eWay-CRM Header

Prosjektledelse

CRM modul for Prosjektledelse. Oppgaver, dokumenter, arbeidsrapporter og mye mer. I eWay-CRM.

KONVERTER SALGSMULIGHETER TIL PROSJEKTER

 • Gjør alle data som blir samlet gjennom salgsprosessen tilgjengelig for logistikkavdelingen.
 • Legg all kommunikasjonshistorie (møtereferat, telefonsamtaler, e-post etc.) sammen med viktige dokumenter.
 • Det er ikke lenger nødvendig å sende noe manuelt.
 • eWay-CRM oppretter en relasjon mellom salgsmuligheter og nylig oppstartede prosjekter.Salgsavdelingen har tilgang til den seneste informasjonen om status på et prosjekt selv etter at salget er i boks.
Convert deal to a project

ARBEIDSFLYT TILPASSET VIRKSOMHETSTYPE

 • Sett opp forskjellige arbeidsflyter for hver type virksomhet. Pass på at alle følger samme prosess.
 • Generér automatisk oppgaver for forskjellige steg i et prosjekt.
 • Hold oversikt over milepeler.
Change type of project

OPPRETT PROSJEKT OG SETT NØDVENDIGE ATRIBUTTER

 • Velg deltaker til et prosjekt og tildel roller og ansvar.
 • Sett opp prosjektets scope, tidsfrister og budsjett.
 • Start dine skreddersydde arbeidsflyter og overlat resten til dine kolleger og eWay-CRM.
Select team members

PROSJEKTLEDELSE I MICROSOFT OUTLOOK

 • Opprett viktige dokumenter med bare noen få klikk ved bruk av maler.
 • Planlegg oppgaver ved bruk av både eWay-CRM og Microsoft Outlook. De jobber sammen.
 • Prosjektkalanderen er knyttet direkte til din Outlook kalender. Alle viktige hendelser blir automatisk synkronisert og delt.
 • Full oversikt over planlagt og virkelig bruk av tid og penger.
 • All viktig informasjon (møtereferat, telefonsamtaler, e-post, dokumenter etc.) deles enkelt med alle prosjektdeltakere.
Task dialog in eWay-CRM

BRUK PÅMINNELSER FOR Å HOLDE OVERSIKTEN OVER ALLE PROSJEKTER

 • Alle endringer i et prosjekt (nye dokumenter, notater, e-post…)
 • Tidsfrister som nærmer seg.
 • Fortjeneste som faller under et visst nivå.
 • Brukerdefinerte påminnelser tilpasset dine behov!
Notification about project deadline

OVERSIKT I FUGLEPERSPEKTIV OVER ALLE DINE PROSJEKTER

 • Mål for prosjektledere.
 • Fortjeneste.
 • Fakturaplan.
 • Ressursplanlegging.
 • Økonomisk effektivitet pr. prosjekttype.
Switch project list to resource plan

Prøv nå!

Klikk på knappen nedenfor og last ned eWay-CRM gratis.