eWay-CRM Header

Moduler

Ta en titt på de viktigste modulene i eWay-CRM.

KONTAKTER

eWay-CRM har en egen kontaktmodul hvor du kan samle mye mer informasjon enn i selve Outlook. Dette er altså ikke den samme modulen som i Microsoft Outlook. Toveis synkronisering av kontakter i Microsoft Outlook og eWay-CRM er mulig og det eliminerer behovet for å oppdatere hver kontakt på flere forskjellige steder.

Du vil også være i stand til å synkronisere eWay-CRM-kontakter, via Microsoft Outlook, med en smarttelefon eller et nettbrett.

Contact dialog in eWay-CRM

FIRMAER

Dette er en firmadatabase med alle dine kunder, leverandører, samarbeidspartnere og konkurrenter.

Firmakortet viser alle relaterte kontakter, salgsmuligheter og prosjekter. På kontaktfliken kan du spesifisere alle personer som er forbundet med dette firmaet. E-post, journaler, oppgaver og andre elementer som du oppretter for disse kontaktene vil automatisk dukke opp på firmakortet. På denne måten vil Firmaer gi deg oversikt over all aktivitet med et firma og ikke bare med en bestem kontakt.

Company dialog in eWay-CRM

SALGSMULIGHETER

Modulen for salgsmuligheter brukes for potensielle kunder. Her benyttes arbeidsflyt som er avhengig av type salgsmulighet, slik at du kan flytte de fremover i salgskanalen fra første kontakt til salg.

Du kan skreddersy arbeidsflyter og det er mulig å legge inn automatiske oppgaver når en status endres. Salgsmuligheter kan konverteres til Prosjekter, Firmaer og Kontakter.

I eWay-CRM kan du gruppere og filtrere salgsmuligheter på statuser og du kan opprette nye salgsmuligheter direkte fra e-post

Deal dialog in eWay-CRM

PROSJEKTER

Prosjekter vil hjelpe deg med å holde orden på levering av produkter og tjenester når prosessen strekker seg over tid og kan deles inn i steg. Du kan opprette prosjekter manuelt eller ved å konvertere salgsmuligheter eller e-post.

I likhet med salgsmuligheter kan prosjekter ha skreddersydde arbeidsflyter og disse vil hjelpe deg med å påse at bedriftens prosesser følges og at tidsfrister overholdes.

Project dialog in eWay-CRM

MARKEDSFØRING

Modulen for markedsføring gjør at du kan sende ut skreddersydd e-post til salgsmuligheter og eksisterende kunder på en profesjonell måte. I tilleg til å tilpasse e-post kan du også

  • Sende vedlegg
  • Samle statistikk og se hvem som har klikket på lenkene dine
  • Sende e-post selv om Outlook ikke er startet
  • Knytte kampanjene dine til Google Analytics
  • Sette opp forsinket utsendelse
  • Bruke mulighet for avmeldingUse opt-out option
  • Følge med på hvorfor noen melder seg av
Marketing dialog in eWay-CRM

JOURNALER

Denne modulen hjelper deg å holde styr på alle notater, møtereferater og telefonsamtaler. En journal er alltid knyttet til en bestemt kontakt, firma, salgsmulighet eller prosjekt.

Du kan opprette en oppfølgingsoppgave direkte fra en journal.

Det er også mulig å automatisk informere alle brukere om at det er opprettet en ny journal for en salgsmulighet eller et prosjekt.

Journal dialog in eWay-CRM

DOKUMENTER

Dokumentmodulen kan brukes for lagring for alle typer dokumenter slik som Tilbud, kontrakter, spesifikasjoner, fakturaer, bilder, etc. Dokumenter kan knyttes til hvuilket som helst elementkort og kan åpnes direkte i eWay-CRM.

You can save email attachments with a couple of clicks or drag and drop files right on the item cards in eWay-CRM.

Documents have workflows and the versioning option in case there is an approval process and automated notifications and tasks are required.

Document dialog in eWay-CRM

E-POST

Både innkommende og utgående e-post kan lagres automatisk eller manuelt i eWay-CRM. eWay-CRM kopierer e-post og lagrer dem i en database på serveren (din server eller vår skyløsning).

E-post knyttes til kontakter, salgsmuligheter eller prosjekter og er tilgjengelig for alle dine kolleger, selv om orginalen skulle være slettet fra din postboks eller når din Microsoft Outlook konto har blitt deaktivert..

Du kan spare tid ved å konvertere e-post til kontakter, salgsmuligheter eller prosjekter med et par klikk.

Email dialog in eWay-CRM

OPPGAVER OG KALENDER

eWay-CRM kan synkonisere både oppgaver og kalenderhendelser, opprettet på elementkort, med Microsoft Outlook oppgaver og kalender. Dette er en toveis synkronisering som gjør at dersom tidspunktet for et møte endres i Outlook, så vil det også automatisk bli oppdatert i eWay-CRM og vice versa.

Etter et møte eller en telefonsamtale kan du konvertere en kalenderhendelse til en journal for å ta notater og opprette en oppfølgingsoppgave.

Oppgaver kan tildeles til f.eks. prosjektdeltakere og og eWay-CRM tillater deg å se andres oppgaver uten å dele kalender.

Task dialog in eWay-CRM

RAPPORTER

Modulen for rapporter består av et sett med forhåndsdefinerte rapporter som viser data fra forskjellige perspektiver; f.eks. fravær, salgsresultater, prosjektstatus, salgsmuligheter uten neste steg med mer.

Med noen få klikk kan rapportmodulen vise deg alle kostnader for et prosjekt, inntekt pr. kunde eller alle arbeidsrapporter for en bestemt ansatt pr. måned.

Report in eWay-CRM

Prøv nå!

Klikk på knappen nedenfor og last ned eWay-CRM gratis.