Rozhovor: Práca s ocinom bola pre mňa tá najlepšia škola na svete

Zverejněno 12. 12. 2023

FSQC založil v roku 2011 Arlen Keller, ktorý má už viac ako 45 rokov skúseností v potravinárskom a nápojovom priemysle. Pracoval aj vo firmách, ktoré časopis Fortune zaradil medzi 500 najzárobkovejších firiem v USA. FSQC sídli v USA a pomáha výrobcom potravín, baliarňam a distribučným spoločnostiam dodržiavať predpisy, získavať certifikácie a nastavovať programy bezpečnosti potravín, vrátane rôznych školení.

Aj keď Hannah nemala vždy v pláne pracovať so svojim otcom, časom si uvedomila, že to pre ňu je tá najlepšia biznis škola na svete. Vďaka práci so skúseným a úspešným podnikateľom dostala Hannah možnosť sa v podnikateľskom sektore celkovo zlepšiť a stať sa odborníčkou potravinárskeho priemyslu.

Hannah síce zmenila odbor, ale skúsenosti zo svojho predchádzajúceho zamestnania, kde pracovala ako farmárka a krajinárka, využíva aj v ich rodinnej firme. Pred tým, než začala pracovať so svojím otcom, chcela študovať chov koní. Po zvážení možností ale prešla na obchod a marketing. Rovnako ako mladý Aldo Gucci, ktorý miloval jazdectvo a pracoval na čiastočný úväzok v prvom obchode svojho otca, sa Hannah od jazdeckého sveta neodtrhla. Zvláda oboje, zaujíma sa o kone a stará sa o firmu, ktorú možno raz zdedí.

S Hannou sme sa o tom, aké to je pracovať v rodinnom podniku porozprávali v jej kancelárii v Dovere v Pensylvánii. Dotkli sme sa témy bezpečnosti potravín, ako sa predaj ich služby líši od predaja fyzického produktu a ako jej práca v tomto odbore zmenila pohľad na jedlo ako také.

  

Začneme zľahka. Kedy a prečo vznikla spoločnosť Food Safety and Quality Consultants (FSQC)?

Môj otec pracoval v potravinárskom priemysle dlho. Mal mnoho skúseností s prácou pre tých najväčších hráčov v obore. Takmer 24 rokov pracoval pre Hershey Company a 10 rokov pre Central Coca Cola.

V Hershey vykonával množstvo interných auditov. Vedel, ako skvele majú systém bezpečnosti potravín nastavený, ale všimol si diery na trhu. Mnoho spoločností sa snažilo získať certifikáciu podľa konkrétnych noriem bezpečnosti potravín, ako je Safe Quality Food – globálne uznávaný systém riadenia bezpečnosti a kvality potravín. Ale nevedeli, ako na to. Otec vedel, čo je na to potrebné, a tak sa rozhodol sám seba ponúknuť.

A tak zhruba pred 12 rokmi začal s poradenstvom. Dodnes firmám pomáha s dodržiavaním noriem bezpečnosti potravín a získavaním certifikácií.

 

Ako ste sa dostali do otcovej firmy a čo ste robili predtým?

Keď som bola na vysokej škole, potreboval pomôcť. Ja som v tom čase hľadala prácu na čiastočný úväzok, a tak sme sa dohodli. Nakoniec som ale z našej firmy neodišla. Než som nastúpila sem, mala som veľa rôznych zamestnaní, ale toto bolo mojím prvým v oblasti bezpečnosti potravín.

Na vysokú som nastúpila neskôr, keď som mala asi 24. Po absolvovaní strednej školy som pár rokov pracovala v obchode so starožitnosťami. Potom som dva roky robila na farme s koňmi. Tam som sa do nich zamilovala. A po farme som presedlala a dva roky som pracovala vo firme, ktorá vykonávala terénne úpravy. Bola to dosť náročná práca, ale človek sa tam aspoň nenudil. Potom som sa rozhodla vrátiť na vysokú školu a asi po dvoch semestroch som začala pracovať v našej rodinnej firme.

Láska ku koňom mi nedovoľuje sa od nich vzdialiť, preto stále pracujem na farme v Gettysburgu, Shining Starts Therapeutic Ministries (SSTM), na čiastočný úväzok. V SSTM som začínala ako dobrovoľníčka. Po nejakej dobe ma oslovil kamarát, ktorý mi hovoril, že im chýba vedúci koní na terapeutické lekcie. V tom čase som im vypomohla a zvyšok štúdia vysokej školy som pokračovala v dobrovoľníctve.

Keď sa naskytla príležitosť stať sa zamestnancom SSTM, okamžite som sa prihlásila do výberového konania. Vďaka tomu som zostala vo svete koní. Skúsenosti s prácou s koňmi sú pre mňa neoceniteľné a v tom čase bola spolupráca výhodná pre obe strany. Neskutočne si vážim to, že môžem pracovať ako v rodinnej firme, tak sa ďalej venovať zvieratám, ktoré milujem.

 

Aké rozhodnutie pre Vás bolo v živote tým najťažším?

Asi opustiť prvú prácu na farme. Milovala som ju, ale nemohla som sa tam udržať. Chýbala mi prax. Pokiaľ nemáte s prácou s koňmi skúsenosti, nedostanete dobre zaplatené a nedostanete ani pozíciu, na ktorej môžete zostať nejakú dlhšiu dobu. Toto rozhodnutie bolo náročné v tom, že ma práca napĺňala, ale zároveň som vedela, že tam nie je žiadny kariérny rast. Rozhodla som sa teda ísť inam.

Keď som bola na vysokej škole, pohrávala som sa s myšlienkou prejsť na prestížnejšiu univerzitu, kde by som mohla študovať chov koní alebo tomu podobný odbor. Chcela som sa koňom skrátka viac venovať. Keď nad tým teraz uvažujem, mohla som to urobiť, ale nebola som si istá, či by bolo kam kariérne rásť.

Namiesto ukončenia bakalárskeho štúdia v odbore chovu koní som sa rozhodla dokončiť štúdium na vysokej škole Harrisburg Area Community College. Získala som dva pridružené tituly, jeden z obchodu a jeden z marketingu. Uvedomila som si, že ma vlastne biznis a marketing fascinuje. Vďaka dosiahnutému vzdelaniu som tak mohla týmto smerom pokračovať.

 

Čo Vás na Vašej práci najviac baví a ako vyzerá Váš bežný deň?

Najviac ma baví design. Či už navrhujem vzory e-mailov alebo náš web, vždy si to užívam. Väčšinu času zostávam v kancelárii a robím veľa administratívnej a skôr zákulisnej práce.

Moja práca celkovo závisí od potrieb našich klientov. Či chcú podporu v ich podniku alebo mimo neho, dokumentáciu, alebo audit. Otec niekedy býva v kancelárii, inokedy jazdí po továrňach. Všetko sa odvíja od veľkosti klientovej firmy.

 

Čo si myslíte, že Vám a Vášmu otcovi pomohlo firmu rozšíriť?

Keď môj otec začínal, mal už veľa skúseností s prácou v rôznych amerických štátoch. Mal mnoho kontaktov, čo bola pre firmu veľmi dobrá štartovacia čiara. Odporúčanie tiež zohrávalo veľkú úlohu. Snažíme sa zameriavať viac na východnú časť Spojených štátov, predovšetkým kvôli nákladnému cestovaniu. Nemáme ale problém navštevovať svojich klientov v akomkoľvek americkom štáte.

 

S koľkými klientmi ste doteraz spolupracovali a ako často sa vám darí si ich lojalitu získať?

Od môjho nástupu sme spolupracovali minimálne s 50 klientmi. Niektorí ľudia k nám prídu, pretože potrebujú jednorazovú pomoc. Iní chcú získať certifikáciu a tým pádom potrebujú pomoc opakovane. Väčšina klientov spadá do tej druhej kategórie a spolupracujeme s nimi napríklad rok. To však neznamená každodenné návštevy a školenia. Vykonávame ich napríklad raz za mesiac.

Niektorí naši klienti potrebujú ukázať, čo je potrebné urobiť a ako to urobiť. Potom sú už schopní fungovať sami. Môžu sa na nás raz za čas obrátiť, ale vcelku nepotrebujú rozsiahle poradenstvo. Všetko ale záleží na individuálnych potrebách klienta.

 

Pomáha aj Vám niekto z rodiny?

Občas mi pomáha moja mama, Pam. Robíme prezenčné školenia bezpečnosti potravín pre množstvo firiem, čo je časovo veľmi náročné. Takže mama jazdí na niekoľko školení s otcom a vlastne ma tak zastupuje. V rámci školenia musia naši klienti vytvoriť fiktívnu spoločnosť a navrhnúť systém bezpečnosti potravín v nej. K tomuto máme množstvo rôznych materiálov, ktoré im môžu napovedať a pomôcť.

Na mame je administratíva spojená so školeniami. Otec totiž máva plné ruky práce s prezentáciou. Potrebuje niekoho, kto zarezervuje učebne, bude sa venovať účastníkom, postráži, aby sa dodržal harmonogram školenia a postará sa o všetku potrebnú dokumentáciu.

 

Váš podnik je rodinnou firmou v pravom slova zmysle. Všetci sa zapájate a pomáhate si. Aké dôležité sú školenia, ako doplnková služba vášho poradenstva?

Poradenstvo pomáha identifikovať problémy a nájsť ich riešenie. Školenie potom uľahčuje klientovi pochopiť problematiku a objasniť mu, ako bezpečnosť potravín implementovať a prečo je táto implementácia dôležitá. Vďaka školeniu potom klienti rýchlejšie a ľahšie dodržia všetko, čo je potrebné na získanie certifikácie.

Robíme školenia pre firmy všetkých veľkostí. Rozhodujúca je pre nás otázka bezpečnosti potravín a ako je bezpečnosť spojená s produktom danej firmy.

 

S čím najčastejšie majú vaši klienti problém?

Myslím, že najčastejším problémom, ktorému čelíme, je neistota. Potrebujeme, aby pochopili, že budú musieť investovať čas, zdroje a samozrejme aj peniaze. Potom, čo si toto klient uvedomí a prijme tento fakt, môžeme pokračovať.

Klientom tiež vysvetľujeme, prečo je certifikácia dôležitá a že sa vďaka nej stanú pre svojich kupujúcich atraktívnejší. Akonáhle ju získajú, zvýši sa záujem distribútorov o ich produkty. Distribútori im skrátka budú viac dôverovať.

Pre nás je najdôležitejšie uistiť klienta, že investícia do nášho programu stojí za to a vypláca sa. Samozrejme, nie je všetko hneď a je nutné prejsť všetkými časťami tohto procesu. Naši klienti sa ale tiež nesmú báť zmien. Ak chceme, aby sa dostavili výsledky, musíme urobiť aj zmeny. Všetky tie práce a financie vložené do zlepšenia im prinesú pozitívnu zmenu: rast spoločnosti a predajné príležitosti.

 

S akými ďalšími prekážkami sa stretávate?

Všeobecne s marketingom, pretože sa jedná o veľmi špecifické odvetvie. Sociálne siete môžu byť užitočné, ale častokrát nejde o obľúbenú voľbu čo sa marketingových kampaní týka. Marketing nám niekedy zaberie oveľa viac času a úsilia, než keby sme predávali fyzický produkt. Je jednoducho jednoduchšie zvýšiť záujem o produkt ako o službu.

 

Ako s týmto bojujete a aký marketing pre vás teda funguje?

Tipy týkajúce sa potravinárskeho priemyslu sme so svojimi sledujúcimi zdieľali na LinkedIn a nejaký čas sme mali aj blog. Hlavne v poslednej dobe sa snažíme byť v neustálom spojení so svojimi sledujúcimi a zdieľame s nimi pomerne veľa obsahu. Využívame aj e-mailový marketing. Odporúčanie pre nás však funguje najlepšie. Nemusíme v tomto smere takmer nič robiť, odvádzame skvelú prácu – poskytujeme kvalitné služby. A to, čo tvoríme, nechávame hovoriť za nás.

 

Práca v oblasti bezpečnosti potravín Vám najskôr otvorila oči v mnohých smeroch. Zmenilo to spôsob, akým jedlo vnímate a celkovo Váš vzťah k nemu?

Môj otec pracuje v potravinárskom priemysle roky. Ja som o ňom nič nevedela, kým som v našej firme nezačala pracovať. Robím veľa administratívy. Keď vyjde nová norma spojená s bezpečnosťou potravín alebo jej aktualizácia, prechádzam novelu a porovnávam ju s našou dokumentáciou. Mojou prácou je postarať sa o to, aby sme mali všetko aktuálne a tiež o aktuálnosti našich klientov uistiť. Neustále teda surfujem vo vodách predpisov a noriem.

Môj otec je mi tiež skvelým učiteľom. Kedykoľvek sa na niečo spýtam, vždy pozná odpoveď. Toto je zásadné v celom mojom procese učenia.

Minulý týždeň som išla na večeru do jednej malej reštaurácie v Marylande a všimla som si toľko vecí, ktoré pri bezpečnosti jedla porušili. Nikdy predtým by som si to však nevšimla. Niekedy sa cítim zvláštne a hovorím si „Chcem tu vôbec jesť?“

 

Keď vnímate to, aká dôležitá bezpečnosť potravín v reštauráciách je, nepremýšľate o rozšírení svojich poradenských služieb pre tieto podniky?

Aj keď je môj otec v tejto oblasti preškolený, v súčasnej dobe program pre reštaurácie neponúkame. Zameriavame sa na výrobne potravín. Rozšírenie svojich poradenských služieb však máme do budúcna v pláne.

Čo bolo tým najdôležitejším, čo ste sa v podniku svojho otca naučili?

Veľa som sa naučila o podnikaní ako takom, čo pre mňa bolo veľmi užitočné predovšetkým v priebehu štúdia na vysokej škole. Na lekciách v škole sme preberali veľa vecí, ktoré som potom mohla v podniku svojho otca sledovať. Pretože sa jedná o rodinnú firmu, som zapojená do každodenných záležitostí firmy. Všetko, čo vo firme robím je pre mňa nejakou lekciou. Neučím sa len o bezpečnosti potravín, ale o všetkých obchodných praktikách, ktoré otec využíva.

 

A posledná otázka, čo robí vašu firmu FSQC úspešnou?

Zrejme to, že všetci klienti, s ktorými sme doteraz spolupracovali, získali nielen certifikáciu, ale väčšina sa tiež umiestnila medzi tými najúspešnejšími v bodovom systéme danej certifikácie. Naši klienti môžu povedať: „Pomohli mi. Naučili ma, ako dať systém v mojom podniku do poriadku a ako ho spustiť.“ To je to, na čom sme našu firmu postavili a čo z nás robí úspešný biznis.

Riadime sa mottom „Váš úspech je aj našim úspechom.