Importujte spoločnosti a kontakty do svojho CRM

Zverejněno 14. 12. 2022

Prvým krokom pri implementácii CRM systémov je vždy import dát. Údaje o vašich zákazníkoch, jednotlivých kontaktoch, dopytoch atď. Tento krok vstrekne krv do vášho nového systému a poskytne ľuďom lepšiu predstavu o tom, o čom je CRM.

 

Mnohé firmy majú klientske dáta roztrúsené na viacerých miestach – v Outlookoch jednotlivých zamestnancov, v Pohode, v rôznych excelových tabuľkách a pod. To sa musí zmeniť. Každú databázu musíte zlúčiť do databázy, ktorú budete udržiavať v CRM.

Premenou týchto údajov na jednu databázu pomôžete ľuďom vidieť jednu z kľúčových výhod systémov CRM, a tou je zdieľanie. Ľudia budú mať jedno miesto, kde nájdu kontakty na svojich klientov, dodávateľov alebo iných obchodných partnerov. Nebudú musieť premýšľať o tom, kde sú aktuálne telefónne čísla, e-mailové adresy atď. Určite pôjdu.

Tým, že hovoríte nahlas „kontakty a spoločnosti sú od dnešného dňa registrované v CRM" dáte jasný signál, že váš nový CRM je primárnym zdrojom na zaznamenávanie všetkých spoločností a kontaktov.

V rozsahu, v akom je možné automaticky synchronizovať CRM databázu s Outlookom alebo Pohodou, budú všetky zmeny okamžite skopírované aj tam. Preto by sa CRM malo považovať za primárny zdroj všetkých zákazníkov a jednotlivých kontaktných osôb.

 

Ako importovať údaje do eWay-CRM?

Outlook

Mám tabuľku
v Exceli

 

Outlook

Mám kontakty
v Outlooku

 

Pohoda

Mám kontakty
v Microsoft 365