Outlook CRM Background

Våre produkter og tjenester

eWay-CRM Premium

Opsjon 1 – Livstidslisens

 1. eWay-CRM Premium livstidslisens leveres til en engangssum.
 2. eWay-CRM Premium livstidslisens for et gitt antall brukere for ubegrenset tid.
 3. Følgende tjenester er inkludert i lisensen:
  1. Lisens for eWay-CRM Premium for et gitt antall brukere.
  2. Installasjon over nett av eWay-CRM Premium på kundens eller vår server. Installasjon av klientkomponenter gjøres av kunden.
  3. Standard oppsett av workflow og brukerrettigheter.
 4. Andre endringer eller oppgaver utføres av kunden eller leveres som en betalbar tjeneste i henhold til gjeldende prisliste.

 

Opsjon 2 – Månedlig abonnement

 1. eWay-CRM Premium med lisens for et gitt antall brukere for en begrenset periode (månedlig).
 2. Følgende tjenester er inkludert i lisensen:
  1. Lisens for eWay-CRM Premium for et gitt antall brukere.
  2. Standard oppsett av workflow og brukerrettigheter.
  3. Systemstøtte.
  4. Hosting av serverkomponenten.
 3. Andre endringer eller oppgaver utføres av kunden eller leveres som en betalbar tjeneste i henhold til gjeldende prisliste.

Tillegstjenester

Systemstøtte

 1. Systemstøtte inneholder gratis konsulenttime(r) (1 time pr lisens pr år) som kan brukes til følgende:
  1. Implementering (tilpassing)
  2. Dataimport
  3. Endring i systemoppsett
  4. Rådgiving
  5. Utvikling
  6. Opplæring
 2. Gratis systemstøtt er basert på antall kjøpte lisenser (1 gratis time pr. år pr. kjøpte lisens).
 3. Gratis systemstøtte kalkuleres pr. år. Ubrukte timer kan ikke overføres til neste år.
 4. Systemstøtte inkluderer oppdateringer og oppgraderinger innenfor perioden for systemstøtte.
 5. Andre endringer eller oppgaver utover de gratis timene leveres som en betalbar tjeneste i henhold til gjeldende prisliste.

Hosting av serverkomponenter

 1. Serverdelen av eWay-CRM Premium kjøres/driftes hos én av eWay Systems partnere.
 2. Følgende tjenester inngår:
  1. Server «hosting» av eWay-CRM Premium.
  2. Microsoft SQL Server database med 10 GB lagringsplass.
  3. Daglig sikkerhetskopiering/backups (beholdes i 2 uker).
 3. Bedriften eWay System er ansvarlig for serverens funksjonalitet.

Implementering

 1. Innplementering betyr å sette opp eWay-CRM Premium etter kundens behov.
 2. Implementeringen omfatter:
  1. Nettmøte med kunden for å avdekke behov for tilpassing. Vi dekker vanligvis følgende:
   1. Brukerkontoer.
   2. Brukergrupper.
   3. Brukerrettigheter for utvalgte grupper.
   4. Workflows/arbeidsflyter for  salgsmuligheter, prosjekter og dokumenter.
   5. E-post varsling.
   6. Import av Word-maler for tilbud etc.
  2. Oppsett av systemet etter spesifikasjoner.
  3. Validering av oppsett med kunden.

Dataimport

 1. Dataimport fra en strukturert datakilde (SQL, Excel) til eWay-CRMs database.
 2. Dataimport består av følgende steg:
  1. Gjennomgang av eksportert data.
  2. Import av data.
  3. Verifisering av dataimport med kunden.

Opplæring på nett

 1. Opplæring kjøres via TeamViewer eller join.me.
 2. Det tilbys to typer opplæring for eWay-CRM Premium:
  1. Brukeropplæring.
  2. Opplæring av administrator.

Prøv nå!

Klikk på knappen nedenfor og last ned eWay-CRM gratis.