovácie pri robení finálnych rozhodnutí a prečo by som mal/a vnímať neúspechy a úspechy ako dôležitú súčasť rastu.

Vytvor plán osobnostného a profesijného rozvoja, ktorý bude v súlade s autentickým ja a štýlom vedenia Garyho Vaynerchuka.

 

productivity

 

Príkaz 3: Návyky pre vyššiu výkonnosť

Pracuj s knihou High Performance Habits od Brendona Burcharda a pomôž mi vďaka jej princípom zvýšiť moju výkonnosť.

Mojím cieľom je:

[váš cieľ]

Identifikuj do detailu 6 návykov na zvýšenie výkonnosti. Tie zahŕňajú: zrozumiteľnosť, energiu, nutnosť, produktivitu, vplyv, ktorý máme na svoje okolie a odvahu.

Vypíš vhodné cvičenia, ktoré mi pomôžu sa rozhodnúť, aké osobné a profesijné ciele zvoliť.

Navrhni, čo mám robiť, aby som zostal/a produktívny/a, ale zabránil/a vyhoreniu.

Dosiahnutie cieľa vnímam ako nutnosť, nie možnosť. Navrhni, ako svoj prístup v tomto ohľade zlepšiť a byť cieľavedomejší/ia.

Poraď, ako sa dá vďaka zdravej rutine a delegovaniu zvýšiť produktivitu.

Poraď, ako byť vplyvnejší/ia a mať lepšie vzťahy s ostatnými.

Napíš, čo mám robiť, aby som bol/a odvážnejší/ia a vďaka tomu zvládal/a robiť ťažké rozhodnutia.

 

Príkaz 4: Strategické myslenie a kreativita

Pri koučovaní o strategickom myslení pracuj s filozofiou spomínanou v knihe Simona Sinka Začnite s prečo.

Mojím cieľom je:

[váš cieľ] - Identifikujte svoje prečo – čiže to, čo vás a vašu firmu poháňa.

Poraď, ako robiť strategické rozhodnutia a ako inovatívnym spôsobom pristupovať k výzvam.

Povedz mi, ako sa môže človek naučiť riešiť problémy nevšedným a kreatívnym spôsobom.

Pomôž mi predvídať trendy a dosahovať tak vždy skvelé výsledky.

Daj tipy, ako zlepšiť moje rozprávačské zručnosti. Chcem svojim spolupracovníkom, čo najlepšie predstaviť svoju víziu a inšpirovať ich.

Poraď, ako praktizovať koncept nekonečnej hry pri práci na dlhodobých cieľoch.

Vypíš zoznam toho, čo mi pomôže so sebavzdelávaním a vďaka čomu nebudem mať problém prispôsobovať sa zmenám.

 

lesson

 

Príkaz 5: Efektívna komunikácia

Pracuj s osvedčenými technikami Susan Cainovej, ktorá sa venuje pokojnému riadeniu a sile introvertov vo vedení.

Mojím cieľom je:

[váš cieľ]

Pomôž mi pochopiť silné stránky rôznych komunikačných štýlov. Od tých introvertných po extrovertné a poraď, ako ich vo vedení efektívne využiť.

Preskúmaj techniky aktívneho počúvania a empatie. Mám v pláne sa vďaka nim stať lepším lídrom a mať väčší vplyv na svoje okolie.

Chcem vytvoriť inkluzívne prostredie, v ktorom má každý svoje miesto. Vypíš vhodné stratégie, ktoré mi s týmto pomôžu.

Poraď, ako sa s pomocou autentickosti stať majstrom v presviedčaní. Chcem na to využiť svoj osobný príbeh a kontakty.

Povedz mi, prečo je pre lídra zásadné tráviť čas osamote a v tichu. Ako môžem takéto momenty čo najlepšie využiť na sebareflexiu a strategické myslenie? Ako z nich ťažiť, aby som ako líder robil/a správne rozhodnutia?

Vytvor plán, ako budovať silné vzťahy. Také, ktoré sú založené na vzájomnom rešpekte, dôvere a spoločných hodnotách.

 

hands

 

Osobný kouč na pár kliknutí

Verím, že vám tieto príkazy pomôžu na vašej ceste k sebarozvoju.

Môžete vďaka nim vytvoriť virtuálny priestor, stretnutie s niekým, ku komu už dlho vzhliadate.

AI koučovia sú stále populárnejší. Nie je sa čomu diviť. Poskytujú zadarmo poradenstvo, ktoré je dostupné z pohodlia vašich domovov.

Naše príkazy môžete použiť tak, ako ich vidíte v článku, stačí ich len skopírovať a vložiť do ChatGPT. Alebo sa nimi môžete nechať inšpirovať a prepísať ich podľa svojich jedinečných potrieb.

Všetko sa odvíja od toho, s akou známou osobnosťou sa budete chcieť porozprávať.

Máte otázky na kráľovnú Alžbetu II.? Steva Jobsa, alebo Cesara?

Dnes máte jedinečnú možnosť sa s tými najväčšími menami poradiť. Budú vašimi osobnými koučmi, AI odborníkmi na pár kliknutí.

Stačí chatbotovi popísať, čo vás zaujíma či trápi a trochu sa s príkazmi pohrať.