Ako vyhodnotiť výsledky brainstormingu a vybrať najlepší nápad

Zverejněno 12. 7. 2023

Pokúsme sa ilustrovať celý postup na hypotetickom príklade. Pomocou brainstormingu sa pokúsite zistiť, ako urobiť vaše podnikanie ešte úspešnejším. Po jeho dokončení sa na flipchartovej doske spojilo úctyhodné množstvo nápadov. Niektoré návrhy obsahujú len malé zmeny, ale väčšina z nich zahŕňa veľa tvrdej práce a často zahŕňa potrebu objasniť podnikové priority. Okrem toho nebudete môcť implementovať všetky navrhované zmeny, pretože vaše možnosti sú obmedzené a niektoré nápady ani nestoja za námahu.

 

Nerozhodujte sa počas prvého brainstormingu

Je potrebné zapojiť kreatívne myslenie do brainstormingu, zhromaždiť čo najviac nápadov a odpustiť si akékoľvek kritické poznámky. Naopak, náš kritický intelekt sa musí zapojiť do hľadania správneho riešenia. Okrem toho, ak všetci členovia vášho tímu prispeli nápadmi, mala by existovať všeobecná zhoda o tom, ako sa hodnotia. Nasledujúcich pár tipov sa vám bude hodiť aj vtedy, ak ste ako váš šéf vopred všetkým poďakovali za nápady, ale tiež vysvetlili, že za konečné rozhodnutie budete zodpovední len vy.

Aby ste kreatívnu časť oddelili od hodnotiacej časti, odporúčame brainstorming a jeho následné vyhodnotenie počas dvoch samostatných stretnutí, ideálne s niekoľkodňovým odstupom. Je potrebné nechať rozvíjať najlepšie nápady a nechať ich pozitívne ovplyvniť tvorivú náladu vášho tímu.

 

Ako na to

Prvá vec, ktorú musíte urobiť po dokončení brainstormingu, je odstrániť opakujúce sa návrhy a iné duplikáty. Následne je potrebné:

 • Vynechajte zjavné hlúposti
 • Vyhodnoťte jednotlivé nápady
 • Rozhodnite sa, ktoré návrhy možno použiť
 • Zahrňte svoje obľúbené postupy

Po deduplikácii musíte vyriešiť použiteľné postupy, rozhodnúť, ktoré z nich si zaslúžia ďalšie spracovanie, a zbaviť sa tých, s ktorými nebudete ďalej pracovať. Pokúste sa čo najrýchlejšie uviesť nápady, o ktorých si myslíte, že sú dobré, do praxe. Usporiadajte podobné myšlienky do spoločných skupín a pokúste sa ich čo najviac zovšeobecniť a nájsť spoločné koncepty.

Niektoré návrhy môžu byť veľmi užitočné, ale je potrebné ich dôkladnejšie premyslieť. Zarábanie viac peňazí je skvelá rada, ak sa výkonnosť vašej spoločnosti spomaľuje, ale je to tiež veľmi všeobecný návrh. Musíte zistiť, ako môžete zarobiť viac peňazí. Môžete tiež zavolať ďalšie brainstormingové stretnutie a pokúsiť sa nájsť odpovede na otázky "ako môžeme zarobiť viac?" alebo "čo musíme urobiť, aby sme zarobili viac?".

 

Predtým, ako svoje nápady ďalej rozviniete, môžete nastaviť niekoľko jednoduchých kritérií na odfiltrovanie návrhov, s ktorými už nechcete pracovať. V ideálnom prípade otázky ako:

 • Oplatí sa to? Nápady, ktoré sa nevyplácajú, sa automaticky zahodia.
 • Dokážeme to? Máme dostatok peňazí, času a ľudí? Témy, ktoré nedokážeme zvládnuť, nestoja za to, aby sme sa nimi ďalej zaoberali.
 • Je to v našom záujme? Ak nie je, nemá zmysel o návrhu ďalej diskutovať.

Ak neexistuje všeobecný konsenzus na zamietnutie konkrétnej myšlienky, nechajte ju na ďalšiu diskusiu. Skúste trochu premýšľať o ďalších vhodných otázkach a kritériách, aby ste vylúčili irelevantné návrhy z pôvodnej relácie.

 

Hodnotenie vhodných nápadov

Aby bolo možné správne určiť, ktoré nápady sú dobré a ktoré nestojí za to, je potrebné stanoviť ďalší súbor hodnotiacich kritérií relevantných pre zadanie pôvodného brainstormingu.

 • Ako dlho nám to bude trvať?
 • Aké budú výhody?
 • Aké ťažké to bude?
 • Koľko to bude stáť?
 • Aké riziká sú s tým spojené?
 • Čo si o tom myslím?

Opäť môžete vyskúšať kratší brainstorming o ďalších možných kritériách.

Pre výber postupu sa navrhujú dve stratégie.

 

Viaczložkové hlasovanie

Prostredníctvom neho môže každý volič označiť niekoľko myšlienok. Každý člen tímu získa rovnaký počet bodov (ideálne štyri alebo päť). Použije ich na určenie návrhov, ktoré považuje za najvhodnejšie. Môže použiť všetky body na podporu jedného nápadu, označiť päť rôznych možností alebo kombinovať svoj výber podľa vlastného uváženia.

Je možné použiť aj variant, kde sa počet bodov rozdelí medzi voličov, čo bude zodpovedať polovici ponúkaných možností. Ak sa rozhodne o dvadsiatich nápadoch, voliči budú mať desať bodov a maximálne dva hlasy za nápad.

 

Rozhodovacia matica

Viaczložkový spôsob hlasovania je rýchly a efektívny, ale neumožňuje hodnotiť nápady na základe vybraných kritérií. Postup využívajúci rozhodovaciu maticu je analytickejší, ale stále relatívne jednoduchý. Okrem toho sa môže použiť ako druhá fáza rozhodovania po viaczložkovom hlasovaní.

Ako zapojiť rozhodovaciu maticu do skupinového rozhodovania:

 • Na nastavenie kritérií hodnotenia použite brainstorming alebo inú metódu
 • Na výber relevantných kritérií použite viaczložkové hlasovanie. Ich počet závisí od konkrétnej myšlienky (na začiatok by malo stačiť päť)
 • Nakreslenie rozhodovacej matice na tabuli, flipcharte alebo monitore

Horný riadok: Individuálne nápady alebo ich názvy

Prvý riadok: Kritériá rozhodovania

Formulár rozhodovacej matice:

KritériaNápad 1Nápad 2Nápad 3
Rýchlosť
Výhody
Obtiažnosť
Cena
Rizika
Celkový pocit
Súčet

 

Každý účastník označí víťaza pre každé z kritérií vlastným formulárom. Odporúča sa, aby sa hlasovanie uskutočnilo tajne. Z voličov vyberieme ďalšie formuláre a vyhodnotíme ich. Každý nápad získa bod zakaždým, keď sa umiestni ako víťaz jedného z kritérií. Absolútnym víťazom je nápad s najvyšším počtom bodov.

 

Záver

Vyhodnotenie výsledkov brainstormingových stretnutí a výber najlepšieho nápadu je kľúčovým krokom k úspechu. Odporúča sa oddeliť tvorivú fázu od hodnotenia a rozhodovania. Po odstránení duplikátov a nezmyselných nápadov je dôležité vyhodnotiť jednotlivé nápady a vybrať tie, ktoré sú realizovateľné a zosúladené s cieľmi spoločnosti. Na výber najlepšieho nápadu sa môže použiť viaczložkové hlasovanie alebo matica rozhodovania.

Správne vyhodnotenie a výber najlepšieho nápadu z brainstormingu môže viesť k inovatívnym a úspešným krokom vo firme. Je dôležité zapojiť tím do tohto procesu a zohľadniť rôzne uhly pohľadu, aby ste si vybrali správnu myšlienku, ktorá povedie k dosiahnutiu stanovených cieľov.