Outlook CRM Background

Hvordan importere data fra Microsoft Excel

Hvordan flytte fra et annet CRM system med noen få klikk.

For den som foretrekker skriftlig dokumentasjon…

  1. Importere Firmaer
  2. Importere Kontakter
  3. Importere Produkter
  4. Importere Salgsmuligheter

Muligheten til å importere fra Microsoft Excel kan være spesielt nyttig dersom du ønsker å flytte fra et annet CRM-system eller har kjøpt en liste med bedrifter. Du kan da enkelt flytte disse kontaktene til eWay-CRM for å holde orden på kommunikasjonen med dem.

eWay-CRM lar deg importere Firmaer, Kontakter, Salgsmuligheter, Prosjekter og Produkter.

 

Importere Firmaer

Klikk på ikonet for Firmaer på eWay-CRM båndet.

Companies Icon

 

Tilpass listevisningen slik at den inneholder alle felt som du ønsker å importere. Bare høyreklikk på navnet (header) på en kolonne, velg Feltvelger og dra-og-slipp feltet som du ønsker å importere. Lær mer her.

På eWay-CRM båndet klikker du på Lagre mal for import.

Save Template for Import

 

Åpne den lagrede Excelfilen og legg inn dine data. Vær ekstra nøye med duplikater og manglende verdier. eWay-CRM importere kun konsistente data. Lagre filen.

Klikk på knappen Import fra Excel på Way-CRM båndet, last inn filen og importer data. Som et alternativ kan du dra-og-slippe filen.

Import From Excel

 

Du vil nå se en tabell hvor du kan koble sammen Excel-kolonner med eWay-CRM-kolonner. Du spesifisere altså hvilke kolonner fra Excel som skal importeres og hvor de skal importeres i eWay-CRM. eWay-CRM vil automatisk kunne koble sammen kolonner dersom kolonnenavnet er det samme i Excel og eWay-CRM.

Map Fields During Import

 

For å koble sammen må du klikke på nedtrekksmenyen under eWay-CRM og velge kolonnen som Excel-kolonnen skal importeres til.

Map Fields During Import

 

Dersom det oppstår feil under importen vil du se en dialogboks med feilene. Her kan du velge å korrigere feilene eller du kan hoppe over raden. Du kan se hele raden hvor feilen befinner seg dersom du klikker på forstørrelsesglasset i kolonnen Excel Value.

Error Dialog

Klikk på Import når alt er riktig.

 

Importere Kontakter

Før du importerer kontakter må du importere firmaer, eller opprette firmaer manuelt, slik at det kan opprettes en relasjon mellom dem og kontaktene. Se instruksjonene ovenfor for hvordan du importerer firmaer.

 

Klikk på ikonet for Kontakter på eWay-CRM båndet.

Contacts Icon

 

Tilpass listevisningen slik at den inneholder alle felt som du ønsker å importere. Bare høyreklikk på navnet (header) på en kolonne, velg Feltvelger og dra-og-slipp feltet som du ønsker å importere. Lær mer her. Pass på at du inkluderer feltet Firmaer i malen.

På eWay-CRM båndet klikker du på Lagre mal for import.

Save Template for Import

 

Åpne den lagrede Excelfilen og legg inn dine data. Vær ekstra nøye med duplikater og manglende verdier. eWay-CRM importere kun konsistente data. Lagre filen.

Klikk på knappen Import fra Excel på Way-CRM båndet, last inn filen og importer data. Som et alternativ kan du dra-og-slippe filen.

Import From Excel

 

Du vil nå se en tabell hvor du kan koble sammen Excel-kolonner med eWay-CRM-kolonner. Du spesifisere altså hvilke kolonner fra Excel som skal importeres og hvor de skal importeres i eWay-CRM. eWay-CRM vil automatisk kunne koble sammen kolonner dersom kolonnenavnet er det samme i Excel og eWay-CRM.

Map Fields During Import

 

For å koble sammen må du klikke på nedtrekksmenyen under eWay-CRM og velge kolonnen som Excel-kolonnen skal importeres til.

Map Fields During Import

 

Dersom det oppstår feil under importen vil du se en dialogboks med feilene. Her kan du velge å korrigere feilene eller du kan hoppe over raden. Du kan se hele raden hvor feilen befinner seg dersom du klikker på forstørrelsesglasset i kolonnen Excel Value.

Error Dialog

 

Klikk på Import når alt er riktig.

Importere Produkter

 

Klikk på ikonet for Produkter på eWay-CRM båndet.

Products Icon

 

Tilpass listevisningen slik at den inneholder alle felt som du ønsker å importere. Bare høyreklikk på navnet (header) på en kolonne, velg Feltvelger og dra-og-slipp feltet som du ønsker å importere. Lær mer her. Pass på at du inkluderer feltet Firmaer i malen.

På eWay-CRM båndet klikker du på Lagre mal for import.

Save Template for Import

 

Åpne den lagrede Excelfilen og legg inn dine data. Vær ekstra nøye med duplikater og manglende verdier. eWay-CRM importere kun konsistente data. Lagre filen.

Klikk på knappen Import fra Excel på Way-CRM båndet, last inn filen og importer data. Som et alternativ kan du dra-og-slippe filen.

Import From Excel

 

Du vil nå se en tabell hvor du kan koble sammen Excel-kolonner med eWay-CRM-kolonner. Du spesifisere altså hvilke kolonner fra Excel som skal importeres og hvor de skal importeres i eWay-CRM. eWay-CRM vil automatisk kunne koble sammen kolonner dersom kolonnenavnet er det samme i Excel og eWay-CRM.

Map Fields During Import

 

For å koble sammen må du klikke på nedtrekksmenyen under eWay-CRM og velge kolonnen som Excel-kolonnen skal importeres til.

Map Fields During Import

 

Dersom det oppstår feil under importen vil du se en dialogboks med feilene. Her kan du velge å korrigere feilene eller du kan hoppe over raden. Du kan se hele raden hvor feilen befinner seg dersom du klikker på forstørrelsesglasset i kolonnen Excel Value.

Error Dialog

 

Klikk på Import når alt er riktig.

 

Importere Salgsmuligheter / Prosjekter

For Salgsmuligheter, klikk på ikonet for Salgsmuligheter på eWay-CRM båndet.

Deals Icon

 

For Prosjekter, klikk på ikonet for Salgsmuligheter på eWay-CRM båndet.

Projects Icon

 

Tilpass listevisningen slik at den inneholder alle felt som du ønsker å importere.
Avgjør om du ønsker også å importere status på arbeidsflyter, fordi du da må passe på at du inkluderer kolonnene Type og Status i malen. La feltene være tomme dersom du ønsker at Salgsmuligheter skal ha status Ny.

Under import av salgsmuligheter kan du også dra nytte av funksjoner som:

Opprette oppgaver automatisk

Sende e-post automatisk

Opprette obligatoriske felt

 

På eWay-CRM båndet klikker du på Lagre mal for import.

Save Template for Import

Åpne den lagrede Excelfilen og legg inn dine data. Vær ekstra nøye med duplikater og manglende verdier. eWay-CRM importere kun konsistente data. Lagre filen.

Klikk på knappen Import fra Excel på Way-CRM båndet, last inn filen og importer data. Som et alternativ kan du dra-og-slippe filen.

Projects Icon

 

Du vil nå se en tabell hvor du kan koble sammen Excel-kolonner med eWay-CRM-kolonner. Du spesifisere altså hvilke kolonner fra Excel som skal importeres og hvor de skal importeres i eWay-CRM. eWay-CRM vil automatisk kunne koble sammen kolonner dersom kolonnenavnet er det samme i Excel og eWay-CRM.

Map Fields During Import

 

For å koble sammen må du klikke på nedtrekksmenyen under eWay-CRM og velge kolonnen som Excel-kolonnen skal importeres til.

Map Fields During Import

 

Dersom det oppstår feil under importen vil du se en dialogboks med feilene. Her kan du velge å korrigere feilene eller du kan hoppe over raden. Du kan se hele raden hvor feilen befinner seg dersom du klikker på forstørrelsesglasset i kolonnen Excel Value.

Error Dialog

 

Klikk på Import når alt er riktig.

Ta gjerne kontakt desom du har behov for hjelp med import av data eller andre ting som du ikke ønsker å gjøre selv.

 

Har du spørsmål? Vi har svar.

Ikke nøl med å ta kontakt.